Ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w 2024

Maksymalna miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe osób podlegających temu ubezpieczeniu dobrowolnie w 2024 roku wynosi: 19 560,00 zł

 

Przeciętne prognozowane wynagrodzenie w roku 2024 wynosi: 7 824 zł

 

Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych:

Art. 19.1. Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których mowa w art. 6 i 7, w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone z zastrzeżeniem ust. 2 i 9.

 

Art. 20.2. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1.

 

Art. 20.3. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 10.

 

Dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym z tytułu:

  •  prowadzenia działalności gospodarczej oraz współpracy przy niej,
  •  wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia,
  •  wykonywania pracy nakładczej.

 

Rok Kwota ograniczenia podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
2024 19 560,00
2023 17 337,50
2022 14 805,00
2021 13 147,50
2020 13 067,50
2019 11 912,50
2018 11 107,50
2017 10 657,50
2016 10 137,50
2015 9 897,50

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2024 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (Monitor Polski z 2022r. poz. 1014).
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments