Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Ile kosztuje upadłość konsumencka?Nawarstwiające się kłopoty finansowe prowadzą do poważnych problemów z wypłacalnością. Czasami dochodzi do sytuacji, w której dłużnik nie jest w stanie spłacić wszystkich swoich zobowiązań. W tym czasie rosną odsetki, a tym samym problemy się pogłębiają. Czy da się wyrwać z takiej spirali długów? Bywa, że jedynym rozwiązaniem jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W poniższym artykule wyjaśnimy, na czym polega procedura oraz jakie są koszty postępowania upadłościowego.

 

Upadłość konsumencka – koszty postępowania upadłościowego

Koszty upadłości konsumenckiej są bardzo ważną kwestią, która zaprząta głowę każdego niewypłacalnego dłużnika. Nasuwa się bowiem pytanie: ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Trzeba pamiętać, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z pewnymi opłatami, ponieważ jest to procedura prawna. Do głównych kosztów postępowania upadłościowego należą:

  • 30 złotych – opłata za złożenie wniosku o upadłość konsumencką, pobierana przez sąd.
  • 17 złotych – koszt ustanowienia pełnomocnika (opłata od pełnomocnictwa).
  • Wynagrodzenie syndyka – koszt ten może wynosić od 1/4 do dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przykładowo: w roku 2024 takie wynagrodzenie może wynieść od 856,56 zł do 14.852,50 zł + VAT.
  • Wynagrodzenie adwokata – koszt jest ustalany indywidualnie. Przy ustalaniu wynagrodzenia istotne są takie kwestie jak złożoność sprawy i czas trwania postępowania.

Jak widać, opłacalna jest upadłość konsumencka, koszty te nie są wygórowane. Szczególnie w obliczu ciążących na dłużniku zobowiązań. Oczywiście może się zdarzyć, że konsument nie ma środków, aby pokryć koszty. Opłaty są wówczas pokrywane tymczasowo przez Skarb Państwa. Istnieje także możliwość umorzenia kosztów postępowania, jeżeli dłużnik nie dysponuje żadnym majątkiem i nie ma dochodów.

 

Na czym polega ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka to specjalna procedura prawna, przeznaczona dla tych konsumentów, którzy nie są w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Mówiąc zaś w skrócie: mają zbyt duże długi. Uwikłanie się w spiralę zadłużenia to bardzo trudna sytuacja, która rzutuje na całe życie konsumenta. Jedynym rozwiązaniem jest wówczas wszczęcie postępowania upadłościowego.

Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości sąd rozpatruje sprawę i wydaje decyzję. Pozytywna decyzja sądu powoduje, że cały majątek upadłego i jego dochody stają się masą upadłościową. Od tego momentu całością masy upadłościowej zarządza syndyk. Licytuje on majątek konsumenta, aby chociaż częściowo zaspokoić wierzycieli.

Zwykle posiadany majątek jest niewystarczający do spłaty zobowiązań. Sąd zleca wówczas przygotowanie planu spłaty wierzycieli. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej i wywiązaniu się z planu spłaty reszta długów zostaje anulowana. Podczas całej procedury dłużnik może liczyć na zabezpieczenie kosztów, które pozwolą mu na przeżycie.

 

Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – o czym należy pamiętać?

Rzetelne przygotowanie wniosku ma ogromny wpływ na przebieg postępowania upadłościowego. Koniecznie musisz zadbać o to, aby wniosek był poprawny pod względem formalnym i zawierał wiarygodne uzasadnienie.

Podczas przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej trzeba pamiętać o następujących kwestiach:

  • Musisz być osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, która znalazła się w trudnej sytuacji finansowej i nie jest w stanie spłacać zadłużenia od 3 miesięcy.
  • Musisz złożyć wniosek w Sądzie Upadłościowym, właściwym dla miejsca zamieszkania.
  • Musisz uiścić opłatę sądową (w wysokości 30 zł).
  • Musisz dołączyć niezbędne dokumenty, z których wynika zadłużenie. Koniecznie powinieneś poświadczyć także swoją niewypłacalność i brak zdolności do uregulowania zobowiązań.

Z pewnością warto wnioskować o upadłość, aby zyskać oddłużenie i zacząć wszystko od nowa.

Artykuł zewnętrzny

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments