Ewidencja wyjść prywatnych

Prawie każdy z nas w okresie swojego życia zawodowego potrzebował w godzinach pracy załatwić coś prywatnego czy to długo oczekiwana wizyta lekarska, czy też inna sprawa.

 

Nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych.

 

Zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych może zostać udzielone jedynie na pisemny wniosek pracownika, pracodawca nie jest zobowiązany wnioskiem pracownika. (art. 151 § 21 Kodeksu pracy)

 

Odpracowywanie zwolnienia od pracy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133 Kodeksu pracy. Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

 

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
Print Friendly, PDF & Email