Świadectwo pracy wzór obowiązuje od 23.05.2023 r.

1. Poprzedni wzór świadectwa pracy obowiązywał w okresie od 04.05.2019 do 06.09.2019r. (zmiana  dotyczyła usunięcia informacji o imionach rodziców).

2. Kolejny wzór świadectwa pracy obowiązywał w okresie od 07.09.2019 do 22.05.2023 r. zmiana dotyczyła nowych terminów na wystąpienie z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy do pracodawcy i do sądu pracy. Zostały one wydłużone z 7 do 14 dni. (czytaj pouczenie w świadectwie pracy).

3. Nowy wzór świadectwa pracy obowiązuje od 23 maja 2023 r. zmiana dotyczy dodania:

  • w ust. 6 pkt 1 informacji z art. 1481 § 1 Kodeksu pracy dotyczącej korzystania ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej i w pilnych sprawach rodzinnych,
  • w ust. 6 pkt 3 informacji o korzystania z urlopu opiekuńczego art. 1731
  • w ust. 6 pkt 10 informacji o liczbie dni wykonywania pracy zdalnej 6733 § 1 Kodeksu pracy.

 

 

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznych z dnia 11 maja 2023r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy,
  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie świadectwa pracy.

 

Print Friendly, PDF & Email