Wniosek o sporządzenie i przekazanie informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11

Sporządzenie PIT- 11 w trakcie roku możliwe jest tylko na wniosek pracownika

 

Jeżeli w trakcie roku ustało zatrudnienie, a co za tym idzie obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy, pracodawca ma obowiązek wydania pracownikowi w trakcie roku PIT-11 tylko na jego wniosek w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku i też w tym terminie przekazać PIT-11 urzędowi skarbowemu.

 

Obowiązek wydania na wniosek PIT-11 w trakcie roku nie dotyczy osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenie.

 

Były pracownik może złożyć wniosek o wydanie PIT-11 w dowolnym terminie po ustaniu zatrudnienia. Przykładowo zatrudnienie ustało w kwietniu 2022 a były pracownik może złożyć wniosek w listopadzie 2022

 

 

Podstawa prawna:

  • art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Print Friendly, PDF & Email