Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do 14 lat

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Dwa dni zwolnienia w roku kalendarzowym przysługują łącznie obojgu rodzicom lub opiekunom dziecka. Oznacza to że rodzice mają w sumie do wykorzystania 2 dni zwolnienia w trakcie danego roku kalendarzowego, a nie po dwa dni dla każdego z rodziców.

O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia decyduje pracownik w pierwszym wniosku składanym w postaci papierowej lub elektronicznej o udzielenie takiego zwolnienia w danym roku kalendarzowym.

 

Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy wymiar zwolnienia od pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

 

Liczba dzieci a wymiar zwolnienia

Niezależnie od tego, czy pracownik wychowuje jedno, dwoje, troje czy więcej dzieci spełniających określone w Kodeksie pracy kryterium wiekowe – przysługuje tylko 2 dni albo16 godzin łącznie na wszystkie dzieci.

 

Wiek dziecka a prawo do dni wolnych

Prawo do skorzystania z dni wolnych przysługuje na dziecko w wieku do 14 lat.  Ostatnim dniem, w którym pracownik może skorzystać z omawianego uprawnienia jest dzień poprzedzający datę czternastych urodzin dziecka. W dniu czternastych urodzin dziecka pracownikowi nie przysługuje już prawo do zwolnienia, ponieważ dziecko to osiągnęło 14 lat, czyli nie spełnia kryterium określonego w Kodeksie pracy.

Prawo do 2 dni opieki nad dzieckiem przysługuje niezależnie od:

  • wymiaru czasu pracy,
  • stażu pracy,
  • rodzaju umowy o pracę (czas określony, czas nieokreślony, okres próbny czy umowa na zastępstwo).

 

Zatrudnienie w dwóch zakładach pracy a prawo do dni wolnych

W każdym zakładzie pracy pracownik nabywa odrębne prawa do dni wolnych na opiekę nad dzieckiem podobnie jak do urlopu wypoczynkowego.

 

Niewykorzystane dni

Niewykorzystane dni wolne z prawem do wynagrodzenia nie przechodzą na kolejny rok. Jeżeli pracownikowi w 2023 roku przysługują dwa dni wolne na opiekę nad dzieckiem. Może je wykorzystać do 31.12.2023 r. włącznie. Dni nie wykorzystane przepadają.

 

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

 

Print Friendly, PDF & Email