Wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy

Na pisemny wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.

 

Wniosek pracownika może być złożony na czas nieokreślony albo na konkretny przedział czasowy

 

 

Przykład

Pracownicy zatrudnieni w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w godzinach od 8:00 do 16:00, jeden z pracowników składa wniosek o umożliwienie pracy w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Przykład

Pracownicy wykonują pracę w systemie zmianowym w godzinach:

  • I zmiana od 6:00 do 14:00
  • II zmiana od 14:00 do 22:00

Jeden z pracowników złożył wniosek o możliwość wykonywania pracy tylko na II zmianie od 14:00 do 22:00

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

 

Print Friendly, PDF & Email