Wniosek o wprowadzenie skróconego tygodnia pracy

System skróconego tygodnia pracy polega na tym, że pracownik wykonuje pracę przez mniej niż 5 dni w ciągu tygodnia, przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy, maksymalnie do 12 godzin na dobę.

 

Pracodawca wnioskiem pracownika nie jest zobowiązany może wniosek uwzględnić ale takiego obowiązku nie ma, może też przedstawioną we wniosku przez pracownika propozycję zmodyfikować. Jeżeli jednak wyrazi zgodę to porozumienie o skróconym tygodniu pracy wprowadza się w formie aneksu do umowy o pracę.

 

Zakaz przekraczania normy dobowej

W systemie skróconego tygodnia pracy, czas pracy:

  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia,
  • pracownic w ciąży,
  • pracowników opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia, bez ich zgody

– nie może przekroczyć 8 godzin. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy.

 

Przykład     

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku do przepracowania ma 40 godzin tygodniowo. Złożył wniosek o wprowadzenie systemu skróconego tygodnia pracy w którym proponuje pracę w:

  • poniedziałki i wtorki po 12 godzin,
  • środy i czwartki po 8 godzin.

 

Przykład

Pracownik zatrudniony na pół etatu od poniedziałku do piątku do przepracowania ma 20 godzin tygodniowo. Złożył wniosek o wprowadzenie systemu skróconego tygodnia pracy w którym proponuje pracę w:

  • poniedziałki i środy po 8 godzin,
  • piątki po 4 godziny.

 

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Print Friendly, PDF & Email