Napisane przez on 8/07/2014 in BHP | 6 komentarze

Okresowe badania lekarskie

Okresowe badania lekarskie

Okresowym badaniom lekarskim podlegają wszyscy pracownicy, bez względu na rodzaj i warunki wykonywanej pracy. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego.

Okresowym badaniom lekarskim podlegają wszyscy pracownicy, bez względu na rodzaj i warunki wykonywanej pracy.

Częstotliwość badan okresowych zależy od zajmowanego stanowiska pracy. Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest obowiązany zapewnić tym pracownikom okresowe badania lekarskie także:

 • po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami,
 • po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami.

W miarę możliwości badania powinny być wykonane w godzinach pracy pracownika, który w związku z tym za czas niewykonywania pracy zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 

Koszt badań lekarskich

Badania przeprowadzane są na koszt pracodawcy.

 

Wynagrodzenie

Badania lekarskie przeprowadzane są w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

 

Nie wykonanie badan lekarskich przez pracownika. Konsekwencje.

Umyślne niewykonanie badań lekarskich przez pracownika po skierowaniu przez pracodawcę jest niedostosowaniem się do obowiązków pracownika (art. 211 k.p.) i stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia na podstawie art 52 § 1 pkt 1 k.p.  (SN 10 maja 2000 roku, syg. I PKN 642/99).

 

Print Friendly

6 Odpowiedzi na post “Okresowe badania lekarskie”

 1. jowita pisze:

  1. W tym czasie ewentualny wypadek nie będzie zaliczany do wypadku w drodze do pracy z pracy czy w samej pracy, nie ma do tego podstaw.

  2. Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy, w przypadku badań okresowych przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, do obliczenia wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
  Na podstawie: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 289 ze zm.)

 2. marek pisze:

  Załóżmy, że pracownik w trakcie kończącego się urlopu wychowawczego otrzymał listownie skierowanie na „przeterminowane” badania lekarskie. Podjął decyzję, że zrobi pracodawcy przysługę i przeprowadzi badania w swoim czasie wolnym (zamiast np. opiekować się dzieckiem). W drodze na okresowe badania lekarskie ulega wypadkowi (np. łamie nogę). Czy jest to wypadek w drodze do pracy/ w trakcie pracy?

  A drugi scenariusz (trochę matematyczny): pracownik boi się robić badania w trakcie urlopu wychowawczego bo może ulec jakiemuś wypadkowi. Pracownik zarabia dziennie netto 100pln. Pracownik przychodzi do pracy bez badań lekarskich. Pracodawca nie dopuszcza go do pracy i zawozi na badania do lekarza. Badania trwają pełne 8 godzin. Ile w tym dniu zarobi pracownik?

 3. jowita pisze:

  Pracodawca skierował pracownika na badania okresowe, widocznie termin ważności badań upłynął. Z kolei jeżeli niezdolność do pracy trwała dłużej niż 30 dni pracodawca wydaje skierowanie na badania kontrolne.

  Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez ważnych badań lekarskich to już wiemy:)

  Zgodnie z art. 229 § 3 K.p. Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy.

  Pracownik zamiast stawić się do pracy po długiej nieobecności spowodowanej urlopem wychowawczym przyjdzie do pracy w tym dniu później ze względu na wykonanie badań okresowych. Co w przypadku gdy w tym dniu nie będzie możliwe wykonanie badań np. brak terminu lub przychodnia będzie czynna popołudniu? Nie zostanie dopuszczony do pracy…

  Osobiście zrobiłabym badania w czasie wolnym od pracy, tak aby w pierwszym dniu po powrocie z urlopu wychowawczego przedstawić zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku.

 4. marek pisze:

  Jeżeli pracodawca skierował pracownika na lekarskie badania okresowe (pracownik przed urodzeniem dziecka był na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni) w trakcie urlopu wychowawczego (7 dni przed jego przerwaniem) to złamał prawo? Podobno nie ma możliwości skierowania pracownika przebywającego na urlopie na badania lekarskie (co – miałby je robić w swoim prywatnym czasie?). Można zgłosić te sprawę do PIP lub Sadu Pracy?

 5. jowita pisze:

  Art. 229 § 4 Kodeksu pracy, mówi o dopuszczeniu pracownika do pracy.
  Jeśli pracownica przebywa na urlopie (macierzyńskim, wypoczynkowym, czy wychowawczym), wtedy nie ma potrzeby i możliwości skierowania jej na badania lekarskie, nie ma tutaj mowy o dopuszczeniu do pracy.Badania należy wykonać niezwłocznie po stawieniu się pracownika do pracy po zakończonych urlopach/urlopie.

 6. marek pisze:

  A co zrobić z pracownikiem, któremu w trakcie urlopu wychowawczego „skończyły” się badania lekarskie, a obecnie przebywa na rocznym urlopie macierzyńskim udzielonym z tytułu urodzenia drugiego dziecka. Najpewniej po urlopie macierzyńskim skorzysta z prawa do urlopu wypoczynkowego a później urlopu wychowawczego. Udzielenie urlopu wypoczynkowego oznacza dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnych badań lekarskich. Zgodnie z art. 229 § 4 k. p. pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Udzielenie urlopu wypoczynkowego oznaczałoby de facto dopuszczenie pracownika do pracy, albowiem urlop wypoczynkowy jest zwolnieniem od pracy.
  Co powinien zrobić pracownik: zrobić badania i wraz z podaniem o urlop wypoczynkowy wysłać zaświadczenie (i rachunek za badania) o braku przeciwwskazań do pracy?

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>