Okresowe badania lekarskie

Okresowe badania lekarskie

Okresowym badaniom lekarskim podlegają wszyscy pracownicy, bez względu na rodzaj i warunki wykonywanej pracy. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego.

Okresowym badaniom lekarskim podlegają wszyscy pracownicy, bez względu na rodzaj i warunki wykonywanej pracy.

Częstotliwość badan okresowych zależy od zajmowanego stanowiska pracy. Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest obowiązany zapewnić tym pracownikom okresowe badania lekarskie także:

  • po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami,
  • po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami.

W miarę możliwości badania powinny być wykonane w godzinach pracy pracownika, który w związku z tym za czas niewykonywania pracy zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 

Koszt badań lekarskich

Badania przeprowadzane są na koszt pracodawcy.

 

Wynagrodzenie

Badania lekarskie przeprowadzane są w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

 

Nie wykonanie badan lekarskich przez pracownika. Konsekwencje.

Umyślne niewykonanie badań lekarskich przez pracownika po skierowaniu przez pracodawcę jest niedostosowaniem się do obowiązków pracownika (art. 211 k.p.) i stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia na podstawie art 52 § 1 pkt 1 k.p.  (SN 10 maja 2000 roku, syg. I PKN 642/99).

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
6 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
marek
marek
9 lat temu

Załóżmy, że pracownik w trakcie kończącego się urlopu wychowawczego otrzymał listownie skierowanie na „przeterminowane” badania lekarskie. Podjął decyzję, że zrobi pracodawcy przysługę i przeprowadzi badania w swoim czasie wolnym (zamiast np. opiekować się dzieckiem). W drodze na okresowe badania lekarskie ulega wypadkowi (np. łamie nogę). Czy jest to wypadek w drodze do pracy/ w trakcie pracy? A drugi scenariusz (trochę matematyczny): pracownik boi się robić badania w trakcie urlopu wychowawczego bo może ulec jakiemuś wypadkowi. Pracownik zarabia dziennie netto 100pln. Pracownik przychodzi do pracy bez badań lekarskich. Pracodawca nie dopuszcza go do pracy i zawozi na badania do lekarza. Badania… Czytaj więcej »

marek
marek
9 lat temu

Jeżeli pracodawca skierował pracownika na lekarskie badania okresowe (pracownik przed urodzeniem dziecka był na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni) w trakcie urlopu wychowawczego (7 dni przed jego przerwaniem) to złamał prawo? Podobno nie ma możliwości skierowania pracownika przebywającego na urlopie na badania lekarskie (co – miałby je robić w swoim prywatnym czasie?). Można zgłosić te sprawę do PIP lub Sadu Pracy?

marek
marek
9 lat temu

A co zrobić z pracownikiem, któremu w trakcie urlopu wychowawczego „skończyły” się badania lekarskie, a obecnie przebywa na rocznym urlopie macierzyńskim udzielonym z tytułu urodzenia drugiego dziecka. Najpewniej po urlopie macierzyńskim skorzysta z prawa do urlopu wypoczynkowego a później urlopu wychowawczego. Udzielenie urlopu wypoczynkowego oznacza dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnych badań lekarskich. Zgodnie z art. 229 § 4 k. p. pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Udzielenie urlopu wypoczynkowego oznaczałoby de facto dopuszczenie pracownika do pracy, albowiem urlop wypoczynkowy jest zwolnieniem od pracy. Co powinien zrobić… Czytaj więcej »