Napisane przez on 19/02/2016 in Urlop ojcowski | 0 komentarzy

Wzór wniosku o urlop ojcowski

Urlop ojcowski udzielany jest na pisemny wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

 

Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu, urlopu ojcowskiego lub jego części zawiera:

1/ imię i nazwisko pracownika,

2/ wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop ojcowski albo jego część.

Wzór wniosku do pobrania TUTAJ

 

Do wniosku należy dołączyć:

1/ skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów,

2/ kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka, w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego albo jego części na dziecko przysposobione,

3/ oświadczenie pracownika – ojca wychowującego dziecko, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części, wzór oświadczenia do pobrania TUTAJ

4/ kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.

 

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków
Print Friendly

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>