Wzór wniosku o urlop ojcowski

Urlop ojcowski udzielany jest na pisemny wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

 

Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu, urlopu ojcowskiego lub jego części zawiera:

1/ imię i nazwisko pracownika,

2/ wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop ojcowski albo jego część.

Wzór wniosku do pobrania TUTAJ

 

Do wniosku należy dołączyć:

1/ skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów,

2/ kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka, w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego albo jego części na dziecko przysposobione,

3/ oświadczenie pracownika – ojca wychowującego dziecko, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części, wzór oświadczenia do pobrania TUTAJ

4/ kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.

 

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments