Kody literowe na zwolnieniu lekarskim

W zaświadczeniu lekarskim mają zastosowanie następujące kody literowe:

  • kod A – oznaczający niezdolność do pracy powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą.

Zgodnie z art. 9 ust. 2. Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

  • kod B – oznaczający niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży.

Na pisemny wniosek ubezpieczonego lekarz może nie umieścić kodu „B” w zaświadczeniu ZUS ZLA (L-4). Brak  kodu literowego „B” powoduje, że ubezpieczonej będącej w ciąży przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku (lub 70% za okres pobytu w szpitalu). Wyrównanie do 100% podstawy wymiaru zasiłku następuje  po porodzie lub po dostarczeniu odrębnego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego stan ciąży. Brak kodu literowego w zaświadczeniu lekarskim powoduje, że okres zasiłkowy wynosi 182 dni zamiast 270 dni.

  • kod C – oznaczający niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu.

W przypadku kodu „C” pracownik nie otrzyma świadczenia chorobowego za pierwsze 5 dni niezdolności do pracy.

  • kod D – oznaczający niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą.

Na pisemny wniosek ubezpieczonego lekarz może nie umieścić kodu „D” w zaświadczeniu ZUS ZLA (L-4). Brak kodu literowego w zaświadczeniu lekarskim powoduje, że okres zasiłkowy wynosi 182 dni zamiast 270 dni.

  • kod E – oznaczający niezdolność do pracy spowodowaną chorobami zakaźnymi albo innymi, które ujawniają się w okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Kod” E” stosujemy w przypadku jeżeli niezdolność do pracy po ustaniu ubezpieczenia chorobowego trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego – w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby. (art. 7 pkt 2 ustawy zasiłkowej)

 

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o