Urlop bezpłatny a prawo do świadczeń zdrowotnych

Na wniosek pracownika pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego.

 

W trakcie urlopu bezpłatnego nie podlegamy żadnym ubezpieczeniom w ZUS ani społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu, co za tym idzie okres urlopu bezpłatnego jest okresem przerwy w opłacaniu składek.

 

Pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym zachowuje prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych przez okres 30 dni licząc od dnia rozpoczęcia urlopu bezpłatnego. Utrata uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych po omawianych 30 dniach dotyczy  również członków rodziny pracownika (np. dzieci, współmałżonka) zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Jeżeli pracownik będzie przebywał na urlopie bezpłatnym dłużej niż 30 dni, to aby nie utracić prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych może zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, zgłosić go może np. pracujący współmałżonek. Jeżeli jednak nie jest to możliwe pracownik może ubezpieczyć się dobrowolnie składając stosowny wniosek w NFZ o objęcie tym ubezpieczeniem jednak, takie ubezpieczenie wiąże się z opłacaniem comiesięcznej składki.

 

Podstawa prawna

  • art. 67 ust. 4, art. 68 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z póź. zm.),
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o