Kiedy przysługuje wynagrodzenie chorobowe

Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia chorobowego:

 • po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Do powyższego okresu ubezpieczenia chorobowego wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia jeżeli:

 • przerwa między ostatnim ubezpieczeniem chorobowym a kolejnym ubezpieczeniem nie przekroczyła 30 dni,

lub

 • przerwa była spowodowana:
  – urlopem wychowawczym,
  – urlopem bezpłatnym, albo
  – odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do wynagrodzenia chorobowego przysługuje:

 • absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
 • ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej 10 – letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
 • posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

Jeżeli powyższe wymagania nie zostaną spełnione pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia chorobowego po 30 dniach ubezpieczenia chorobowego (okres wyczekiwania). Niezdolność do pracy w okresie kiedy pracownik nie nabył prawa do wynagrodzenia chorobowego zostanie potraktowana jako nieobecność usprawiedliwiona bez prawa do wynagrodzenia, okres tej nieobecności nie jest wliczany do puli 33  lub 14 dni za które wypłacane jest wynagrodzenie chorobowe.

 

Okres niezdolności do pracy przypadający w okresie wyczekiwania jest okresem ubezpieczenia, a co za tym idzie jest wliczany do 30 dniowego okresu wyczekiwania.

 

Przykład                                                                                                      

Pracownik zatrudniony od 1 kwietnia 2016 nie posiadający wcześniejszego ubezpieczenia chorobowego stał się niezdolny do pracy od 7 kwietnia. Prawo do wynagrodzenia chorobowego nabędzie od 1 maja (tj. z upływem 30 dni ubezpieczenia a od 31 dnia ubezpieczenia). Okres nieobecności od 7 – 30 kwietnia będzie okresem usprawiedliwionej nieobecności bez prawa do wynagrodzenia i świadczeń, okres ten zaliczany jest to 30 dniowego okresu wyczekiwania.

Przykład

Absolwent szkoły wyższej (obronił pracę dyplomową 14 lipca) podjął zatrudnienie od 1 sierpnia i stał się niezdolny do pracy z powodu choroby od 17 do 25 sierpnia. Pracownik nabył prawo do wynagrodzenia chorobowego od pierwszego dnia choroby, ponieważ został objęty ubezpieczeniem chorobowym w ciągu 90 dni od dnia ukończenia studiów wyższych.

 

Wynagrodzenie chorobowe za czas niezdolności do pracy przysługuje w danym roku kalendarzowym w wymiarze:

 • do 33 dni,
 • do 14 dni w przypadku pracownika który ukończył 50 rok życia (krótszy 14 dniowy okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego stosujemy od roku następnego po 50 urodzinach pracownika).

 

O tym, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe pisałam TUTAJ

 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
 • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o