Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe

Wynagrodzenie chorobowe za czas niezdolności do pracy przysługuje w danym roku kalendarzowym w wymiarze:

 • do 33 dni,
 • do 14 dni w przypadku pracownika który ukończył 50 rok życia (krótszy 14 dniowy okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego stosujemy od roku następnego po 50 urodzinach pracownika).

 

Przy czym do limitu 33 (14) dni sumujemy każdą niezdolność do pracy bez względu na:

 • zmiany pracodawców w trakcie roku kalendarzowego,
 • przerwy pomiędzy okresami choroby,
 • pozostawanie w zatrudnieniu u więcej niż jednego pracodawcy w trakcie roku kalendarzowego.

 

Podstawa wynagrodzenia chorobowego

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące ubezpieczenia.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego przez ubezpieczonego będącego pracownikiem za okres o którym mowa powyżej, przez liczbę miesięcy, w których to wynagrodzenie zostało osiągnięte.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane w okresie pobierania tego zasiłku.

Premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku. Z kolei premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy kwartalne, wlicza się do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości stanowiącej 1 / 12 kwot wypłaconych pracownikowi za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Tak ustaloną podstawę wymiaru zasiłku chorobowego pomniejszamy o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości  13,71%  (emerytalna 9,76%, rentowa 1,50%, chorobowa 2,45%).

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy stanowi  jedna trzydziesta część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku (za miesiąc uważa się 30 dni).

 

Przykład

Miesięczne wynagrodzenie pracownika wynosi 4 800,00 zł. Pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym (L-4) od 4 do 10 kwietnia 2016r. Ile wynosi wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, oraz wynagrodzenie chorobowe. Pracownik zatrudniony jest w tej firmie od 17.12.2015r.

 

1. Ustalamy podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za pełne przepracowane miesiące kalendarzowe poprzedzające miesiąc powstania niezdolności do pracy (grudzień 2015r. pomijamy niepełny miesiąc)

Styczeń: 4 800 zł

Luty: 4 800 zł                                                     

Marzec: 4 800 zł. + 150 zł dodatek za pracę w godzinach nocnych

Suma: 14 550 : 3 miesiące = 4 850 zł

 

2. Obliczamy wynagrodzenie chorobowe za okres 4-10 kwietnia 2016 (7 dni) w wysokości 80% podstawy.

4 850 zł -13,71 % = 4 185,07 zł

(4 185,07 : 30 dni zgodnie z ustawą) x 80% x 7 dni (L-4) = 781,21 zł

 

3. Obliczamy wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca

4 800 zł wysokość wynagrodzenia w miesiącu niezdolności do pracy

(4 800,00 zł : 30 dni zgodnie z ustawą) x 7 dni nieobecności  = 1 120,00 zł potrącenie z wynagrodzenia za okres choroby

4 800,00 zł – 1 120,00 zł = 3 680,00 zł wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca

Od wynagrodzenia za okres choroby odprowadzana jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne i podatek

I dalej:

Obliczamy wynagrodzenie netto do wypłaty

Dane do obliczeń:

 • wynagrodzenie za czas przepracowany: 3 680 zł
 • wynagrodzenie chorobowe: 781,21 zł
 • koszty uzyskania przychodu: 111,25 zł
 • kwota wolna od podatku: 46,33 zł

 

1. Obliczamy składki na ubezpieczenie społeczne

 • składka emerytalna: 3 680,00 x 9,76 % = 359,17 zł
 • składka rentowa: 3 680,00 x 1,5 % = 55,20 zł
 • składka chorobowa: 3 680,00  x 2,45 % = 90,16 zł

suma: 504,53 zł

 

2. Obliczamy podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru tej składki stanowi wynagrodzenie brutto za przepracowaną cześć miesiąca, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika plus wynagrodzenie chorobowe za okres niezdolności do pracy.

3 680 zł – 504,53 = 3 175,47 + 781,21 (wynagrodzenie chorobowe) = 3 956,68 zł

 

3. Obliczamy składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9%

3 956,68 x 9% = 356,10 zł

 

4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

Podstawą naliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest wynagrodzenie za czas przepracowany + wynagrodzenie za okres choroby minus składki na ubezpieczenie społeczne finansowanie ze środków pracownika minus koszty uzyskania przychodu.

3 680 zł – 504,53 = 3 175,47 + 781,21 (wynagrodzenie chorobowe) = 3  956,68 zł – 111,25 koszty uzyskania przychodu = 3 845 zł

(3 845 zł x 18%) – 46,33 kwota wolna od podatku = 645,77 zł

Otrzymaliśmy zaliczkę na podatek dochodowy przed odliczeniem składki na ubezpieczeni zdrowotne w wysokości 7,75%

Teraz obliczamy składkę zdrowotną w wysokości 7,75%.

 • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi : 3 956,68 zł
 • 3 956,68 zł x 7,75 % = 306,64 zł (wysokość składki zdrowotnej która obniża zaliczę na podatek dochodowy)

Obliczamy  zaliczkę na podatek dochodowy do pobrania (wpłaty do US)

 • Zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej wynosi: 645,77 zł.
 • Od tego odejmujemy składkę na ubezpieczenie zdrowotne: 7,75%.

645,77zł  – 306,64 zł = 339,13 zł. = 339 zł (podatek do wpłaty do US)

 

5. Obliczamy wynagrodzenie netto do wypłaty

Wynagrodzenie za czas przepracowany + wynagrodzenie chorobowe – składki na ubezpieczenie społeczne – składka na ubezpieczenie zdrowotne 9% – zaliczka na podatek dochodowy do wpłaty do US = netto do wypłaty.

3 680 zł + 781,21 zł – 504,53 zł – 356,10 zł – 339,00 zł = 3 261,58 zł netto do wypłaty

Powyższe obliczenie prezentuje stawki procentowe na ubezpieczenie (ZUS) które pracownik finansuje ze swojego wynagrodzenia. Oprócz powyższych kwot należy dodać kwoty na ubezpieczenie które finansuje dodatkowo pracodawca za pracownika. O stawkach procentowych i źródle finansowania składek w podziale na pracownika i pracodawcę pisałam TUTAJ

I dalej:

 • składka emerytalna:  3 680 zł x 9,76 % = 359,17 zł
 • składka rentowa:  3 680 zł x 6,50 % = 239,20 zł
 • składka wypadkowa: 3 680 zł x 1,80 % = 66,24 zł
 • składka na FP: 3 680 zł x 2,45 % = 90,16 zł
 • składka na FGŚP: 3 680 zł x 0,10 % = 3,68 zł

Powyższe kwoty finansuje z naszego wynagrodzenia pracodawca które wraz z kwotami finansowanymi przez pracownika ujmuje:

 • w raportach imiennych ZUS RCA – składki emerytalne, rentowe, chorobową, wypadkowa, zdrowotną,
 • bezpośrednio na DRA – składki na FP i FGŚP
 • w raporcie imiennym ZUS RSA – ujmujemy okres za który zostało wypłacone wynagrodzenie chorobowe oraz wysokość tego wynagrodzenia.

 

Wynagrodzenie chorobowe w zaświadczeniu Z-3

Zwolnienie lekarskie w okresie wyczekiwania

Kiedy podstawy zasiłków nie ustalamy na nowo

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
35 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Kasia
Kasia
6 miesięcy temu

Witam.
Pracuje na etat, 2800brutto wynagrodzenie co miesiac. Bylam w maju 8dni na l4(grypa). Jak wyliczyć kwote wynagrodzenia za te 8dni( ile powinnam dostac do ręki za te 8dni).

Iwona
Iwona
9 miesięcy temu

Dzień dobry. Mam problem. Mam 58 lat i ostatnio przez okres 4 miesięcy pracowałam na umowę o pracę na czas określony-zastępstwo. W połowie lutego się rozchorowałam i do końca marca byłam na L-4. 31 marca moja umowa wygasła. Pracowałam od 02.12 2020 do 31 marca 2021. Przysługiwało mi 7 dni urlopu. Wykorzystałam tylko 2dni. W świadectwie pracy zostało zapisane, że wykorzystałam 7 dni oraz że wypłacono mi zasiłek chorobowy tylko za 14 dni. Moje pytanie: kto wypłaci i czy wypłaci resztę zasiłku chorobowego oraz jak obliczyć ile powinnam otrzymać ekwiwalentu za niewykorzystany urlop? Od pracodawcy za miesiąc marzec otrzymałam 650… Czytaj więcej »

Leonka
Leonka
11 miesięcy temu

Witam, Pani Jowito, bardzo proszę o pomoc w następującej kwestii. Posiadam umowę na czas nieokreślony od końca kwietnia 2020 r., a od połowy lipca jestem na l4 ze względu na ciążę. Umowa opiewa na kwotę minimalnego wynagrodzenia. Zasiłek chorobowy jaki dostaje to około 1700-1800 zł. Czy nie powinnam dostawać około 2 tys, bo chyba tyle wynosi kwota netto za minimalne wynagrodzenie? Nie miałam żadnych premii ani nadgodzin.
Będę wdzięczna za pomoc, bo nie wiem czy powinnam kontaktować się z ZUS w tej sprawie.
Pozdrawiam

Grzegorz
Grzegorz
1 rok temu

Umowa od 01.11.2019 na 1/2 etatu. Zwolnienie trwa już 2 miesiąc. Ile powinienem dostać pieniążków za L4. Pracodawca kompletnie mnie olewa i nie chce wypłacić całej kwoty.

Paulina
Paulina
2 lat temu

Witam. W listopadzie miałam 8 dni chorobowego oraz 14 dni opieki na dziecko. Pensja brutto to 2300 ile powinnam dostać wynagrodzenia??

krzysiek
krzysiek
2 lat temu

to ile tak naprawde jak sie jest cały miesiac na chorym to ile mi wyjdzie z 4000brutto juz po odliczeniu wszystkiego ile procentowo odliczaja i za co jeżeli ktoś tu umie tak opisać bo mnie interesuje netto juz za dzien chorego

krzysiek
krzysiek
2 lat temu

witam teraz ja bym chciał sie dowiedzieć moja sytuacja jest taka jestem na chorym od 02,10,2019 i bede penie do stycznia 2020roku i jak ja teraz bede miał wypłacane ja mam stawke godzinową 20zł brutto plus premi 700zl brutto także co miesiąc wychodzi mi około 4000zł brutto jak ja teraz mam to policzyć ile bede dostawał mniej wiecej co miesiac

krzysiek
krzysiek
w odpowiedzi do  Jowita
2 lat temu

bo jak to jest jak sie pracuje to od brutto ile odliczają 28% a jak jest się na chorym to tylko 13,71% bo tego nie moge zrozumieć

Wiktoria
Wiktoria
2 lat temu

Witam. Dostałam L4 od 10.10.19r. do 21.10.19r.
Zarabiam 16 zł na godzinę. Pracuję 8h dziennie co daje 128 zł. Jak mam obliczyć chorobowe? Bardzo proszę o pomoc.

krzysiek
krzysiek
w odpowiedzi do  Wiktoria
2 lat temu

647zł dostaniesz za te 11 dni chorego plus minus no i ta rese dni co bylas w pracy bo to 16zł to masz brutto czy netto?

Tomasz
Tomasz
2 lat temu

Witam, stała pensja w wysokości 3680 brutto przed chorobą, jestem 90 dni na chorobowym mam poniżej 50 lat. Proszę o pomoc w wyliczeniu należnego wynagrodzenia netto w czasie choroby.

Paulina
Paulina
2 lat temu

Witam,
średnia zarobków wynosi 2504,72 zł brutto. Ile w takim razie powinno wynosić wynagrodzenie chorobowe za cały miesiąc luty (28dni) ?

Klaudia
Klaudia
2 lat temu

Witam. Wiem, że raczej proste wyliczenie , ale nie bardzo to umiem poukładać .
Otóż wynagrodzenie 2000 netto , stałe od roku, nie było wczesniej chorobowego., chorobowe na 4 dni
z 2000 zł jest 2774,98 brutto , więc
2774,98- 13.71 % 2774,98\) / 30 = 80
80* 80%= 64
64*4= 256
rozumiem, że to brutto , a więc czy dalsze obliczenia w skrócie to:
chcąc wyliczyć za dni pracujące : 25 styczeń
po odliczeniu dni chorobowych= 21 * 80 ( dzienna stawka) = 1680
1680+ 256 =1936 i mam wynagrodzenie w brutto?

Sylwia
Sylwia
w odpowiedzi do  Jowita
2 lat temu

ale od 2404 jeszcze minus dni na chorobowym? i wychodzi brutto wynagrodzenia , tak?

Magda
Magda
2 lat temu

Witam, jakie powinnam otrzymać wynagrodzenie netto, za mc styczeń przebywając na zwolnieniu lekarskim 5 dni. Podstawa wynagrodzenia 2500. W ciągu ostatnich 12 mc byłam na zwolnieniu 2 razy. W październiku 2018 3 dni,w listopadzie 2018 4 dni. Proszę o odpowiedź.

Magda
Magda
w odpowiedzi do  Jowita
2 lat temu

2500-13,71%=2157,25
2157,25/30*80%*5=287,60
Czy dobrze liczę?
2500-2500/30*5=2083,35
2083,35+287,60=2370,35 brutto
Czy powinnam brać pod uwagę wcześniejsze zwolnienia lekarskie pażdziernik i listopad?

Paulina
Paulina
2 lat temu

No ok ale to mam liczyć z zasiłku macierzyńskiego czy jak? Chodzi mi o to ze nasza pseudo księgowa nie umie wyjaśnić skąd jej się wzięło 44 zł. I każdy pracownik ma to samo a wychodzi na to że to indywidualne obliczenia.

Wojciech
Wojciech
3 lat temu

Witam
Byłem na zwolnieniu L4 od 30.10.2018r do 3.01.2019 roku. Dlaczego pracodawca policzył mi w listopadzie tylko za 20 dni (20/30) ,a w grudniu za 19 (19/30) skoro w ustawie piszę że wliczają się wszystkie dni czyli weekendy i święta też.
Może mi ktoś wyjaśnić.
Bo w ten sposób nie dostaje 80% mojej wypłaty tylko coś koło 60% !!!

Wojciech
Wojciech
w odpowiedzi do  Jowita
3 lat temu

Wiek mam poniżej 50 lat. Problemem chyba jest podstawa którą się wylicza z poprzednich miesięcy pracy, a w lipcu miałem zmianę umowy z 2 4000 na 3 000.
Z ilu miesięcy wstecz wylicza się tą podstawę bo gdzieś wyczytałem że 3 a w innym miejscu że 12 miesięcy?

Wojciech
Wojciech
w odpowiedzi do  Jowita
3 lat temu

Dziękuje za obszerną odpowiedź.
Jednak jako laikowi i tak wszystkiego nie wyjaśniła. Czy mogłaby Pani wytłumaczyć to na moim osobistym przykładzie.
Do 30.VI -umowa pełny etat 2400brutto, od 1.VII-umowa pełny etat 3000brutto. Na zwolnieniach byłem( ciągłość) od 30.X.2018 do 3.I.2019.
Ile więc mieć wypłacone za kolejne miesiące na zwolnieniu normalnym chorobowym ?

Malwina
Malwina
3 lat temu

Dzięki wielkie, bardzo jasno wytłumaczone.

Piotr
Piotr
4 lat temu

Czy jest jakieś wyjaśnienie dlaczego od podstawy wynagrodzenia chorobowego odejmuje się te 13.71%? przecież wynagrodzenie chorobowe nie podlega składkom społecznym to dlaczego jest odejmowana tak kwota? co się z nią dzieje?