Zwolnienie lekarskie w okresie wyczekiwania

Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu, jest to tzw. okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy 

 

Przykład

Pracownik zatrudniony od 5 kwietnia 2021r.  w dniu 26 kwietnia stał się niezdolny do pracy w okresie od 26 kwietnia do 10 maja 2021r. Pracownik nie ma wcześniejszego 10 letniego obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego a ostatnie zatrudnienie zakończyło się w marcu 2021r.

Na powyższym przykładzie obliczamy okres wyczekiwania i prawo do wynagrodzenia chorobowego:

 • od 5 do 25 kwietnia 2021r. – 21 dni okresu wyczekiwania,
 • od 26 kwietnia do 4 maja 2021r. – 9 dni okresu wyczekiwania,
 • od 5 do 10 maja 2021r. – uzyskanie prawa do wynagrodzenia chorobowego.

 

Przykład

Pracownik zatrudniony od 5 kwietnia 2021r.  w dniu 26 kwietnia stał się niezdolny do pracy w okresie  od 26 kwietnia do 10 maja 2021r. Pracownik przed podjęciem obecnego zatrudnienia wykonywał  pracę na podstawie umowy zlecenie w okresie 1 lutego do 31 marca 2021r i z tego tytułu podlegał dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia niezdolności do pracy, zgodnie z zasadą, że do obecnego okresu ubezpieczenia wliczamy poprzedni okres ubezpieczenia chorobowego jeżeli przerwa pomiędzy nimi nie przekroczyła 30 dni.

 

Do 182 i 270 dniowego okresu zasiłkowego nie wliczamy niezdolności do pracy przypadającej w okresie wyczekiwania 

 

Na podstawie z art. 92 Kodeksu pracy, wynagrodzenie chorobowe za czas niezdolności do pracy przysługuje w danym roku kalendarzowym w wymiarze:

 • do 33 dni,
 • do 14 dni w przypadku pracownika który ukończył 50 rok życia (krótszy 14 dniowy okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego stosujemy od roku następnego po 50 urodzinach pracownika).

 

Dla przypomnienia, ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego:

 1. po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu, (np.: umowa o pracę),
 2. po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie (np. umowa zlecenie).

 

Do powyższych okresów ubezpieczenia chorobowego, wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

 

Z kolei od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku chorobowego przysługuje:

 1. absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 2. jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy;
 3. ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej 10 – letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego;
 4. posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

Okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy w raporcie ZUS RSA

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
 • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments