Wymiar urlopu na żądanie

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu ale do czasu rozpoczęcia pracy przez pracownika zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Uprawnienie do urlopu na żądanie jest uprawnieniem pracowniczym dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy:

  • na okres próbny
  • na czas określony
  • na zastępstwo
  • na czas nieokreślony

Pracownikowi zatrudnionemu na część etatu przysługuje urlop na żądanie w takim samym wymiarze jak zatrudnionemu w pełnym wymiarze godzin pracy, a co za tym idzie niezależnie od wymiaru czasu pracy w którym pracownik świadczy pracę przysługuje 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Nie wykorzystany w danym roku kalendarzowym urlop na żądanie nie przechodzi na kolejny rok, ale  od 1 stycznia następnego roku zamienia się w „zwykły” urlop wypoczynkowy zaległy.
 

Urlop na żądanie przysługuje w wymiarze 4 dni, niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku kalendarzowym w kolejnych stosunkach pracy.

 

Podstawa prawna:

  • art. 1672 , art. 1673 Kodeksu pracy
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o