Minimalne wynagrodzenie na pół etatu w 2018

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę które od 01.01.2018 r. wynosi: 2 100 zł.

Dla przypomnienia od 1 stycznia 2017 r. z ustawy zniknął zapis, o wynagrodzeniu pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy które nie mogło być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, a co za tym idzie każdy pracownik w pierwszym roku pracy będzie miał prawo do 100% wynagrodzenia minimalnego.

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy kwoty powyższe ulegają odpowiednio zmniejszeniu, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo wynoszą:

 • 1 etat           2 100 zł
 • 3 / 4 etatu   1 575 zł
 • 1 / 2 etatu   1 050 zł
 • 1 / 4 etatu      525 zł

 

Poniżej przykład obliczenia wynagrodzenia netto od kwoty 1 050 zł brutto przy zastosowaniu:

 • Podstawowych kosztów uzyskania przychodu 111,25 zł
 • Kwoty wolnej od podatku 46,33 zł w przypadku jeżeli pracownik złożył pracodawcy oświadczenie o którym pisałam TUTAJ

 

Obliczenia:

Dane do obliczeń:

 • Kwota brutto : 1 050,00 zł.
 • Koszty uzyskania przychodu : 111,25 zł
 • Kwota wolna od podatku:  46,33 zł

 

I. Obliczamy składki na ubezpieczenie społeczne

 • składka emerytalna: 1 050,00zł  x 9,76 % = 102,48 zł
 • składka rentowa: 1 050,00 zł x 1,5 % = 15,75 zł
 • składka chorobowa: 1 050,00zł  x  2,45 % =25,73 zł

suma: 143,96 zł

 

II. Obliczamy  podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru składki stanowi wynagrodzenie brutto pracownika pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracownika

 • 1 050,00 zł – 143,96 zł = 906,04 zł

 

III. Obliczamy składkę na ubezpieczenie  zdrowotne, która wynosi 9%

 • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne  wynosi : 906,04 zł.
 • 906,04 zł  x 9 % = 81,54 zł.

 

IV. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

Podstawą obliczenia zaliczki na podatek dochodowy jest przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne oraz  koszty uzyskania przychodu 111,25 zł

 • 1 050,00zł – 143,96zł = 906,04 zł – 111,25 zł = 794,79 = 795 zł (po zaokrągleniu)
 • 795 zł  x  18 % = 143,10 zł (zaliczka na podatek przed odjęciem kwoty wolnej)

Od otrzymanego wyniku odejmujemy kwotę wolną od podatku, czyli: 46,33 zł.

 • 143,10 zł – 46,33 zł = 96,77 zł

Otrzymaliśmy zaliczkę na podatek dochodowy, ale przed odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne

Teraz obliczamy składkę zdrowotną w wysokości 7,75%.

 • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi : 906,04 zł
 • 906,04 x 7,75 % = 70,22 zł (wysokość składki zdrowotnej która obniża zaliczę na podatek dochodowy)

Obliczamy  zaliczkę na podatek dochodowy do pobrania (do wpłaty do US)

 • Zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej wynosi: 96,77 zł.
 • Od zaliczki odejmujemy składkę na ubezpieczenie zdrowotne: 7,75%.
 • 96,77zł  – 70,00zł = 26,77 zł. = 27 zł (podatek do wpłaty do US)

 

V. Obliczamy wynagrodzenie netto

Od wynagrodzenia brutto odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy.

 • Kwota brutto: 1 050,00 zł.

Od kwoty brutto odejmujemy:

 • 143,96 zł – składki na ubezpieczenia społeczne (102,48zł – emerytalne + 15,75zł – rentowe + 25,73zł – chorobowe),
 • 81,54 zł- składka na ubezpieczenie zdrowotne, w wysokości 9%
 • 27,00 zł -zaliczka na podatek dochodowy.

1 050,00 zł – 143,96 zł – 81,54 zł – 27,00 zł = 797,50 zł netto do wypłaty

 

Powyższe obliczenie prezentuje stawki procentowe na ubezpieczenie (ZUS) które pracownik finansuje ze swojego wynagrodzenia. Oprócz powyższych kwot należy dodać kwoty na ubezpieczenie które finansuje dodatkowo pracodawca za pracownika. O stawkach procentowych i źródle finansowania składek w podziale na pracownika i pracodawcę pisałam TUTAJ

I dalej:

Składki finansowane przez pracodawcę:

 • składka emerytalna: 1 050zł x 9,76 % = 102,48 zł
 • składka rentowa: 1 050 zł x 6,50 % = 68,25 zł
 • składka wypadkowa: 1 050 zł x 1,80 % = 18,90 zł
 • składka na FGŚP: 1 050 zł x 0,10 % = 1,05 zł

Suma składek finansowanych przez pracodawcę: 190,68 zł

 

Składki finansowane przez pracownika:

 • składka emerytalna: 1 050,00zł  x 9,76 % = 102,48 zł
 • składka rentowa: 1 050,00zł x 1,5 % = 15,75 zł
 • składka chorobowa: 1 050,00zł  x  2,45 % =25,73 zł
 • składka zdrowotna: 906,04zł  x 9 % = 81,54 zł.

Suma składek finansowanych przez pracownika: 225,50zł

 

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika w rozbiciu na poszczególne płatności:

 • wynagrodzenie netto do wypłaty: 797,50 zł
 • podatek dochodowy: 27 zł
 • składki finansowane przez pracodawcę: 190,68 zł
 • składki finansowane przez pracownika: 225,50 zł

797,50zł + 27zł + 190,68zł + 225,50zł = 1 240,68 zł całkowity koszt zatrudnienia

 

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika można obliczyć dodatkowo w inny sposób:

1 050 zł (wynagrodzenie brutto) + 190,68zł (suma składek finansowana przez pracodawcę) = 1 240,68zł

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
avatar
wpDiscuz