Stawki składek ZUS za pracowników w 2019

W 2019 roku w stosunku do lat poprzednich ( 2016 i 2017)  nie uległy zmianie stawki składek na poszczególne ubezpieczenia oraz FP i FGŚP, jedynie w 2018roku od 01.04 zmniejszeniu uległa składka na ubezpieczenie wypadkowe z 1,80% do 1,67% do nadal.

Tabela poniżej przedstawia stawki procentowe i źródło finansowania składek w podziale na pracownika i pracodawcę obowiązujące w 2019 r.

Pracownik Pracodawca
Emeryt. Rent. Chorob. Zdrow. Emeryt. Rent. Wypadk. FP FGŚP
9,76 % 1,5 % 2,45 % 9 % 9,76 % 6,5 % 1,67 % 2,45 % 0,1%

 

Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalanej na dany rok składkowy dla grup działalności, od 01.04.2012 do 31.03.2015 wynosiła 1,93% a od 01.04.2015 do 31.03.2018 wynosiła 1,80 % Od 01.04.2018 wynosi: 1,67% do nadal.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o