Stawki składek ZUS za pracowników w 2019

W 2019 roku w stosunku do lat poprzednich ( 2016 i 2017)  nie uległy zmianie stawki składek na poszczególne ubezpieczenia oraz FP i FGŚP, jedynie w 2018roku od 01.04 zmniejszeniu uległa składka na ubezpieczenie wypadkowe z 1,80% do 1,67% do nadal.

Tabela poniżej przedstawia stawki procentowe i źródło finansowania składek w podziale na pracownika i pracodawcę obowiązujące w 2019 r. Aktualizacja: składki w 2021r. są na tym samym poziomie co w 2019 i 2020r.

Pracownik Pracodawca
Emeryt. Rent. Chorob. Zdrow. Emeryt. Rent. Wypadk. FP FGŚP
9,76 % 1,5 % 2,45 % 9 % 9,76 % 6,5 % 1,67 % 2,45 % 0,1%

 

Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalanej na dany rok składkowy dla grup działalności, od 01.04.2012 do 31.03.2015 wynosiła 1,93% a od 01.04.2015 do 31.03.2018 wynosiła 1,80 % Od 01.04.2018 wynosi: 1,67% do nadal.

 

Od 1 stycznia 2019 nowa składka na Fundusz Solidarnościowy i zmiana wysokości składki na Fundusz Pracy

Od 1 stycznia 2019 roku zmianie ulegnie wysokość składki na FP z 2,45% na 2,30%

Łącznie stopa procentowa składek na FS + FP wniesie: 2,45%  (0,15% + 2,30%)

Czyli wysokość składki na FP będzie na tym samym poziomie co w 2018r a jedynie podzielona na Fundusz Pracy  i Fundusz Solidarnościowy. Wpłacone składki Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże na odpowiednie fundusze.

 

Składka na Fundusz Solidarnościowy

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowa składka na Fundusz Solidarnościowy  jej wysokości wynosi 0,15%. Składka opłacana będzie na takich samych zasadach jak składka na FP (Fundusz Pracy).

Składki na Fundusz Solidarnościowy  płatnik składek oblicza łącznie ze składkami na Fundusz Pracy w wysokości sumy stóp procentowych tych składek i wykazuje w deklaracji rozliczeniowej w łącznej kwocie.

Zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Solidarnościowy jest takie samo jak na Fundusz Pracy. Prawo takie przysługuje osobom wymienionym w art. 104a, art. 104b, art. 104c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy .

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • ustawa z dnia 23 października 2018r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
  • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments