Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku

Od 01.01.2020r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego dla danego roku kalendarzowego w 2020 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2 600zł.  a minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych  17 zł.

 

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą dla danego roku kalendarzowego.

 

Poniżej przykłady obliczenia wysokości minimalnego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy dla stycznia 2020r.

 • 3/4 etatu 1 950,48zł
 • 1/2 etatu 1 300,32zł
 • 1/4 etatu 650,16zł

 

Przykład

Pracownik zatrudniony na 3/4  etatu, czas pracy do przepracowania w pełnym wymiarze czasu pracy w styczniu 2020r.wynosi 168 godzin. Obliczamy wysokość minimalnego wynagrodzenia:

Ustalamy ilość godzin do przepracowania w niepełnym wymiarze czasu pracy:

 • 168h x 3/4 etatu = 126h

Ustalamy stawkę godzinową

 • 2 600zł : 168h = 15,48zł

Ustalamy wysokość minimalnego wynagrodzenia na 3/4 etatu za styczeń 2020r.

 • 126h x 15,48zł = 1950,48zł

 

Przykład

Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu, czas pracy do przepracowania w pełnym wymiarze czasu pracy w styczniu 2020r.wynosi 168 godzin. Obliczamy wysokość minimalnego wynagrodzenia:

Ustalamy ilość godzin do przepracowania w niepełnym wymiarze czasu pracy:

 • 168h x 1/2 etatu = 84h

Ustalamy stawkę godzinową

 • 2 600zł : 168h = 15,48zł

Ustalamy wysokość minimalnego wynagrodzenia na 1/2 etatu za styczeń 2020r.

 • 84h x 15,48zł = 1 300,32zł

 

Przykład

Pracownik zatrudniony na 1/4 etatu, czas pracy do przepracowania w pełnym wymiarze czasu pracy w styczniu 2020r.wynosi 168 godzin. Obliczamy wysokość minimalnego wynagrodzenia:

Ustalamy ilość godzin do przepracowania w niepełnym wymiarze czasu pracy:

 • 168h x 1/4 etatu = 42h

Ustalamy stawkę godzinową

 • 2 600zł : 168h = 15,48zł

Ustalamy wysokość minimalnego wynagrodzenia na 1/4  etatu  za styczeń 2020r.

 • 42h x 15,48zł = 650,16zł

 

Przy ustalaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia nie uwzględnia się:

 • nagrody jubileuszowej,
 • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej (obowiązuje od 01.01.2017r.),
 • dodatku za staż pracy (obowiązuje od 01.01.2020r.).

 

Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika, jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, należy uzupełnić wynagrodzenie do tej wysokości w postaci wyrównania. Wyrównanie wypłaca się za okres każdego miesiąca łącznie z wypłatą wynagrodzenia. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy stosuje się zasady uzupełniania wynagrodzenia jak w przypadku pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Przykład

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy wynagradzany jest stawką godzinową w wysokości 20zł. W styczniu 2020r. czas pracy do przepracowania wynosi 168 godzin  pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie w wysokości 3 360 zł (168h x 20zł). Zgodnie z ustalonym harmonogramem w styczniu pracownik ma obowiązek przepracowania 120 godzin co da wynagrodzenie 2 400zł (120h x 20zł). W tym przypadku pracownikowi należy wypłacić wyrównanie do płacy minimalnej. Przykład obliczenia wyrównania:

Ustalamy stawkę godzinową wynikającą z minimalnego wynagrodzenia za pracę:

 • 2 600zł : 120h = 21,67zł

Obliczamy różnicę między stawkami godzinowymi:

 • 21,67zł – 20zł  ­­= 1,67zł

Mnożymy kwotę różnicy między stawkami godzinowymi przez liczbę przepracowanych w styczniu godzin:

 • 120h x 1,67zł = 200,40 zł

Pracodawca powinien w styczniu wypłacić wyrównanie w wysokości 200,40zł

 

Dla przypomnienia od 1 stycznia 2017 r. z ustawy zniknął zapis, o wynagrodzeniu pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy które nie mogło być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, a co za tym idzie każdy pracownik w pierwszym roku pracy ma prawo do 100% wynagrodzenia minimalnego.

 

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2019r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020r.
 • ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 • ustawa z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Krzysztof
Krzysztof
11 miesięcy temu

Coraz większa pensja minimalna to coraz większe koszty dla pracodawcy. Ciekawe czy rzeczywiście wyjdzie to pracownikom na dobre.