Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku

Od 01.01.2020r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego dla danego roku kalendarzowego w 2020 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2 600zł.  a minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych  17 zł.

 

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą dla danego roku kalendarzowego.

 

Poniżej przykłady obliczenia wysokości minimalnego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy dla stycznia 2020r.

 • 3/4 etatu 1 950,48zł
 • 1/2 etatu 1 300,32zł
 • 1/4 etatu 650,16zł

 

Przykład

Pracownik zatrudniony na 3/4  etatu, czas pracy do przepracowania w pełnym wymiarze czasu pracy w styczniu 2020r.wynosi 168 godzin. Obliczamy wysokość minimalnego wynagrodzenia:

Ustalamy ilość godzin do przepracowania w niepełnym wymiarze czasu pracy:

 • 168h x 3/4 etatu = 126h

Ustalamy stawkę godzinową

 • 2 600zł : 168h = 15,48zł

Ustalamy wysokość minimalnego wynagrodzenia na 3/4 etatu za styczeń 2020r.

 • 126h x 15,48zł = 1950,48zł

 

Przykład

Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu, czas pracy do przepracowania w pełnym wymiarze czasu pracy w styczniu 2020r.wynosi 168 godzin. Obliczamy wysokość minimalnego wynagrodzenia:

Ustalamy ilość godzin do przepracowania w niepełnym wymiarze czasu pracy:

 • 168h x 1/2 etatu = 84h

Ustalamy stawkę godzinową

 • 2 600zł : 168h = 15,48zł

Ustalamy wysokość minimalnego wynagrodzenia na 1/2 etatu za styczeń 2020r.

 • 84h x 15,48zł = 1 300,32zł

 

Przykład

Pracownik zatrudniony na 1/4 etatu, czas pracy do przepracowania w pełnym wymiarze czasu pracy w styczniu 2020r.wynosi 168 godzin. Obliczamy wysokość minimalnego wynagrodzenia:

Ustalamy ilość godzin do przepracowania w niepełnym wymiarze czasu pracy:

 • 168h x 1/4 etatu = 42h

Ustalamy stawkę godzinową

 • 2 600zł : 168h = 15,48zł

Ustalamy wysokość minimalnego wynagrodzenia na 1/4  etatu  za styczeń 2020r.

 • 42h x 15,48zł = 650,16zł

 

Przy ustalaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia nie uwzględnia się:

 • nagrody jubileuszowej,
 • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej (obowiązuje od 01.01.2017r.),
 • dodatku za staż pracy (obowiązuje od 01.01.2020r.).

 

Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika, jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, należy uzupełnić wynagrodzenie do tej wysokości w postaci wyrównania. Wyrównanie wypłaca się za okres każdego miesiąca łącznie z wypłatą wynagrodzenia. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy stosuje się zasady uzupełniania wynagrodzenia jak w przypadku pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Przykład

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy wynagradzany jest stawką godzinową w wysokości 20zł. W styczniu 2020r. czas pracy do przepracowania wynosi 168 godzin  pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie w wysokości 3 360 zł (168h x 20zł). Zgodnie z ustalonym harmonogramem w styczniu pracownik ma obowiązek przepracowania 120 godzin co da wynagrodzenie 2 400zł (120h x 20zł). W tym przypadku pracownikowi należy wypłacić wyrównanie do płacy minimalnej. Przykład obliczenia wyrównania:

Ustalamy stawkę godzinową wynikającą z minimalnego wynagrodzenia za pracę:

 • 2 600zł : 120h = 21,67zł

Obliczamy różnicę między stawkami godzinowymi:

 • 21,67zł – 20zł  ­­= 1,67zł

Mnożymy kwotę różnicy między stawkami godzinowymi przez liczbę przepracowanych w styczniu godzin:

 • 120h x 1,67zł = 200,40 zł

Pracodawca powinien w styczniu wypłacić wyrównanie w wysokości 200,40zł

 

Dla przypomnienia od 1 stycznia 2017 r. z ustawy zniknął zapis, o wynagrodzeniu pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy które nie mogło być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, a co za tym idzie każdy pracownik w pierwszym roku pracy ma prawo do 100% wynagrodzenia minimalnego.

 

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2019r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020r.
 • ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 • ustawa z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Krzysztof
Krzysztof
4 lat temu

Coraz większa pensja minimalna to coraz większe koszty dla pracodawcy. Ciekawe czy rzeczywiście wyjdzie to pracownikom na dobre.