Napisane przez on 3/08/2013 in Świadectwo pracy | 4 komentarze

Podstawa prawna rozwiązania umowy o pracę

 

 •  art. 30 § 1 pkt 1 – na mocy porozumienia stron,
 •  art. 30 § 1 pkt 2 –  przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę lub pracownika),
 •  art. 30 § 1 pkt 3 – przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
 •  art. 30 § 1 pkt 4 – z upływem czasu, na który była zawarta (przy umowach na czas określony, na zastępstwo, lub okres próbny),
 •  art. 30 § 1 pkt 5 – z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.
 • przedłużenie umowy do dnia porodu:  art. 30 § 1 pkt 4 w związku z art. 177 § 3 K.p.
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (w trybie dyscyplinarnym)  art. 30 § 1 pkt 3 K.p. w związku z art. 52 § 1 pkt 1 K.p. – rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę.

 

Szczególne ustanie zatrudnienia:

 •  art. 231 § 4 lub § 5 – w terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy,
 •  art. 48 § 2 – pracownik który przed przywróceniem do pracy podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, może bez wypowiedzenia, za trzydniowym uprzedzeniem, rozwiązać umowę o pracę z tym pracodawcą w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy,
 •  art. 631 § 1 – z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa,
 •  art. 632 – z dniem śmierci pracodawcy umowy o pracę z pracownikami wygasają,
 •  art. 66 § 1 – umowa o pracę wygasa z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania, chyba że pracodawca rozwiązał wcześniej bez wypowiedzenia umowę o pracę z winy pracownika,
 • art. 683 – jeżeli pracownik powołany na stanowisko w wyniku konkursu pozostaje w stosunku pracy z innym pracodawcą i obowiązuje go trzymiesięczny okres wypowiedzenia, może on rozwiązać ten stosunek za jednomiesięcznym wypowiedzeniem,
 •  art. 201 § 2 – jeżeli lekarz orzeknie, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego, pracodawca jest obowiązany zmienić rodzaj pracy, a gdy nie ma takiej możliwości, niezwłocznie rozwiązać umowę o pracę.
Print Friendly

4 Odpowiedzi na post “Podstawa prawna rozwiązania umowy o pracę”

 1. jowita pisze:

  W przypadku gdy pracownik wygrywa spór z pracodawcą dotyczący zwolnienia dyscyplinarnego, które zostało uznane przez sąd za niezgodne z prawem, pracodawca jest zobowiązany wydać nowe świadectwo pracy, z którego będzie wynikało, że umowa o pracę została rozwiązana za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę.

  Należy wpisać w świadectwie pracy jako podstawę, art. 97 § 3 Kodeksu pracy – choć w praktyce budzi to wątpliwości bo nowy pracodawca i tak będzie wiedział, że świadectwo pracy dotyczyło zwolnienia dyscyplinarnego.

 2. marek pisze:

  A co wpisać w punkcie 3 świadectwa pracy dla pracownika zwolnionego dyscyplinarnie ale przywróconego do pracy wyrokiem sądu. Pracownik podjął pracę.

  Czy trzeba wystawiać świadectwo?

  Czy można wpisać „za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę na podstawie art.97 par.3k.p.”?

 3. jowita pisze:

  Warunkiem otrzymania zasiłku dla bezrobotnych jest staż pracy w wysokości 365 dni oraz w okresie 18 miesięcy legitymowanie się co najmniej minimalnym wynagrodzeniem. W przypadku gdy pracodawca wypowiada umowę zasiłek przysługuje po upływie 7 dniu od rejestracji. W Twoim przypadku to właśnie pracodawca wypowiedział umowę o pracę.

 4. Marcela pisze:

  Dzień dobry od 3,5 roku pracuję w Markecie w grudniu dostałam wypowiedzenie wraz z 5- cioma innymi dziewczynami z tymże każda została zwolniona na innej podstawie ja z art.30.1 pkt .2KP wcześniej personalny pomylił się o 2 miesiące wypowiedzenia do czego się zresztą przyznał i pracowałam jeszcze 2 miesiące okres końcowy to 31-03.14 jednakże nie rozumiem czy na tej podstawie dostanę zasiłek bardzo proszę o odpis. z góry dziękuję

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>