Najnowsze artykuły

Czas pracy w 2017 roku

Czas pracy w 2017 roku z podziałem na miesiące w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.   Miesiąc Liczba godzin...

Dni ustawowo wolne od pracy w 2017 ...

Dni ustawowo wolne od pracy w 2017 roku: 1 stycznia (niedziela) Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki 6 stycznia (piątek) Trzech Króli (Objawienie Pańskie) 16 kwietnia (niedziela) Wielkanoc 17 kwietnia (poniedziałek) Poniedziałek...

Czas pracy osób niepełnosprawnych z...

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w stosunku do osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu, nie stosuje się...

Odpoczynek dobowy i tygodniowy

Odpoczynek dobowy Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Dobowy czas pracy wraz z godzinami nadliczbowymi może maksymalnie wynosić 13 godzin (24 godziny – 11 godzin...

Kogo dotyczy zakaz pracy w godzinac...

Bezwzględny zakaz pracy w godzinach nadliczbowych oraz zakaz przekraczania normy dobowej dotyczy: pracownicy w ciąży, art. 148 pkt 2, art. 178 § 1 K.p., pracownika młodocianego, art. 203 § 1 K.p., pracowników zatrudnionych na...

Przerwy wliczane do czasu pracy

Ustawodawca przewidział przerwy w czasie pracy których pracownik nie świadczy pracy przy jednoczesnym zachowaniu prawa do wynagrodzenia: 15 minutowa przerwa na posiłek i odpoczynek, dodatkowa przerwa pracownika...