Najnowsze artykuły

Dodatek za pracę w porze nocnej wył...

Według nowych obowiązujących zasad od 01.01.2017r. , przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia  za pracę (przysługującego osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy), nie uwzględnia się dodatku do wynagrodzenia za pracę w...

Minimalne wynagrodzenie w 2017 roku

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę które od 01.01.2017 r. wynosiło będzie 2 000 zł. Oraz od 1 stycznia...

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop...

Przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop okolicznościowy stosujemy zasady obowiązujące jak przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy z ta jednak różnicą, że składniki zmienne np. premie uwzględniamy tylko z miesiąca w...

Jak obliczyć wynagrodzenie za przep...

1. Nieprzepracowanie pełnego miesiąca w przypadku, gdy przez część miesiąca pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym, wychowawczym lub miał nieobecność nieusprawiedliwioną, oraz w przypadku nawiązania lub rozwiązania...

Wysokość wynagrodzenia w przypadku ...

Wysokość wynagrodzenia w przypadku gdy miesiąc ma 31 dni a pracownik był niezdolny do pracy przez okres 30 dni a 1 dzień przepracował. Należy ustalić wynagrodzenie za jeden przepracowany dzień, oraz wynagrodzenie chorobowe za 30...

Kiedy przysługuje wynagrodzenie cho...

Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia chorobowego: po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Do powyższego okresu ubezpieczenia chorobowego wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia jeżeli: przerwa między...