Wynagrodzenie za czas zwolnienia na opiekę nad dzieckiem do 14 lat

Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy stosujemy zasady obowiązujące jak przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy z tą jednak różnicą, że składniki zmienne np. premie uwzględniamy tylko z miesiąca w którym przypadło zwolnienie a nie tak jak w przypadku wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy jako średnia z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

 

Sposób ustalania wynagrodzenia za dni zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem do 14 lat:

  • stałe miesięczne wynagrodzenie dzielimy przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w miesiącu w którym pracownik korzysta ze zwolnienia od pracy,
  • należy pomnożyć wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez:

a) liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie 2 dni wolnych, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał ze zwolnienia na opiekę,

lub

b) przez liczbę wolnych godzin, jeżeli pracownik w danym roku wybierze możliwość korzystania ze zwolnienia w wymiarze godzinowym a nie w przeliczeniu na dni.

  • zmienne składniki wynagrodzenia, ale tylko te z miesiąca w którym wykorzystywany był urlop okolicznościowy dzielimy przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych w tym miesiącu.

Jeżeli pracownik otrzymuje tylko wynagrodzenie w stałej wysokości i korzysta z dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem do 14 lat, wynagrodzenie nie wymaga przeliczenia.

 

Przykład

Pracownik w styczniu 2024 wykorzystał 2 dni (16 godzin) zwolnienia na opiekę nad dzieckiem do 14 lat. Otrzymuje miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 7 560 zł brutto oraz premię uznaniową uzależnioną od wyników w pracy, która w styczniu wynosiła 750 zł

Miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego dzielimy przez liczbę godzin pracy przypadająca do przepracowania w styczniu:

7 560 zł : 168 godzin = 45,00 zł (wynagrodzenie z 1 godzinę pracy)

Stawkę za godzinę pracy mnożymy przez liczbę godzin wykorzystanego zwolnienia:

45,00 zł  x 16 godzin = 720 zł

 

Zmienne składniki wynagrodzenia dzielimy przez liczbę faktycznie przepracowanych godzin:

168 godzin do przepracowania – 16 godzin zwolnienia = 152 faktycznie przepracowanych godzin

750 zł : 152 godziny = 4,93 zł

4,93 zł x 16 godzin = 78,88 zł

Sumujemy wynagrodzenie otrzymane z wynagrodzenia zasadniczego i ze składnika zmiennego

720,00 zł + 78,88 zł = 798,88 zł

Za dwa dni zwolnienia (16 godzin) należy pracownikowi wypłacić 798,88 zł.  

 

Czas pracy zatrudnionych na część etatu w 2024 roku

Podstawa prawna

  • § 5 rozporządzenia z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy,
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments