Wynagrodzenie za czas zwolnienia na opiekę nad dzieckiem do 14 lat

Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy stosujemy zasady obowiązujące jak przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy z tą jednak różnicą, że składniki zmienne np. premie uwzględniamy tylko z miesiąca w którym przypadło zwolnienie a nie tak jak w przypadku wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy jako średnia z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Sposób ustalania wynagrodzenia za dni zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem do 14 lat:

  • stałe miesięczne wynagrodzenie dzielimy przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w miesiącu w którym pracownik korzysta ze zwolnienia od pracy,
  • należy pomnożyć wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez:

a) liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie 2 dni wolnych, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał ze zwolnienia na opiekę,

lub

b) przez liczbę wolnych godzin, jeżeli pracownik w danym roku wybierze możliwość korzystania ze zwolnienia w wymiarze godzinowym a nie w przeliczeniu na dni.

  • zmienne składniki wynagrodzenia, ale tylko te z miesiąca w którym wykorzystywany był urlop okolicznościowy dzielimy przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych w tym miesiącu.

Jeżeli pracownik otrzymuje tylko wynagrodzenie w stałej wysokości i korzysta z dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem do 14 lat, wynagrodzenie nie wymaga przeliczenia.

 

Przykład

Pracownik w maju 2016 wykorzystał 2 dni (16 godzin) zwolnienia na opiekę nad dzieckiem do 14 lat. Otrzymuje miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2 400 zł brutto oraz premię uznaniową uzależnioną od wyników w pracy, która w maju wynosiła 750 zł.

Miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego dzielimy przez liczbę godzin pracy przypadająca do przepracowania w maju

2 400,00 zł : 160 godzin = 15,00 zł (wynagrodzenie z 1 godzinę pracy)

Stawkę za godzinę pracy mnożymy przez liczbę godzin wykorzystanego zwolnienia:

15,00 zł  x 16 godzin = 240,00 zł

Zmienne składniki wynagrodzenia dzielimy przez liczbę faktycznie przepracowanych godzin:

160 godzin do przepracowania – 16 godzin zwolnienia = 144 faktycznie przepracowanych godzin

750,00 zł : 144 godziny = 5,20 zł

5,20 zł x 16 godzin = 83,20 zł

Sumujemy wynagrodzenie otrzymane z wynagrodzenia zasadniczego i ze składnika zmiennego

240,00 zł + 83,20 zł = 323,20 zł

Za dwa dni zwolnienia (16 godzin) należy pracownikowi wypłacić 323,20 zł.  

 

 

Podstawa prawna

  • § 5 rozporządzenia z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy,
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments