Jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2019

Współczynnik urlopowy dla pełnego etatu w 2019 roku wynosi 20,92

Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, współczynnik urlopowy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo:

  • dla 1/1 etatu   20,92
  • dla 3/4 etatu   15,69
  • dla 1/2 etatu   10,46
  • dla 1/3 etatu     6,97
  • dla 1/4 etatu     5,23

Ustalony dla danego roku współczynnik stosuje się przy ustalaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu bieżącego roku, bez względu na to, czy jest to urlop zaległy czy bieżący. Jeżeli pracownik nabył prawo do ekwiwalentu w 2019r. np. za lata 2017,2018 , do wyliczenia ekwiwalentu stosujemy współczynnik z 2019 roku.

Zgodnie z § 19 ust. 1 rozporządzenia, współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego.

 

Przykład

Z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę z dniem 30 grudnia 2018r. w  tym dniu ustał stosunek pracy i  jednocześnie pracownik nabył prawo do ekwiwalentu za urlop zaległy za 2017 i bieżący 2018 rok, ale pracodawca wypłaci ekwiwalent dopiero 10 stycznia 2019r. Zgodnie z rozporządzeniem zacytowanym powyżej stosujemy współczynnik urlopowy z roku nabycia prawa do ekwiwalentu za urlop a nie z roku wypłaty ekwiwalentu.

 

Przykład

Z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę z dniem 31 stycznia 2019r. pracownik ma niewykorzystanych kilka dni urlopu z roku 2018 i za styczeń 2019r. Obliczając ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (2018 i 2019r.) stosujemy współczynnik urlopowy z roku nabycia prawa do ekwiwalentu (z roku ustania zatrudnienia) tj. z 2019r. w wysokości 20,92.

 

Ustalamy podstawę ekwiwalentu

1. Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględniamy w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu. Dotyczy stałego wynagrodzenia określonego w umowie o pracę oraz innych stałych składników wynagrodzenia, takich jak: dodatki funkcyjne, stażowe, stała miesięczna premia regulaminowa (§ 15 rozporządzenia),

2. składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, uzyskane przez pracownika w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się w podstawie ekwiwalentu w przeciętnej wysokości z okresu 3 miesięcy. Do takich składników wynagrodzeń należą składniki, wypłacane nie rzadziej niż raz na miesiąc, np. prowizje, premie miesięczne, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych bądź wynagrodzenie za pracę w porze nocnej (§ 16 rozporządzenia),

3. składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu. Do składników wynagrodzeń należą premie kwartalne lub roczne (§ 17 rozporządzenia).

 

Przykład

Pracownik ma określone wynagrodzenie w stałej miesięcznej stawce w wysokości 2 250 zł , świadczy pracę w wymiarze pełnego etatu z dniem 31.01.2019 ustaje jego zatrudnienie oraz pozostaje 5 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego bieżącego i  zaległego za które pracodawca zobowiązany jest wypłacić ekwiwalent.

Obliczenie ekwiwalentu:

Podstawa ekwiwalentu: 2 250 zł

Obliczamy wysokość wynagrodzenia za jeden dzień, kwotę tę dzielimy przez współczynnik ekwiwalentowy, który dla całego etatu w roku 2019 wynosi 20,92

2 250 zł : 20,92 =  107,55 zł ekwiwalent za 1 dzień urlopu

Obliczamy wynagrodzenie pracownika za 1 godzinę pracy, dzielimy kwotę wynagrodzenia pracownika za jeden dzień  przez 8 godzin pracy:

107,55 zł : 8h = 13,44 zł

ustalamy liczbę godzin urlopu:

5 dni urlopu x 8 godzin = 40 godzin

mnożymy liczbę godzin urlopu przez kwotę wynagrodzenia za 1 godzinę pracy:

40h x 13,44 zł = 537,60 zł

Pracownikowi za 5 dni niewykorzystanego urlopu należy wypłacić ekwiwalent w wysokości 537,60 zł brutto.

 

Podstawa prawna:

  • § 15 – 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop,
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Ania
Ania
5 lat temu

Witam. Czy mogę prosić o pomoc?
1) A co jeśli mamy stawkę godzinową ? Traktujemy to jako wynagrodzenie zmienne?
2) Bierzemy 3 wynagrodzenia – np maj czerwiec lipiec – w tych 3 msc miał stawkę godzinową 18 zł/h, w momencie nabycia prawa do ekwiwalentu za urlop miał 20 zł/h – którą bierzemy pod uwagę przy wyliczeniu podstawy do ekwiwalentu?
3) Jak traktować dodatek stażowy, który ulega zmniejszeniu jeśli pracownik chorował? Jako składnik zmienny?