Kiedy składamy wniosek o zasiłek chorobowy ZAS-53

We wpisie omówione zostały przypadki niezdolności do pracy która powstała:

I. w trakcie zatrudnienia i trwa nadal bez przerwy po jego ustaniu

II. po ustaniu zatrudnienia i trwa bez przerwy co najmniej 30 dni.

 

Wniosek o zasiłek chorobowy wypełniamy w przypadku otrzymania zwolnienia które obejmuje okres po ustaniu zatrudnienia i często jest to zwolnienie lekarskie wystawione też już po ustaniu zatrudnienia.

 

Na podstawie powyższych przypadków zostanie omówiony obowiązek złożenia wniosku ZAS-53. Przyjęłam założenie, że osoby w przykładach uprawnione są do otrzymania zasiłku chorobowego.

 

I. Niezdolność do pracy powstała w trakcie zatrudnienia i trwa nadal po jego ustaniu

Przykład

Pracownik zatrudniony do dnia 29.02.2020 stał się niezdolny do pracy od 27 lutego do 5 marca 2020r. Zakładając, że jest to pierwsza niezdolność do pracy w tego pracownika w tym roku kalendarzowym to za okres:

 • od 27 do 29.02.2020 r. pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe,
 • od 01 do 05.03.2020 r. pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy.

Pracodawca zobowiązany jest przekazać jednorazowo do ZUS formularz ZUS Z-3 celem ustalenia podstawy wymiaru zasiłku po ustaniu zatrudnienia. Wnioskiem o zasiłek w tej sytuacji jest  zaświadczenie ZUS Z-3 i nie ma potrzeby składania wniosku ZAS-53, przekazujemy do ZUS celem wypłaty zasiłku formularz Z-10

 

Przykład

Pracownik zatrudniony od roku na czas określony do dnia 29.02.2020 stał się niezdolny do pracy od 27 lutego do 5 marca 2020r. kolejne zwolnienia za okres od 06.03 do 20.03.2020 i następne od 21.03 do 3.04.2020

 • od 27 do 29.02.2020r. pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe,
 • od 01.03 do 05.03.2020r. pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy, pracodawca przekazuje Z-3,a pracownik Z-10
 • od 06.03 do 20.03.2020r. składamy wniosek o zasiłek chorobowy przekazujemy do ZUS ZAS-53,
 • od 21. 03 do 03.04.2020 składamy wniosek o zasiłek chorobowy przekazujemy do ZUS ZAS-53.

W tym przypadku e wystawione przez pracodawcę zaświadczenie Z-3 jest wnioskiem o zasiłek chorobowy za okres niezdolności od 01.03 do 05.03.2020r.

Wniosek ZAS-53 wypełniamy tak samo jak w przypadku gdy niezdolność do pracy powstała już po ustaniu zatrudnienia. Nie ma znaczenia, że niezdolność powstała w trakcie zatrudnienia i trwa nadal po ustaniu zatrudnienia, zawsze zaznaczamy jak poniżej, ponieważ wystepujemy o zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia czyli ubezpieczenia.

 

II. Niezdolność do pracy powstała po ustaniu zatrudnienia

Zasiłek chorobowy przysługuje osobie która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerw co najmniej 30 dni (art. 7 ustawy zasiłkowej)

 

Przykład

Pracownik był zatrudniony od dwóch lat na czas określony do dnia 29.02.2020 r. stał się niezdolny do pracy już po ustaniu zatrudnienia od dnia 5 do 19.03.2020 kolejne zwolnienie od 20.03 do 2.04.2020 i jeszcze jedno od 3.04 do 17.04.2020 i jeszcze jedno od 18.04 do 30.04.2020

Na podstawie powyższego nabywamy prawo do zasiłku chorobowego jeżeli nasza niezdolność do pracy powstała już po ustaniu zatrudnienia trwa bez przerw co najmniej 30 dni:

 • od 5.03 do 19.03.2020 niezdolność do pracy trwa 15 dni
 • od 20.03 do 02.04.2020 niezdolność do pracy wynosi 14 dni + 15 dni = 29 dni i nadal nie jesteśmy uprawnieni do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia,
 • od 03.04 do 17.04 ten okres zwolnienia lekarskiego przekracza wymaganą 30 dniową niezdolność do pracy po ustaniu zatrudnienia w celu uzyskania zasiłku chorobowego i w tym okresie licząc od 03.04 składamy do ZUS komplet dokumentów uprawniających do wypłaty zasiłku chorobowego. (przekazujemy do ZUS celem wypłaty zasiłku: Z-3, ZAS-53, Z-10),
 • od 18.04 do 30.04.2020 składamy jedynie wniosek o zasiłek chorobowy ZAS-53

Wniosek o zasiłek chorobowy ZAS-53 możemy złożyć zbiorczy za trzy powyższe  zwolnienia lekarskie.

 

 

W tym punkcie wniosku należy wpisać ostatni dzień zatrudnienia taki sam jak w świadectwie pracy. Przykładowo jeżeli nasza umowa była zawarta na czas określony do 29.02.2020 to we wniosku ZAS-53 wpisujemy datę 29.02.2020 a nie 01.03.2020 od kiedy już nie podlegamy ubezpieczeniu z tytułu zatrudnienia. Datę 01.03.2020 wpisuje pracodawca na formularzu ZUS ZWUA jako datę wyrejestrowania z ubezpieczeń.

 

Wniosek dotyczy niezdolności do pracy z powodu

Jeżeli nas to nie dotyczy, pozostawiamy te pola puste.

 

Należy wpisać numer rachunku bankowego na który będzie przekazywany zasiłek chorobowy.

 

Wzory dokumentów

Termin przekazania wniosku ZAS-53 i Z-10

Nie ma określonego terminu w jakim należy przekazać wniosek do ZUS celem wypłaty zasiłku, ale jest termin przedawnienia:

 • Roszczenie o wypłatę zasiłku chorobowego, wyrównawczego, macierzyńskiego oraz opiekuńczego przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.
 • Jeżeli niezgłoszenie roszczenia o wypłatę zasiłku nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby uprawnionej, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.
 • Wypłata zasiłku przez ZUS następuje na bieżąco po stwierdzeniu uprawnień, jednak nie później niż 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłków.

 

Zaświadczenie płatnika składek Z-3 pracodawca przekazuje do ZUS niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania zaświadczenia lekarskiego e-ZLA na profilu PUE ZUS lub otrzymania od pracownika wydruku e-ZLA lub zaświadczenia wystawionego w trybie alternatywnym (jeżeli nie mamy profilu na PUE ZUS).

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • ustawa z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2015r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
538 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Anna
Anna
5 dni temu

Szanowni Państwo, proszę o informację czy przysługuje mi zasilek chorobowy w poniższej sytuacji i jeśli tak, jakie wnioski powinnam złożyć. Moja umowa kończy się 28.02.2021, trwała od 01.12.2019, umowa rozwiązana z winy pracodawcy (redukcja stanowiska). Zwolnienie lekarskie będę miała od dnia 03.03.2021 na okres powyżej 30 dni. Pozdrawiam.

Michał
Michał
5 dni temu

Dzień dobry. W dniu dzisiejszym tj 22.02 kończy mi się umowa o pracę. Od dnia jutrzejszego tj 23.02 będę na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 33 dni ze względu na przewlekłe problemy z kręsgosłupem. Proszę mi powiedzieć czy w tym przypadku jeżeli umowa o prace jest do 22.02, a zwolnienie będzie od 23.02 przysługuje mi prawo do zasiłku chorobowego? pozdrawiam

Michał
Michał
w odpowiedzi do  Jowita
5 dni temu

od 1 marca 2020 roku do 31 marca 2020 roku umowa na czas próbny, a od 01 czerwca 2020 roku umowa na rok, zerwana w dniu dzisiejszym za porozumieniem stron. nie wiem czy przez przypadek dwa razy nie napisałem komentarza. Jeżeli tak to najmocniej przepraszam.

Natalia
Natalia
11 dni temu

Witam. Proszę o pomoc. Od początku listopada korzystam ze zwolnienia lekarskiego , każde z nich trwało 3 tygodnie, obecne mam do 01.03. Umowa o pracę dobiegła końca w dn.31.12.2020r. Czy i jakie wnioski powinnam złożyć?

Natalia
Natalia
w odpowiedzi do  Jowita
6 dni temu

Dziękuję. A jeśli zwolnienia wyglądały następująco :
12.12-30.12
31.12-20.01
21.01-10.02
11.02-01.03,a umowa skończyła się 31.12,to w zas-53 wpisuje daty niezdolności do pracy od 21.01 do 10.02,11.02-01.03,tak?

Natalia
Natalia
w odpowiedzi do  Jowita
6 dni temu

Bardzo Pani dziękuję 🙂

Natalia
Natalia
w odpowiedzi do  Natalia
3 dni temu

Złożyłam wnioski o zasiłek chorobowy wczoraj za dwumiesięczny okres niezdolności do pracy. Dziś otrzymałam wezwanie na badanie przeprowadzone przez lekarza orzecznika. Czy możliwe jest, że jeśli lekarz stwierdzi zdolność do pracy, ten zasiłek za styczeń i luty nie zostanie mi przyznany? Czy po prostu nie będę mieć możliwości korzystania dalej ze zwolnienia ?

Kasia
Kasia
17 dni temu

Witam. Osoba zakończyła współpracę z firmą 21 stycznia 2021 (zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie ok. 3 miesięcy)i zatrudniła się na umowę o pracę u nowego pracodawcy. Przepracowała 3 dni i dostała zwolnienie lekarskie z powodu traumy (nie związanej z pracą) na początek na 10 dni. Czy może ta osoba złożyć wniosek o zasiłek chorobowy do ZUS? Jeżeli tak to jakie druki powinna wypełnić i dodać? Czy jest różnica do jakiego urzędu dokumenty zostaną przekazane, ponieważ nowa praca wiąże się z nowym miejscem pobytu?
Z góry dziękuję.

Kasia
Kasia
w odpowiedzi do  Jowita
17 dni temu

Wątpię. Osoba jest obcokrajowcem i nie zna się dobrze na takich szczególach. A z uzyskaniem jakich kolwiek informacji od firmy i tak było bardzo ciężko.

Kasia
Kasia
w odpowiedzi do  Jowita
17 dni temu

Załóżmy że nie podlegała pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Małgorzata
Małgorzata
19 dni temu

Witam, zatrudniona byłam do 31.10.2020. Od 12.11.2020 byłam na l4 po ustaniu zatrudnienia do 04.02.2021. Od 5.02 jestem na l4 ale tym razem z powodu ciąży, jakie wnioski muszę złożyć do ZUS o świadczenie chorobowe? Czy tak jak poprzednie Z-53 i Z-10, czy jeszcze coś muszę złożyć dodatkowo? Jak we wniosku zaznaczam „niezdolność do pracy z powodu”? Dziękuję za pomoc

Elżbieta
Elżbieta
19 dni temu

Dzień dobry, Po 30 latach pracy , pracodawca podpisał w lipcu 2020 ze mna ugodę o zwolnieniach grupowych z dniem odejścia 1 grudnia 2020, W październiku zdignozowano u mnie nowotwór, poacowałam do czasu chemioterapii czyli do 25 listopada po czym przeszłam na zwolnienie lekarskie, stosunek pracy zgodnie z umową został rozwiazany 1 grudnia 2020, Po 2miesiacach dostałam pierwszy zasiłek , potem drugi , ale miła Pani z ZUS kazała mi je zwrócić mówiąc , że żle została naliczona podstawa wymiaru zasiłku , pieniadze zwróciłam , nowych nie dostałam jeszcze, mam pytanie co w moim przypadku stanowi podstawę wymiaru zasiłku chorobowego… Czytaj więcej »

Konrad
Konrad
25 dni temu

Witam jeśli umowa kończyła się 23.12.2020, pracodawca rozwiązał umowę 22.12.2020 i za 21.12 i 22.12 wypłacił wynagrodzenie chorobowe, zwolnienie lekarskie wzięte 21.12.2020 i kontynuowane dalej bez przerwy to jest 7.02.2021 to czy muszę składać wniosek o zasiłek chorobowy już teraz.

Anna
Anna
1 miesiąc temu

Witam serdecznie. Jestem w ciąży I mam zwolnienie lekarskie. Dopiero złożyłam wniosek na zasiłek chorobowy.Tak jak jestem na L4 więcej jak 33 dni. Mam takie pytanie,jeżeli w trakcie L4 ja muszę iść na kwarantanne,po przekroczeniu granicy to jak wtedy z zasiłkiem chorobowym? Do niego liczy się kwarantanna?Dziękuję za odpowiedź

Anna
Anna
w odpowiedzi do  Jowita
1 miesiąc temu

Dziękuję bardzo, pozdrawiam

Magda
Magda
1 miesiąc temu

proszę o pomoc

od dnia 23.12.2020 przebywam na zwolnieniu lekarskim. Dokładnie 1 zwolnienie wyglądalo następująco: 23.12.2020-13.01.2021. Pracodawca podpisał porozumienie stron 31.12 i z tym dniem zostałam wyrejestrowana z tytulu ubezpieczenia chorobowego. Kolejne zwolnienie mam od 14.01-11.02.2021. Jakie wnioski mam złożyć? jednorazowo Z-10 i Zas-53 do zwolnienia od 14.01? Co mam wpisać w ZAS-53 jako data ustania tytułu ubezpieczenia? 31.12.20 czy 1.01.21?

Magda
Magda
w odpowiedzi do  Jowita
1 miesiąc temu

Niestety nie widzę Pani odpowiedzi:(

Magda
Magda
w odpowiedzi do  Jowita
1 miesiąc temu

Dziękuję serdecznie , pozdrawiam

Miriam
Miriam
1 miesiąc temu

Dzień dobry, jestem przedsiębiorca i od 4stycznia jestem na L4 z powodu ciąży. Jak mam wypełnić ostatnia stronę wniosku ZAS-53? I czy jest to jedyny dokument który musze przesłać do ZUS?

Martyna
Martyna
1 miesiąc temu

Witam, jestem na zwolnieniu z powodu ciąży. Umowa wygasła mi 31.12. W tym dniu byłam juz w 4miesiacu, czyli umowa automatycznie zostala przedluzona do dnia porodu, czy rowniez musze składać wniosek o wyplate zasiłku?

Krzysztof
Krzysztof
1 miesiąc temu

Witam, prosiłbym o poradę. Z końcem ubiegłego roku była likwidacja firmy, od 1 stycznia jestem bezrobotny. Mam kilka zwolnień lekarskich: Od 5 do 12 stycznia Od 13 do 17 stycznia Od 18 stycznia do 5 lutego Oto moje pytania: Kiedy mogę złożyć podanie do ZUS (czy dopiero po upływie tych 30 dni, czy mogę już teraz?) Jakie wnioski mam złożyć? (czy tylko ZAS53 i Z10 wystarczą?) Za jaki okres ZUS mi wypłaci? za 30 dni czy za cały okres z dostarczonych zwolnień? Prawdopodobnie potem będą też kolejne zwolnienia, jakie wtedy wnioski mam składać? Co to znaczy że ktoś jest uprawniony… Czytaj więcej »

Krzysztof
Krzysztof
w odpowiedzi do  Jowita
1 miesiąc temu

A czy pracodawca te zaświadczenie Z-3 musi przekazywać do każdego zwolnienia, czy tylko jednorazowo?

Krzysztof
Krzysztof
w odpowiedzi do  Jowita
22 dni temu

Dostałem teraz zwolnienie od 6 do 19 lutego, mam już złożyć na nie wniosek ZAS-53? czy poczekać na kolejne?

Krzysztof
Krzysztof
w odpowiedzi do  Jowita
22 dni temu

Dziękuję serdecznie za wszystkie odpowiedzi.

Izabela
Izabela
1 miesiąc temu

Witam mam pytanie byłam zatrudniona na umowę o pracę która zakończyła się do 31.12 i nie została przedłużona wcześniej przebywałam na zwolnieniu lekarskim do 31.12 potem miałam kilka dni opieki na dziecko od 5.01 lekarz ortopeda wystawił mi zwolnienie czy mogę starać się o zasiłek chorobowy w jakim terminie muszę złożyć dokumenty do ZUS-u i jakie ZAS-53 i Z-10 ?

Izabela
Izabela
w odpowiedzi do  Jowita
1 miesiąc temu

Dziękuję bardzo za odpowiedź czyli jak dobrze zrozumiałam dopiero składam po 30 dniu zwolnienia lekarskiego .

Anna
Anna
1 miesiąc temu

Witam .
Mam takie pytanie czy składając wniosek o przyznanie zasiłku chorobowego muszę wszystkie wypisać daty zwolnienia lekarskiego czy tylko datę co ginekolog mi wystawi teraz od kiedy do kiedy? Chodzi o z -53 . Bo na zwolnieniu lekarskim jestem od października

Anna
Anna
w odpowiedzi do  Jowita
1 miesiąc temu

Co miesiąc mi lekarz wystawia zwolnienie .

Kasia
Kasia
1 miesiąc temu

Witam Serdecznie.
Od 23 grudnia do 12 stycznia jestem na chorobowym od psychiatry. 31 grudnia skończyła mi się umowa o prace. Czy w tym przypadku muszę już teraz wypełnić i wysłać do ZUSU Z-53, czy wystarczy samo Z-10? Czy jeżeli będę dostawać kolejne chorobowe i lekarz bedzie mi dawał ZUS ZLA bede musiała wypełniać Z-53 czy będzie wystarczało tylko od lekarza ZUS ZLA?
Co zrobić w przypadku, jeżeli pracodawca nie wyślę Z-3 a ja już nie mam konaktu z moja była firma?

Anna
Anna
2 miesięcy temu

Witam.Syn w listopadzie zakończyl pracę .Już od początku listopada do teraz jest na L4 i pobiera zasiłek chorobowy .Obecnie jest w Centrum zdrowia psychicznego i ma tam być przez rok ale pojawił się problem bo nie zorientowaliśmy się że ostatniego grudnia kończy mu się okres ochronny ubezpieczenia.Co ja mogę w takiej sytuacji zrobić?Nie mam upoważnienia ani jego dowodu osobistego żeby załatwić sprawę w urzędzie pracy a on też nie może wyjść z ośrodka.Jak mam załatwić ubezpieczenie dla niego.Czy jeśli ja jestem obecnie na urlopie wychowawczym to mogę ubezpieczyć go na siebie?

Anna
Anna
w odpowiedzi do  Jowita
2 miesięcy temu

Czyli jeśli mu teraz minie ten okres ochronny 30 dni ubezpieczenia ,nie mogą go wyrzucić z ośrodka?Może nadal się leczyć?Lekarz się go pytał gdzie jest ubezpieczony czy w urzędzie pracy czy w pracy.Powiedialam że w zusie to co mam powiedzieć im teraz ,że nadal w zusie?Jeśli będą robić problemy to czy ja mogę go w ostateczności ubezpieczyć na siebie albo w mopsie?Nie może być nie ubezpieczony

Anna
Anna
w odpowiedzi do  Jowita
1 miesiąc temu

Witam.Przekazalam wszystko lekarzowi ale pojawił się teraz problem taki że syn już jest w ośrodku i będzie miał wypisywane L4 wsteczne za pobyt jako szpitalny.Gdzie powinno być L4 wysyłane przez lekarza ?Księgową z byłej firmy stwierdziła że lekarz już nie ma obowiązku wysyłać L4 do firmy skoro syn już tam nie pracuje.W zusie powiedzieli że mam czekać i sprawdzać na ZUS pue za jakie dni jest wystawione L4 i tak wypisywać we wniosku o zasiłek chorobowy

Anna
Anna
w odpowiedzi do  Jowita
1 miesiąc temu

Dziękuję pani za odpowiedź …nie wiem co bym bez pani zrobiła.pozdrawiam serdecznie i mocno ściskam 🙂

Natalia
Natalia
2 miesięcy temu

Witam. 7 listopada tego roku skończyła mi się umowa o pracę, od 6ego do 13ego listopada przebywałam na zwolnieniu lekarskim, następnie kolejne, aktualnie mam zwolnienie od 8ego do 28ego grudnia. Nie złożyłam jeszcze żadnego wniosku o zasiłek chorobowy. Czy mogę złożyć zbiorczy ZAS-53 od 8.11.20 do 28.12.20, czy jedynie do końca ostatniego zwolnienia, tj od 8.11.20 do 7.11.20 skoro to ostatnie zwolnienie jeszcze trwa i nie wiadomo czy nie zostanie przedłużone?

Eligiusz
Eligiusz
w odpowiedzi do  Natalia
2 miesięcy temu

JEŻELI MASZ zwolnieniA lekarskie od 6 listopada nieprzerwanie do 28.12.2020 to składasz teraz albo czekasz na kolejne zwolnienie i wtedy składasz , a w ZAS-53 PISZESZ KAŻDY Z OKRESÓW.

Agi
Agi
2 miesięcy temu

Dzień dobry. Czy będąc na zwolnieniu lekarskim, pobierając zasiłek chorobowy, czy moje dziecko będzie miało ubezpieczenie zdrowotne, jestem jedynym opiekunem ? Dziękuję.

Patrycja
Patrycja
2 miesięcy temu

Witam. Okres wypowiedzenia trwał do 30.11 a od 25.11 jestem na zwolnieniu lekarskim. Zwolnienie trwa do 30.12, czy też muszę wypełniać wniosek o zasiłek chorobowy jeśli zwolnienie poszło.elektronicznie do pracodawcy w dn.25.11? Czy pracodawca przekazał je do ZUSu, a ja nie muszę już składać wniosku? Czy teraz będzie na to za późno, jeśli od 30.11 nie obowiązuje mnie już umowa? Pozdrawiam

Patrycja
Patrycja
w odpowiedzi do  Jowita
2 miesięcy temu

Tak, zwolnienie jest jedno, 25.11-30.12. czy kolejne zwolnienia zanoszę już do ZUSu z wnioskiem z53? pięknie dziękuję za odpowiedź!

Patrycja
Patrycja
w odpowiedzi do  Jowita
2 miesięcy temu

Rozumiem. Dziękuję!

wzór
wzór
2 miesięcy temu

Dzien dobry. 13.11.2020 skonczyło mi się zwolnienie lekarskie długotrwałe. W dniu 16.11.2020 zachorowałem na inna jednostke chorobową z innego układu i innego ruchu. Lekarz prowadzący wydał mi zaświadczenie o zakonczeniu leczenia pierwszej choroby z dniem 13.11. W weekend (15 listopada, 16 listopada) nie było szansy iśc na badanie kontrolne, nie otrzymałem takze oryginału skierowania od pracodawcy na badanie kontrolne. Pracodawca złożył wniosek do ZUS o ustalenie prawa okresu zasiłkowego. ZUS stwierdził, że to jeden okres zasiłkowy, pomimo, ze drugie zwolnienie było od innego lekarza i nie miało kontynuacji kodu A. Pracodawca odmawia wypłagty wynagrodzenia chorobowego. Co robić? Czy PIP cos… Czytaj więcej »

wzór
wzór
w odpowiedzi do  Jowita
2 miesięcy temu

Dobry wieczór, Pani Jowito, pracodawca odmawia wypłaty zasiłku chorobowego.

wzór
wzór
w odpowiedzi do  Jowita
2 miesięcy temu

Co więcej, pracodawca twierdzi, ze mam nieobecnośc usprawiedliwioną bezpłatną. Co moge zrobić Gdzie to zaskarzyć w tej sytuacji?

wzór
wzór
w odpowiedzi do  Jowita
2 miesięcy temu

Pani Jowito, uzyskałem zaswiadczenie od lekarza prowadzacego o zakonczenu leczenia i rehabilitacji o zakonczeniu leczenia 13.11, od 16.11 była zupełnie inna jednostka chorbowa. Wysłałem pracodawcy, ten twierdzi, ze to już nie jest jego problem i wysyła mnie do ZUS. Pracodawca jest płatnikiem składek i zasiłków i on je ustala

Katarzyna
Katarzyna
2 miesięcy temu

Witam, byłam zatrudniona do 18.11 z dniem 16.11 otrzymałam l4 od lekarza do 02.12 kolejne zwolnienie otrzymałam od 03.12 do 13.12 czy za to drugie zwolnienie otrzymam zasiłek chorobowy czy juz przy kolejnym musi być okres chorobowego 30 dni?

Ania
Ania
3 miesięcy temu

Witam.Mój syn jest zatrudniony na okres próbny do 30.11 2020 .Od 2.11 przebywa na l4.W tej chwili ma l4 do 16.12 i tego dnia idzie do Centrum zdrowia psychicznego z powodu schizofrenii,bedzie tam przez rok.Jakie zaświadczenia mam dać do ZUS w celu uzyskania zasiłku chorobowego i czy ma od pracodawcy brać jakieś zaświadczenia?

Ania
Ania
w odpowiedzi do  Jowita
3 miesięcy temu

Dziękuję bardzo za odpowiedz

Lena
Lena
4 miesięcy temu

Dzień dobry .Mam do wypełnienia druk z-10 do ZUS . Występuje o zasiłek chorobowy za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia to zaznaczyłam czy mam jeszcze jeden kwadracik zaznaczyć :chorobowego ?!

Elżbieta
Elżbieta
4 miesięcy temu

Witam! Pani Jowito mam pytanie. Właśnie minęło mi 182 dni okresu zasiłkowego i dostałam pismo że mogę ubiegać się o zasiłek rehabilitacyjny jeśli mój stan zdrowia rokuje zdolność do pracy. Na ostatniej wizycie dowiedziałam się że może będę zdolna do pracy po operacji na którą zostałam zakwalifikowana za 2 lata. Czy w tej sytuacji mogę starać się o ten zasiłek rehabilitacyjny i co muszę zrobić?

Magda
Magda
4 miesięcy temu

Witam serdecznie mam pytanie czy za każdym razem jak przychodzę do zusu po ustaniu zatrudnienia jeżeli lekarz elektronicznie przesyła l4 to muszę kazdorazowo wypełnić druk ZLA 53 czy wystarczy dac wydruk zwolnienia od lekarza?za każdym razem wypelnialam ten druk 53 A wczoraj Pani w zuzia powiedziała że ie muszę ak to jest?pozdrawiam

Magda
Magda
w odpowiedzi do  Jowita
4 miesięcy temu

Dziękuję Pani Jowito

Urszula
Urszula
4 miesięcy temu

Witam. Czy dostanę od ręki zaświadczenie o okresach pobierania zasiłku chorobowego przypadających po ustaniu zatrudnienia aby zarejestrować się w biurze pracy

Urszula
Urszula
w odpowiedzi do  Jowita
4 miesięcy temu

Dziękuję

Weronika
Weronika
w odpowiedzi do  Jowita
4 miesięcy temu

Dzień dobry,
Pani Jowito przebywam obecnie na L4 po ustaniu stosunku pracy . W październiku upłynie 30 dni L4. Proszę o informację czy idąc do lekarza po tych 30 dniach będę obciążona kosztami wizyty skoro mam ciągłość zwolnienia lekarskiego?

Ania
Ania
5 miesięcy temu

Witam. Jestem na l4 od psychiatry, miałam zwolnienie jeszcze w trakcie zatrudnienia. Umowa ustala z dniem 01.08
Na zwolnieniu jestem od 27.07 do 26.08, 27.08-25.09

Za 1 okres zwolnienia złożyłam Z10 oraz pracodawca zlozyl Z3, Czy przysługuje mi zasilek chorobowy juz za ten okres ? Mialam podczas tego zwolnienia kontrole u lekarza orzecznika, jednak nie dostałam zadnej informacji, czy zwolnienie przeszlo czy nie.

Oraz mam pytanie, teraz bede miala kontrole za drugie zwolnienie. Jeżeli stwierdza ze jestem zdolna do pracy to moga mi cofnąć poprzedni zasilek ? O ile za tamten okres przysluguje mi zaeilek. Prosze o odpowiedź, pozdrawiam

Ania
Ania
5 miesięcy temu

Witam. Bylam na zwolnieniu od 27.07 do 26.08. zatrudnienie ustalo z dniem 1.08 czy w takim przypadku przysluguje mi wypłata zasilku chorobowego za ten okres ? Zlozylam Z10 18-tego lipca. Mialam takze kontrole u lekarza orzecznika ( nie dostalam żadnej informacji czy przeszlam badanie ). Czy w razie nie przejścia kontoli dostałabym od razu informacje ze jestem zdolna do pracy ? Zwolnienie mam chodzone od psychiatry

Kolejne zwolnienie mam od 27.08 do 25.09, w piątek mam kolejna kontole. Czy jeżeli dostane zasilek za poprzedni okres a teraz nie przejde badania to bede musiala zwracac poprzedni zasilek ?

Jakub
Jakub
5 miesięcy temu

Dzień dobry. Jestem na zwolnieniu od 1 kwietnia. Moja umowa została rozwiązana w dniu 31 kwietnia. Pierwsze zwolnienie było na inną chorobę – czy one się liczy do 182 dni pobierania zasiłku czy nie? Niedługo minie pół roku jak jestem na zwolnieniu. Wszystko na to wskazuje, że nie uda mi się zakończyć leczenia. Czy mogę starać się o zasiłek rehabilitacyjny jeśli nabyłem prawo do zasiłku dla bezrobotnych (minęły 3 miesiące od rozwiązania umowy)? Nie jestem zarejestrowany w urzędzie pracy. Na ile czasu mogę dostać zasiłek? Czy ZUS automatycznie mnie wezwie czy muszę złożyć jakiś wniosek? Aktualnie składam co miesiąc ZAS-53.… Czytaj więcej »

Jakub
Jakub
w odpowiedzi do  Jowita
5 miesięcy temu

Z moich wyliczeń wyniki ja że 182 dni zwolnienia kończy się 29 września. Co mam zrobić jeśli zostały 3 tygodnie a nie 6? Czy w przypadku otrzymania zasiłku dostanę pieniądze za ten okres? Nie będę miał w po 29 września ubezpieczenia zdrowotnego?

Jakub
Jakub
w odpowiedzi do  Jowita
5 miesięcy temu

Bardzo dziękuję Pani za odpowiedź. A co zrobić we wniosku z częścią dla płatnika składek jeśli aktualnie nie jestem zatrudniony, umowa została rozwiązana na koniec kwietnia?

Anna
Anna
5 miesięcy temu

Witam, chciałam się dowiedzieć co mogę zrobić w sytuacji jeśli moja umowa o prace na okres próbny (3msc) od czerwca do sierpnia nie uległa przedłużeniu. Już w czasie pracy okazało się że jestem w 9tyg ciąży która jest zagrożona. Czy przysługuje mi zasiłek chorobowy? Jeśli tak to co powinnam zrobić aby go otrzymać? Dodam że byłam na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży od 24.08-31.08.

Dorota
Dorota
6 miesięcy temu

Witam, mam pytanie odnośnie kwestii decyzji z ZUS o przyznanie zasiłku chorobowego. W piśmie, które otrzymałam jest wpisana znacznie wyższa kwota, niż ta która otrzymałam na konto. Z czego może wynikać tak znacząca różnica? Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.

Zofia
Zofia
6 miesięcy temu

w artykule jest napisane:
„Przykład
Pracownik zatrudniony od roku na czas określony do dnia 29.02.2020 stał się niezdolny do pracy od 27 lutego do 5 marca 2020r. kolejne zwolnienia za okres od 06.03 do 20.03.2020 i następne od 21.03 do 3.04.2020

 • od 27 do 29.02.2020r. pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe,
 • od 01.03 do 05.03.2020r. pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy, pracodawca przekazuje Z-3,a pracownik Z-10″

czyli za pierwsze zwolnienie chorobowe nie składamy ZAS-53? Tylko za kolejne?

Dominika
Dominika
6 miesięcy temu

Dzień dobry, Proszę o pomoc. Byłam zatrudniona do 20.07.2020 włącznie, niezdolność do pracy wystąpiła jeszcze w trakcie zatrudnienia i trwa nadal po jego ustaniu. Zwolnienia lekarskie obejmowały dni 20.07.-22.07.2020,23.07.-27.07.2020,28.07-31.07.2020. Mam pytania, ponieważ nie ma szans dodzwonić się na infolinię ZUSu a po prześledzeniu kilkunastu artykułów mam nadal wątpliwości. Złożyłam przez ZUS PUE druk Z-10, tam nie pytają o żadne daty niezdolności do pracy. Natomiast: W druku ZAS-53 na ZUS PUE w rubryce „Składam wniosek o przyznanie zasiłku chorobowego za okres”: mam wpisać daty ale jakie? konkretne dokładne daty zwolnień czyli 20.07.-22.07.2020,23.07.-27.07.2020,28.07-31.07.2020 czy podać od 21.07.2020 czyli pierwszy dzień po zakończeniu… Czytaj więcej »

Ewa
Ewa
7 miesięcy temu

Witam,
Jestem aktualnie na zwolnieniu lekarskim, które trwało jeszcze przed zakończeniem umowy. Mój stan zdrowia się nie poprawia. Doktor poinformował mnie, że każde kolejne zwolnienie lekarskie muszę wysłać do ZUS elektronicznie bądź dostarczyć osobiście mimo, że podczas wizyty zwolnienie zostało wysłane online. Pytanie czy nie wystarczy przy kolejnym zwolnieniu wysłać elektronicznie ZAS-53? Zawsze wymagane jest dodatkowo dostarczenie samego ZLA? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.

Ewelina
Ewelina
7 miesięcy temu

Witam

Od 16 czerwca br. przebywam na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie ustało z dniem 20 czerwca. Pierwsze zwolnienie lekarskie miałam od 16.06-25.06, kolejne od 26.06-9.07 i kolejne od 10.07-27.07. Moje pytanie jest następujące, kiedy mogę spodziewać się wypłaty zasiłku chorobowego? Złożylam w formie papierowej w Zus Z-10 i kolejno do każdego zwolnienia Zas-53, pracodawca złożył Z-3 22.06. Bardzo proszę o odpowiedź w tej sprawie.

Sebastian
Sebastian
7 miesięcy temu

Witam
Od połowy lutego miałem zwolnienie lekarskie. Zatrudnienie ustało z pierwszym dniem marca. Bez dnia przerwy. Złożyłem 16.06.2020 ZAS-53 i Z-10
Dalej nie mam nic w zakładce zasiłki. Proszę o informację jak długi jest czas oczekiwania?

Krystyna
Krystyna
7 miesięcy temu

Witam, mam 52 lata. Umowa o pracę kończy mi się 16 lipca. W skutek zdiagnozowanej choroby nowotworowej od 11 maja przebywam na ciągłych zwolnieniach lekarskich. Moje ostatnie zwolnienie wystawione na mojego pracodawcę jest od 16 czerwca do 31 lipca, czyli obejmuje czas zatrudnienia i czas po ustaniu zatrudnienia.
Czy 17 lipca mam złożyć Z-10 oraz ZAS-53?
Czy to ZAS-53 dopiero przy kolejnym zwolnieniu które otrzymamy od 1 sierpnia? Czy to kolejne zwolnienie powinno być już wystawione na ZUS (w tym czasie nie jestem już zatrudniona)?

Marta
Marta
7 miesięcy temu

Witam serdecznie. Minęło już prawie 1,5 miesiąca od złożenia dokumentów w celu wypłaty zasiłku chorobowego, a ja nadal go nie otrzymałam. Na panelu PUE w opcji zasiłki nie ma żadnej informacji do tej pory o przyznaniu zasiłku.. Nie wiem co robić? Czy to normalne że zdarzają się takie opóźnienia w wypłatach?

Elżbieta
Elżbieta
7 miesięcy temu

Witam Panią! Moja sprawa jest następująca a mianowicie przebywam na zwolnieniu L4 od 1 04.2020 do 14.07.2020 i wiem że będzie dalsze. Jednak 07.07.2020 wezwana mnie na komisję do ZUS i lekarz orzecznik stwierdził że jestem zdolna do pracy i zakwestionował moje L4. Oczywiście będę się odwoływać jak tylko dostanę decyzję na piśmie. Między czasie pracodawcą mnie zwolnił bez okresu wypowiedzenia czyli dziś 13.07.2020 .Dlarego moje pytanie jest takie na kogo będzie wystawione kolejne zwolnienie od 15.07.2020 i czy ma do niego prawo co dzieję się dalej za nim złożę odwołanie?

Elżbieta
Elżbieta
w odpowiedzi do  Jowita
7 miesięcy temu

Choruje na tą samą chorobę która ma doprowadzić do operacji ale nie wiem czy to nastąpi w ciągu 30 kolejnych dni. Dlatego nie rozumiem ostatniego zdania. Czy mam rozumieć że uzyskanie świadczenia za kolejne zwolnienia jest nie możliwa?

Agniesz
Agniesz
7 miesięcy temu

Witam.
Mój narzeczony od 10marca jest na zwolnieniu, zwolnienie trwa do teraz, lekarza mamy 21lipca i wiemy, że będzie kontynuacja.
Umowa zakończyła się 11kwietnia,firma wypłacila nam ostatnie chorobowe po 10tym czerwca z opóźnieniem.
Dziś dowiedziałam się, że wysłali wniosek do Zus Z-3 nie wiem kiedy dokładnie,
Moje pytanie , czy jeżeli np.pracodawca wysłała wniosek Z3 w czerwcu, a my dowiedzieliśmy się dopiero teraz i będziemy składać wniosek z-10 w poniedziałek,to czy otrzymamy spłatę za czerwiec czy przepadnie nam to.

Agniesz
Agniesz
w odpowiedzi do  Jowita
7 miesięcy temu

Pani Jowito w takim razie świadczenie będzie liczyło się od dnia, w którym firma złożyła wniosek Z-3? I otrzymamy je do dnia w którym złożymy wniosek Z-10, w czasie tych 30dni, które mają na wypłacenie?

Agniesz
Agniesz
w odpowiedzi do  Jowita
7 miesięcy temu

To rozumiem, bardziej chodziło mi o to za jaki czas zostanie ten zasiłek wypłacony.
Czy od momentu, w którym firma złożyła wniosek z-3 czy po prostu (za okres od 1czerwca do 12lipca)
Zachodzę w głowę, sprawy ZUSowskie są dla mnie jak kula u nogi😁 niestety

Gosia
Gosia
7 miesięcy temu

Umowa zakończyła się 31.05.2020. Chorobowe było od 1.06 do 30.06.i został złożony od razu do ZUS Z-10 oraz ZAS-53. W druku ZAS-53 jako data ustania tytułu ubezpieczenia została wpisana data 01.06.2020. Teraz doczytałam, że to powinna być data 31.05. Nadal nie mam pieniędzy na koncie ani wezwania na koncie ZUS Pue (wszystko było złożone elektronicznie). Czy mam ponownie złożyć ZAS-53? Trochę się już niepokoję …
Czy ma znaczenie w której zakładce składa się wniosek do ZUS- można jako Świadczeniobiorca oraz Ubezpieczony.

Krystyna
Krystyna
7 miesięcy temu

Dzień dobry,

jestem na zwolnieniu lekarskim po zakończeniu zatrudnienia,łacznie do tej pory mam wystawione 3 zwonienia (łącznie na ponad 30 dni) do każdego z nich wystawiałam osobne ZAS-53 i nie wiem czy to jest właściwie, gdyż z tego co czytałam w artykule powinnam wustawić jeden zbiorczy?

Krystyna
Krystyna
w odpowiedzi do  Jowita
7 miesięcy temu

Dziękuję za odpowiedź i prosze jeszcze o informacje czy w moim przypadku pracodawca powinien wysłać do ZUS Z-3 skoro zwolnienie rozpoczęło sie po zakończeniu zatrudnienia?

Krystyna
Krystyna
w odpowiedzi do  Jowita
7 miesięcy temu

Pani Jowito,

czy jeśli ja skałdałam do ZUS ZAS-53 i Z-10, to pracodawca jest zobowiązany składać również zaświadczenie Z3?

Krystyna
Krystyna
w odpowiedzi do  Jowita
7 miesięcy temu

Dziękuję za odpowiedz, ja mam konto na ZUS PUE i po wystawieniu e ZLA miałam komunikat, że zostało ono przekazane na konto PUE mojego płatnika, jednak nie wiem czy były pracodawca wystawił Z 3, bo na moim koncie nie jest ono widoczne, wiec chyba powinnam zgłosić się do pracodawcy.

Małgorzata
Małgorzata
7 miesięcy temu

Witam serdecznie. Moje zatrudnienie ustało z dniem 30.06.2020. Mam wystawione jedno zwolnienie od dnia 21.03.2020 do dnia 15.09.2020. W związku z tym jakie dokumenty powinnam złożyć do ZUS? Jaka datę wpisuje w rubrykę o przyznanie zasiłku chorobowego skoro do 30.06 wypłacał mi zleceniodawca? Czy w dane płatnika składek wpisuje byłego zleceniodawcę?

Roksana
Roksana
7 miesięcy temu

Witam serdecznie. Czy jeśli w panelu Swiadczeniobiorcy Na ZUS PUE wyświetla się data rozpatrzenia wniosku 23.06 za okres 5.05 – 27.05 i brak innych informacji tj. Kwota oraz data wypłaty świadczenia może to oznaczać odmowę mimo wcześniejszego przyznania za poprzedni miesiąc? Czy raczej wynika to z opóźnień? Bardzo proszę onodpowiedz

Roksana
Roksana
w odpowiedzi do  Jowita
7 miesięcy temu

Składałam wszystkie dokumenty w maju. Wyświetla ze wniosek jest rozpatrzony i data decyzji 23.06 ale brak wypłaty i daty wypłaty.

Magdalena
Magdalena
7 miesięcy temu

Witam Panią mam pytanie czy wniosek zas53 muszę podpisać elektronicznie?

Magdalena
Magdalena
w odpowiedzi do  Jowita
7 miesięcy temu

dziękuję bardzo

Aldona
Aldona
7 miesięcy temu

Miałam umowę przedłużoną do dnia porodu (16.06.2020), pracodawca wysłał Z3 do ZUSu. Czy muszę coś jeszcze dosłać w celu uzyskania zasiłku macierzyńskiego i rodzicielskiego?

Klaudia
Klaudia
7 miesięcy temu

podczas składania wniosku o wypłatę dodatku solidarnosciowego miałam już złożone wnioski o zasiłek chorobowy do dnia dzisiejszego nie dostałam informacji na temat zasiłku chorobowego a były złożone 8.06 natomiast dodatek solidarnościowy był złożony 21.06 (wtedy nie było nic napisne czy można sie starać o dodatek gdy jest sie na zwolnieniu) i już 26.06 został mi przelany na konto. Co zrobić w takiej sytuacji ażeby wycofać wniosek o dodatek solidarnościowy? Na infolini w zusie dowiedziałam się ze będzie możliwość wycofania wniosku w połowie lipca ale nie wiadomo czy będzie można rozliczyć wypłatę dodatku z zasiłkiem czy będzie trzeba zwrócić dodatek i… Czytaj więcej »

Michał
Michał
7 miesięcy temu

Dzień Dobry!
Mój stosunek pracy ustał z dniem 30.06.2020. Na zwolnieniu lekarskim jestem od 27.06.2020 do 03.07.2020 i zostało ono przedłużone od 03.07.2020 do 14.07.2020. Czy jest jakiś konkretny czas/termin składania stosownych zaświadczeń Z-3, Z-10 i ZAS-53? Nie składałem jeszcze nic w ZUS. Czy mogę się „spóźnić” ze złożeniem stosownych zaświadczeń kilka dni i jak złożę wszystko w ZUS w poniedziałek tj. 06.07.2020 to moje podanie o zasiłek zostanie rozpatrzone od 30.06.2020 i nic nie przepadnie? Nigdzie nie znalazłem wprost napisanej informacji, że składanie ww. zaświadczeń nie jest obarczone jakimiś ramami czasowymi.
Pozdrawiam serdecznie i dziękuję z góry za odpowiedź!

Marta
Marta
7 miesięcy temu

Dzień dobry,
Proszę o pomoc. Umowa z pracodawcą zakończyła się 30.05.2020, natomist od 25.05.2020 jestem na zwolnieniu lekarskim ciągle. Nie złożyłam wniosku o wypłatę zasiłku chorobowego. Proszę o informację czy nadal mogę taki wniosek zlożyć? Czy zwolnienia lekarskie, ktore już były od zakończenia pracy będą wliczone w zasiłek?
Który wniosek teraz złożyć? Pozdrawiam i dziękuję

Marta
Marta
w odpowiedzi do  Jowita
7 miesięcy temu

Bardzo dziękuję za odpowiedź

katarzyna
katarzyna
7 miesięcy temu

Dzień dobry,

Pani Jowito, chciałabym zasięgnąć informacji:

moje zatrudnienie ustało 30.06.2020 od dnia 23.06.2020 jestem na zwolnieniu które trwa do 7.07.2020 od 8.07 będzie kolejne.

Moje pytanie brzmi: czy muszę powiadomić mojego lekarza prowadzącego, który będzie wystawiał kolejne zwolnienie, że mój stosunek pracy ustał, aby mógł wpisać odpowiednie informacje w zwolnieniu?

Pozdrawiam serdecznie

katarzyna
katarzyna
w odpowiedzi do  Jowita
7 miesięcy temu

Dziękuję serdecznie