Kiedy składamy wniosek o zasiłek chorobowy ZAS-53

We wpisie omówione zostały przypadki niezdolności do pracy która powstała:

I. w trakcie zatrudnienia i trwa nadal bez przerwy po jego ustaniu

II. po ustaniu zatrudnienia i trwa bez przerwy co najmniej 30 dni.

 

Wniosek o zasiłek chorobowy wypełniamy w przypadku otrzymania zwolnienia które obejmuje okres po ustaniu zatrudnienia i często jest to zwolnienie lekarskie wystawione też już po ustaniu zatrudnienia.

 

Na podstawie powyższych przypadków zostanie omówiony obowiązek złożenia wniosku ZAS-53. Przyjęłam założenie, że osoby w przykładach uprawnione są do otrzymania zasiłku chorobowego.

 

I. Niezdolność do pracy powstała w trakcie zatrudnienia i trwa nadal po jego ustaniu

Przykład

Pracownik zatrudniony do dnia 29.02.2020 stał się niezdolny do pracy od 27 lutego do 5 marca 2020r. Zakładając, że jest to pierwsza niezdolność do pracy w tego pracownika w tym roku kalendarzowym to za okres:

 • od 27 do 29.02.2020 r. pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe,
 • od 01 do 05.03.2020 r. pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy.

Pracodawca zobowiązany jest przekazać jednorazowo do ZUS formularz ZUS Z-3 celem ustalenia podstawy wymiaru zasiłku po ustaniu zatrudnienia. Wnioskiem o zasiłek w tej sytuacji jest  zaświadczenie ZUS Z-3 i nie ma potrzeby składania wniosku ZAS-53, przekazujemy do ZUS celem wypłaty zasiłku formularz Z-10

 

Przykład

Pracownik zatrudniony od roku na czas określony do dnia 29.02.2020 stał się niezdolny do pracy od 27 lutego do 5 marca 2020r. kolejne zwolnienia za okres od 06.03 do 20.03.2020 i następne od 21.03 do 3.04.2020

 • od 27 do 29.02.2020r. pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe,
 • od 01.03 do 05.03.2020r. pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy, pracodawca przekazuje Z-3,a pracownik Z-10
 • od 06.03 do 20.03.2020r. składamy wniosek o zasiłek chorobowy przekazujemy do ZUS ZAS-53,
 • od 21. 03 do 03.04.2020 składamy wniosek o zasiłek chorobowy przekazujemy do ZUS ZAS-53.

W tym przypadku e wystawione przez pracodawcę zaświadczenie Z-3 jest wnioskiem o zasiłek chorobowy za okres niezdolności od 01.03 do 05.03.2020r.

Wniosek ZAS-53 wypełniamy tak samo jak w przypadku gdy niezdolność do pracy powstała już po ustaniu zatrudnienia. Nie ma znaczenia, że niezdolność powstała w trakcie zatrudnienia i trwa nadal po ustaniu zatrudnienia, zawsze zaznaczamy jak poniżej, ponieważ wystepujemy o zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia czyli ubezpieczenia.

 

II. Niezdolność do pracy powstała po ustaniu zatrudnienia

Zasiłek chorobowy przysługuje osobie która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerw co najmniej 30 dni (art. 7 ustawy zasiłkowej)

 

Przykład

Pracownik był zatrudniony od dwóch lat na czas określony do dnia 29.02.2020 r. stał się niezdolny do pracy już po ustaniu zatrudnienia od dnia 5 do 19.03.2020 kolejne zwolnienie od 20.03 do 2.04.2020 i jeszcze jedno od 3.04 do 17.04.2020 i jeszcze jedno od 18.04 do 30.04.2020

Na podstawie powyższego nabywamy prawo do zasiłku chorobowego jeżeli nasza niezdolność do pracy powstała już po ustaniu zatrudnienia trwa bez przerw co najmniej 30 dni:

 • od 5.03 do 19.03.2020 niezdolność do pracy trwa 15 dni
 • od 20.03 do 02.04.2020 niezdolność do pracy wynosi 14 dni + 15 dni = 29 dni i nadal nie jesteśmy uprawnieni do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia,
 • od 03.04 do 17.04 ten okres zwolnienia lekarskiego przekracza wymaganą 30 dniową niezdolność do pracy po ustaniu zatrudnienia w celu uzyskania zasiłku chorobowego i w tym okresie licząc od 03.04 składamy do ZUS komplet dokumentów uprawniających do wypłaty zasiłku chorobowego. (przekazujemy do ZUS celem wypłaty zasiłku: Z-3, ZAS-53, Z-10),
 • od 18.04 do 30.04.2020 składamy jedynie wniosek o zasiłek chorobowy ZAS-53

Wniosek o zasiłek chorobowy ZAS-53 możemy złożyć zbiorczy za trzy powyższe  zwolnienia lekarskie.

 

 

W tym punkcie wniosku należy wpisać ostatni dzień zatrudnienia taki sam jak w świadectwie pracy. Przykładowo jeżeli nasza umowa była zawarta na czas określony do 29.02.2020 to we wniosku ZAS-53 wpisujemy datę 29.02.2020 a nie 01.03.2020 od kiedy już nie podlegamy ubezpieczeniu z tytułu zatrudnienia. Datę 01.03.2020 wpisuje pracodawca na formularzu ZUS ZWUA jako datę wyrejestrowania z ubezpieczeń.

 

Wniosek dotyczy niezdolności do pracy z powodu

Jeżeli nas to nie dotyczy, pozostawiamy te pola puste.

 

Należy wpisać numer rachunku bankowego na który będzie przekazywany zasiłek chorobowy.

 

Wzory dokumentów

Termin przekazania wniosku ZAS-53 i Z-10

Nie ma określonego terminu w jakim należy przekazać wniosek do ZUS celem wypłaty zasiłku, ale jest termin przedawnienia:

 • Roszczenie o wypłatę zasiłku chorobowego, wyrównawczego, macierzyńskiego oraz opiekuńczego przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.
 • Jeżeli niezgłoszenie roszczenia o wypłatę zasiłku nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby uprawnionej, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.
 • Wypłata zasiłku przez ZUS następuje na bieżąco po stwierdzeniu uprawnień, jednak nie później niż 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłków.

 

Zaświadczenie płatnika składek Z-3 pracodawca przekazuje do ZUS niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania zaświadczenia lekarskiego e-ZLA na profilu PUE ZUS lub otrzymania od pracownika wydruku e-ZLA lub zaświadczenia wystawionego w trybie alternatywnym (jeżeli nie mamy profilu na PUE ZUS).

 

Czy do każdego zwolnienia chorobowego składamy zaświadczenie Z-3

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • ustawa z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2015r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
651 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Ania
Ania
27 dni temu

Witam, moje zatrudnienie ustało z dniem 30.09.2021. otrzymałam zwolnieni od dnia 11.10.2021 do dnia 31.10.2021 i w tym czasie pracodawca wysłał elektronicznie druk Z3. Otrzymałam na zus pue decyzję, w której to zus odmówił świadczenia. Ja nie składałam żadnych dokumentów o wypłatę zasiłku. Moje pytanie jest następujące czy jak otrzymam kolejne zwolnieni lekarskie od 01.11.2021 i przekroczę 30 dni choroby w ciągłości to czy mogę wnioskować do zus o wypłatę zasiłku chorobowego za cały ten okres tj od 11.10.2021 pomimo wydanej już wcześniej decyzji przez zus? Proszę o pomoc….

Ola
Ola
1 miesiąc temu

Witam, dnia 1.10.21 mój zakład został zlikwidowany. Wszyscy pracownicy zostali bez pracy. Nie zapisałam się jeszcze do urzędu pracy. Dnia 15.10.21 mam zabieg. Czy mogę iść na chorobowe od dnia 8.10 ? Czy chorobowe po likwidacji zakładu pracy mi nie przysługuje, nie dostanę zasiłku chorobowego?

Ola
Ola
2 miesięcy temu

Dzień dobry
Potrzebuję małego wsparci. Jestem na zasiłku chorobowym, jedne świadczenie otrzymuję z trwającej umowy, drugie po ustaniu zatrudnienia. Muszę złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. Czy w takiej sytuacji składam dwa wnioski czy już tylko z trwającego zatrudnienia. Z góry dziękuję za odpowiedź.

Wiktoria
Wiktoria
4 miesięcy temu

Jestem na zwolnieniu 2 miesiące. Miałam umowę na czas nieokreślony, Z powodu niezdolności do pracy wypowiedziałam ją za porozumiem stron będąc na L4. Czy wystarczy złożenie tylko wniosku Z10 przeze mnie?

Kacper
Kacper
4 miesięcy temu

Witam, byłem na zwolnieniu od któregoś czerwca do ostatniego dnia czerwca, kiedy to też skończyła mi się umowa o pracę. Od 1 do ostatniego lipca dostałem kolejne zwolnienie, to jest już okres po ustaniu zatrudnienia. Nie dostałem od lekarza żadnego wydruku. W związku z tym muszę udać się do lekarza po wydruk zwolnienia? Utracę przez to 25% zasiłku?

Kacper
Kacper
4 miesięcy temu

Witam, umowę o pracę miałem do 30 czerwca, wcześniej dostałem zwolnienie lekarskie do końca czerwca, a 1 lipca kolejne zwolnienie do końca lipca.
1 lipca nie otrzymałem od lekarza żadnego wydruku, więc czy przy składaniu wniosku w ZUS muszę udać się do lekarza po ten wydruk, czy on będzie w systemie?

Jarek
Jarek
4 miesięcy temu

Witam.
30.06 wygasła umowa.Od 01.07 przebywam na zwolnieniu lekarskim do 12.07,ale będzie ono kontynuowane,gdyż zabieg który mnie czeka mam wyznaczony na sierpień/wrzesień.
Aby starać się o zasiłek chorobowy muszę złożyć wniosek ZAS-53 i Z-10,czy tylko jeden z nich?Czy ZAS-53 muszę złożyć dopiero kiedy łączna liczba dni zwolnienia lekarskiego przekroczy 30 dni,czy można to zaświadczenie złożyć wcześniej?

Daniel
Daniel
4 miesięcy temu

Witam umowa o prace na czas nieokreslony wygasła mi 31.05 ale od 19.05-30.05 miałem pierwsze zwolnienie drugie zwolnienie od 31. 05 do 05.07 czy w taki przypadku musze składać wniosek ZAS-53? Czy wystarczy tylko wniosek z-10.

Daniel
Daniel
w odpowiedzi do  Jowita
4 miesięcy temu

Dziekuje za odpowiedz. Ale czas zwolnień przekracza 33dni i czy pomimo to nie musze składać ZAS-53?

Daniel
Daniel
w odpowiedzi do  Jowita
4 miesięcy temu

Witam przepraszam jesli cos zle z artykułu zrozumiałem ale łaczna liczba dni na zwolnieniu chorobowym przekracza 33 (pierwsze zwolnienie 12 dni a drugie 36 dni łacznie 48) czyw takim wypadku wystarczy sam wniosek z-10 czy takze musze złozyc wniosek zas-53? Pomimo iz ostatnie zwolnienie zaczeło sie w ostatnim dniu pracy.

Jurek
Jurek
4 miesięcy temu

Witam przebywam na l4 od 18.06 l4 mam do 05.08 okres zakończenia umowy był do 26.06 czy 17.07 mam złożyć wniosek z10 i od razu zas-53? Czy dopiero 21.07 składam wniosek z10 i w tym samym czasie zas-53 jaka jest kolejność?

Jurek
Jurek
w odpowiedzi do  Jowita
4 miesięcy temu

Dokładnie tak niezdolność do pracy powstała jeszcze w okresie zatrudnienia ale nie minął jeszcze okres tych 33 dni gdzie pracodawca przestał wypłacać wynagrodzenie, czy oby na pewno mogę iść i złożyć teraz ten wniosek?

Paulina
Paulina
5 miesięcy temu

Dzień dobry, jestem na l4 z powodu ciąży, powyżej 33dni, czy pracodawca musi składać do Zusu druk z-3 za każdym razem kiedy l4 jest przedłużane?

Anna
Anna
5 miesięcy temu

Dzień dobry,
W jaki sposób można złożyć korektę wniosku ZAS-53? Czy jest taka możliwość elektronicznie, czy trzeba wypełnić wersję papierową i zanieść do urzędu?

Anna
Anna
w odpowiedzi do  Jowita
5 miesięcy temu

Dopatrzyłam sie, że zrobiłam błąd przy jego wypisywaniu. Ostatni dzień umowy o pracę to 14.05.2021. natomiast we wniosku ZAS-53 jako datę ustania tytułu ubezpieczenia podałam 15.05.2021.
Czy to nie wymaga korekty?
Oraz we wniosku wpisałam też część pierwszego zwolnienia (zwolnienie było wystawione 14.05-17.05) , tj za dni 15-17.05, które powinny zostać zgłoszone przez pracodawcę na innym wniosku razem z dniem 14.05.

qwerty
qwerty
5 miesięcy temu

Dzień dobry. Proszę o pomoc, poniżej opisuje mój przypadek:

Mam umowę o prace do 14.06, a wystawione zwolnienie lekarskie od 07.06 do 27.06

W PUE wypełniłem dokument zas53 (bo w opcjach zwolnienia tylko zas53 było), a następnie dosłałem ręcznie wypełniony i podpisany z10 jako załącznik dla ZUS (tylko jako osobny wniosek, wysyłając wniosek o zas53 nie zamieściłem jeszcze z10).

Czy taka forma wypełnienia dokumentów jest poprawna, otrzymam zasiłek do 30 dni od złożenia wniosku? Czy ZUS uzna taki wniosek za błędny? Niestety nie mogłem znaleźć w PUE opcji wysłania wniosku Z10, tylko ZAS53

qwerty
qwerty
w odpowiedzi do  Jowita
5 miesięcy temu

Dziękuje za odpowiedź. Dodam tylko, że zaświadczenie ZAS53 zostało wysłane w pue, a z-10 w formie zdjęć wysłane również za pośrednictwem PUE jako pismo ogólne do ZUS. Czy to sprawi, że otrzymam od ZUS pismo pocztą tradycyjną z informacją, że muszę im odesłać z10?

To pewnie wydłuży czas otrzymania zasiłku, może w tej sytuacji wypełnić wniosek zas53 ponownie, tylko tym razem dodać załączniki z wypełnionym z10?

qwerty
qwerty
w odpowiedzi do  Jowita
5 miesięcy temu

Chciałbym zapytać jaka forma będzie poprawna? Wypełnić wniosek zas53 jeszcze raz i do załączników dodać z10? Czy jest możliwość wysłać wniosek z10 z formularza na stronie pue? Niestety nie mogłem znaleźć tej opcji w pue…

Kinga
Kinga
5 miesięcy temu

Dzień dobry,
Od od 01.03 do dzisiaj jestem na zwolnieniu L4 ciążowym. 10.04 dostałam ostanie pieniądze od pracodawcy, dalej jednak mój pracodawca nie złożył wniosku o zasiłek chorobowy, bo potym czasie przejmuje mnie ZUS, ponieważ firma liczy mniej niż 20 osób. Czy pracodawcę ma jakiś czas na złożenie wniosku, czy pieniądzę mogą przepaść? Czy możliwe, żeby ZUS nie przyjął jeszcze wniosku?
Dziękuję za odpowiedź

Paulina
Paulina
5 miesięcy temu

Dzień dobry, Pani Jowito, moja umowa na czas określony kończyła się 02.06, po zakończeniu pracy miałam umówioną wizytę u lekarza ortopedy z powodu silnego bólu w kolanie, którego nabawiłam się 2 dni wcześniej (nadmienię, że czekam w kolejce na operacje tego kolana). Dostałam zwolnienie od 02.06 na 2 tygodnie. 1.Czy w związku z powyższym zasiłek chorobowy, o który chcę się starać będzie liczony jako zasiłek po ustaniu stosunku pracy. Czy też w związku z tym, że zwolnienie jest od 02.06 tj. dnia zakończenia umowy , zasiłek będzie potraktowany jako w trakcie trwania stosunku pracy? 2. Kto za ten dzień zwolnienia… Czytaj więcej »

Martyna
Martyna
5 miesięcy temu

Witam. Mam pytanie czy musze cos skladac jakies zaswiadczenia do Zusu jezeli jestem na zwolnieniu chorobowym od 31.05.2021 do 11.06.2021 a wypowiedzenie umowy mialam wlasnie do 31.05.2021?

Kasia
Kasia
6 miesięcy temu

Witam, Pani Jowito do 30 kwietnia byłm na wypowiedzeniu,od 28 kwietnia przebym na L4 do 31 maja. Dostalam informacje z Zus zeby dostarczyc z-10, wysłałam. Czy muszę jeszcze wyslac zas-53?

Kasia
Kasia
6 miesięcy temu

Witam, umowe miałam do 30.04.2021 od 27.04 jestem na L4 w związku z operacją. Pierwsze L4 od 27.04 do 03.05 nastepne przedłużone od 04.05 do 10.06 – Zus sam wysłał do mnie druk z-10 do wypełnienia i odesłania, co dalej? Czy to już wszystko i mam czekać na decyzje?

Adrian
Adrian
6 miesięcy temu

Pani Jowito nie znalazłem podobnego tematu, chciałem zapytać o pewną kwestie, jestem na zasiłku chorobowym po ustaniu zatrudnienia,(zwolnienie lekarskie od psychiatry), czy możliwy jest wyjazd na wakacje ktore zostaly zakupione przed zachorowaniem?
Pozdrawian

Ola
Ola
6 miesięcy temu

Pracuje na dwóch etatach. Jedna umowa jest do końca 2021 druga była do 15 kwietnia 2021. Od marca 2021 przebywam na L4 i niestety jeszcze długo będę z niego korzystać. Czy otrzymam zasiłek chorobowy za maj tylko z umowy, która trwa do końca 2021 czy z drugiej umowy, która skończyła się w trakcie zwolnienie też ?

Ola
Ola
w odpowiedzi do  Jowita
6 miesięcy temu

Dzien dobry. Bardzo dziękuję za informację. Umowa jedna jest od grudnia 2020 do grudnia 2021, druga byla od października 2020 do kwietnia 2021. Czy te dokumenty mozna złożyć PUE? I mam jeszcze pytanie jak lekarz teraz ma wystawić L4 jako kontynuacja (w systemie widzę tylko obecnego pracodawcę). Pytam bo czeka mnie operacja i zwolnień będzie pewnie jeszcze kilka.

Katarzyna
Katarzyna
6 miesięcy temu

Dzień dobry, od 2017 roku, pracuję na dwóch umowach o pracę. Pierwsza to cały etat na czas nieokreślony, a druga każdego roku na czas określony: od września do czerwca ( tak więc przez dwa miesiące w roku kalendarzowym nie mam odprowadzonych składek z tej drugiej pracy. Czy w momencie kiedy zmuszona byłabym skorzystać ze zwolnienia l4, np. od lipca albo od sierpnia, zasiłek jaki otrzymam będzie wyliczony tylko na podstawie składek w mojej pierwszej umowy na czas określony? czy uwzględnione zostaną tez składki z drugiej umowy odprowadzone w ciągu roku, mimo, że już umowa ulegnie rozwiązaniu? Jeżeli zostaną uwzględnione to… Czytaj więcej »

Katarzyna
Katarzyna
w odpowiedzi do  Jowita
6 miesięcy temu

w przypadku, jakby niezdolność do pracy nastąpiła do tych 14 dni od momentu wygaśnięcia umowy, to wtedy wniosek o zasiłek chorobowy składam osobiście w ZUS-ie? czy kontaktuję się z byłym już pracodawcą?

Katarzyna
Katarzyna
w odpowiedzi do  Jowita
6 miesięcy temu

Dziękuję za wszystkie informacje! Pozdrawiam

KAMIL
KAMIL
6 miesięcy temu

Witam.
Przebywam od 15.03.21r na zwolnieniu lekarskim do 04.05.21r.
Pracodawca poinformował mnie że wpłaci mi ZUS.
Lecz nikt nic nie otrzymał a kolega ze stycznia dalej nic na koncie.
NIkt nie powiedział o jaki kolwiek wnioskach itd nie wiem co robić 🙁

KAMIL
KAMIL
w odpowiedzi do  Jowita
6 miesięcy temu

Moje zwolnienia 15/03-31/03
01/04-12/04
13/04-24/04
24/04-04/05

KAMIL
KAMIL
w odpowiedzi do  KAMIL
6 miesięcy temu

Dodam również ze moje zwolnienie do 04.05.21r a umowa o pracę skonczyła się z dniem 31.04,21r ze wzgledu na wypowiedzeienie umowy o prace z mojej strony.

KAMIL
KAMIL
w odpowiedzi do  Jowita
6 miesięcy temu

Jak to zrobić ?
nigdy nie miałem takich sytuacji 🙁

KAMIL
KAMIL
w odpowiedzi do  Jowita
6 miesięcy temu

Dziękuje ! Z-10 wysłane. Lecz tylko za te 4 dni ZUS zapłaci?
a za reszte dni nie ?
dostałem z firmy jakies śmieszne pieniadze.. moja firma nie zatrudniała wiecej niz 20 osób i pracodawca mówił ze reszte pieniedzy wypłaci ZUS..

Monika
Monika
7 miesięcy temu

Dnia 30.03. dostałam zwolnienie lekarskie ważne do 20.04. Moje zatrudnienie kończyło się dnia 31.03. Za okres 01.04.-20.04. złożyłam formularz Z-10. Następnie otrzymałam kolejne zwolnienie od 21.04. do 18.05. Czy teraz wystarczy, że złożę wniosek ZAS-53? I do kiedy mam to zrobić?

Monika
Monika
w odpowiedzi do  Jowita
7 miesięcy temu

Bardzo dziękuję! 🙂

Oskar
Oskar
7 miesięcy temu

Dzień dobry. Przebywam na zwolnieniu lekarskim od 13.02.2021. Za okres 13.02-2021-17.03.2021 [33 dni] zapłacił mi pracodawca. Dnia 18.03.2021 pracodawca złożył dokument Z-3. Dnia 10.04.2021 nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Dnia 11.04.2021 złożyłem przez ZUS pue wniosek Z-10. Od 13.02.2021 utrzymywana jest ciągłość zwolnienia. Nie dostałem jeszcze zasiłku za okres 18.03.2021-31.03.2020, tak samo za okres 1.04.2021-10.04.2021 Jaki jest czas oczekiwania? Pytanie drugie: rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło podczas trwania zwolnienia 25.03-22.04. Jeżeli 11.04 złożyłem Z-10 to ten okres jest zawarty w tym Z-10 [okres 10.04-22.04]? Kolejne zwolnienie otrzymałem 21.04-19.05 i za ten okres należy złożyć Zas53? I jakie… Czytaj więcej »

Oskar
Oskar
w odpowiedzi do  Jowita
7 miesięcy temu

Pani Jowito, Pełna lista zwolnień to: 13.02 – 14.03 15.03 – 28.03 25.03 – 22.04 21.04 – 19.05 10.04 – rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron Okres 13.02 – 17.03, czyli pierwsze 33 dni zwolnienia dostałem wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy. 34 dzień zwolnienia lekarskiego to 18.03. 18.03 pracodawca złożył do ZUS zaświadczenie Z-3. 1/ Do dnia dzisiejszego nie dostałem jeszcze od ZUS żadnego zasiłku chorobowego i nie wiem dlaczego. Nie wiem jaki jest okres wypłaty i od kiedy jest liczony. 2/ Dnia 10.04 została rozwiązania umowę o pracę za porozumieniem stron i taka data jest wpisana w świadectwie pracy.… Czytaj więcej »

Oskar
Oskar
w odpowiedzi do  Jowita
7 miesięcy temu

Pani Jowito,
dziękuję Pani serdecznie! Niezmiernie mi Pani pomogła. Jestem wielce wdzięczny!

Marta
Marta
7 miesięcy temu

Witam umowę mam do 30.04.2021 pracuję od 6 miesiecy w 1 firmie. 30.04 mam wstawic sie do szpitala na operacje (umowa nie zostanie przedluzona) moje pytanie brzmi : jeżeli od 30.04 bede w szpitalu i po operacji przez miesiac bede nie zdolna do pracy czy nalezy mi sie zasiłek ?

Marta
Marta
w odpowiedzi do  Jowita
7 miesięcy temu

Dziękuję ślicznie za odpowiedź

Marta
Marta
w odpowiedzi do  Jowita
7 miesięcy temu

Jezeli pobyt w szpitalu przesunie sie od 4.05 i umowa już wygasła to tak samo moge ubiegac sie zasilek ? Byle by była ciąglosc 30dniowa ?

Marta
Marta
w odpowiedzi do  Jowita
7 miesięcy temu

Jeszcze zapytam – A jak ma się to gdy umowa naturalnie wygaśnie 30.04 a ja pierwsze zwolnienie (aktualnie nie mam zwolnienia) miałabym od 4.05 ? (przyjecie do szpitala po majówce)

Aleksandra
Aleksandra
7 miesięcy temu

Witam. Do dnia 31.01 mąż miał umowę o pracę. Od 29.01do 7.02 przebywał na zwolnieniu. Następne miał od 8.02 do 14.02 i kolejne od 15.02 do 27.02. Czy we wniosku
Z-53 w rubryce o przyznaniu zasiłku chorobowego ma wpisać datę od 29.01 czy od 1.02 wtedy kiedy nastąpiła utrata zatrudnienia? I czy wniosek może złożyć jeden czy do każdego zwolnienia osobno ?

Aleksandra
Aleksandra
w odpowiedzi do  Jowita
7 miesięcy temu

A czy wniosek Z-10 też należy złożyć ?

Agnieszka
Agnieszka
7 miesięcy temu

Witam, do 31.03.21 miałam umowę o pracę. Od dnia 21.03.21 jestem na l4. Umowy mi nie przedłużono. Chorobowe mam do 14.05.21. Czy muszę składać Wniosek ZAS-53 i druk Z-10 ?
Moje 1 L4 od 21.03. 21 – 11.04.21
2 L4 od 12.04.21- 14.05.21. I będzie kontynuowane dalej.
Bardzo proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam

Agnieszka
Agnieszka
w odpowiedzi do  Jowita
7 miesięcy temu

Dziękuję bardzo za odpowiedź.

Anna
Anna
7 miesięcy temu

Dzień dobry.Mój syn od grudnia przebywa w centrum zdrowia psychicznego.Jest chory na schizofrenie paranoidalną.L4 miał jeszcze podczas umowy o pracę czyli od 2.11.2020.Umowa wygasła 30.11.2020 a od poczatku grudnia jest na zasiłku chorobowym.Przez swoją niewiedzę za późno wysłał wniosek o zasiłek rehabilitacyjny.Myslelismy że czas zasiłku kończy się w maju ale okazało się że w to wlicza się też ten czas kiedy był na L4 gdy jeszcze pracował.Czyli ten czas kończy się teraz,w kwietniu.Czy on nadal będzie mógł być w tym ośrodku skoro do momentu dostania decyzji z zusu czy dostanie zasiłek rehabilitacyjny nie będzie wysyłane do zusu jego L4?Na infolinii… Czytaj więcej »

Dorota
Dorota
7 miesięcy temu

Witam jak wyglada sytuacja gdy maz byl tydzien czasu hospitalizowany i otrzymal jeszcze miesiac czasu zwolnienie lekarskie.Na chwile obecna nie jest zdolny do wykonywania zawodu kierowcy.Pracuje na umowe zlecenie.Sklatki zdrowotne i chorobowe byly przez pracodawce odprowadzane.

Mariola
Mariola
7 miesięcy temu

Mój pracodawca poza mną nie zatrudniał ani jednej osoby. Mimo tego, że złożył druk Z-3 po upływie okresu wypowiedzenia, to nie on jest zobowiązany wypłacić mi za okres powyżej 33 dni zwolnienia, kiedy byłam u niego jeszcze zatrudniona? Pod kogo ubezpieczenie podlegałam w dniach 14.01.- 31.01.?
Proszę o konkretną odpowiedź, ponieważ potrzebuję tej informacji do sporządzenia pozwu sądowego przeciw pracodawcy, który nie wypłacił mi wynagrodzenia. Niestety odpowiedzi dostaję różne od księgowych i zaczynam się powoli w tych przepisach gubić.

Anna
Anna
7 miesięcy temu

Dzień dobry.
Umowa o prace skończyła mi się 31.03.
Na zwolnieniu chorobowym przebywałam
25.02-19.03, pracodawca zwolnił mnie z obowiązku świadczenia pracy na pozostały czas do 31.03
Otrzymałam kolejne zwolnienie 29.03-28.04.
Czyli 31 dni bez przerwy.
Czy liczy sie to do zwolnienia w wymiarze 30 dni czy jest to tylko 28 i brakuje mi jeszcze 2 dni żeby móc złożyć wniosek o świadczenie po ustaniu zatrudnienia?

Anna
Anna
w odpowiedzi do  Jowita
7 miesięcy temu

Ślicznie dziękuję za odpowiedź.
Dobrze rozumiem, jeśli lekarz nie wystawi mi kolejnego zwolnienia to za te 28 dni zwolnienia chorobowego po zatrudnieniu ZUS zapłaci ?
Miłego dnia życzę
Dziękuję za pomoc, pozdrawiam 🙂

Dorot
Dorot
8 miesięcy temu

Dzien dobry. Czy wniosek o zasilek chorobowy ( ciaza) moge skladac sama co miesiac na zus pue czy musi to robić kadrowa? Nie moge nia liczyc ponieważ ma tyle wszystkiego nabrane ze nie ogarnia takich rzeczy chcialam sama skadac te wnioski bo jak tak dalej pojdzie to do urodzenia nie dostane ani grosza.

Iryna
Iryna
w odpowiedzi do  Jowita
8 miesięcy temu

Witam! A jak pracodawca tego nie zrobi, czym to grozi dla ciężarnej ?

Wiktor
Wiktor
8 miesięcy temu

Dzień dobry,

Moja umowa kończy się z dniem 27.03.2021
Jestem na zwolnieniu lekarskim od 28.01.2021, po wygaśnięciu umowy będę jeszcze przebywał dłuższy czas na L4 wystawianym co 2 tygodnie wstecz (przez lekarza psychiatrę)
Moje pytanie, jakie wnioski i kiedy muszę złożyć do ZUSu aby otrzymac zasiłek chorobowy?

Proszę mnie poprawić jeśli błędnie pojmuję.
Po wygasnieciu umowy, pracodawca ma obowiązek wysłać Z-3 do ZUS, natomiast ja wypelniam i wysylam wniosek Z10 do ZUS i oprocz tego wysyłam za kazdym kolejnym wystawionym zwolnieniem co 2 tygodnie do ZUS wniosek ZAS 53?

Wiktor
Wiktor
w odpowiedzi do  Jowita
8 miesięcy temu

Dziękuję za szybką odpowiedź! ????

Anna
Anna
8 miesięcy temu

Czy druk ZAS-53 trzeba składać do zusu za każdym razem od nowa, jeśli dostaję kolejne zwolnienia lekarskie?

Adam
Adam
8 miesięcy temu

Dzień dobry,   W dniu 31.01.2021 r. skończyła się moja umowa o pracę, a od 01.02.2021 r przebywam na zwolnieniu. Złożyłem 04.03.2021 r. w ZUS druki Z-10 oraz ZAS-53, ale jeszcze nie otrzymałem żadnej wypłaty zasiłku chorobowego (zus jest jeszcze w terminie, więc na razie czekam). Zwolnienia mam wystawiane do niedzieli, a w poniedziałek mam zgłosić się do szpitala na operację (inna jednostka chorobowa niż zwolnienie). I tu mam problem, czy w poniedziałek jestem osobą, która posiada prawo do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia czy nie, bo zwolnienie zakończyło się w niedzielę i od poniedziałku… Czytaj więcej »

Mateusz
Mateusz
8 miesięcy temu

Dzięki za kawał praktycznej wiedzy którą się dzielicie! Zarówno od strony pracownika jak i pracodawcy.

Marcin
Marcin
8 miesięcy temu

Witam,

Co w sytuacji, gdy umowa o pracę skończyła mi się 11.02.2021, ale również miałem umowę zlecenie z tym samym pracodawcą do 12.02.2021. L4 za okresy 01-05.02, 06-10.02, 11.02, 12-22.02 i 23.02-06.03.
Oświadczenie Z-10 oraz ZAS-53 złożyłem zapominając o fakcie, że miałem umowę zlecenie. We wniosku ZAS-53 wpisałem datę 11.02.2021 jako datę ustania tytułu ubezpieczenia. Czy należy mi się zasiłek chorobowy? Czy datę ustania wpisałem błędną?

Marcin
Marcin
w odpowiedzi do  Marcin
8 miesięcy temu

Mała korekta. Zlecenie miałem u innego pracodawcy.

Krysia
Krysia
8 miesięcy temu

Witam Moze ktoś mądry mi odpowie bo w ZUS NIKT NIC NIE WIE A wiec 31.01.2021 wypowiedzano mi umowę o pracę. Na zwolnieniu jestem od 21.12.2020 do 22.03.2021 Wszystko było dobrze do dziś. Wchodzę na PUE a tam wiadomość ze od 8.03 – 22.00 zus odmawia mi wypłaty świadczenia. Nie wiem dlaczego. Klopot się również zaczął tak ze z dniam 05.03 ja juz widnieje u lekarzy na czerwono. Nie mogę wrócić do pracy ani podjąć nowej bo po pierwsze nie jestem w stanie a po drugie moje zwolnienie nadal widnieje. Nie mogę zarejestrować się u urzędzie pracy bo jestem na… Czytaj więcej »

Magdalena
Magdalena
8 miesięcy temu

Witam,
Umowa skończyła się 28luty.
Zwolnienie od rodzinnego miałam od 24 luty do 28luty.
Od psychiatry od 1marca do 14marca.
Czy muszę składać z 10? Czy jest ciaglos?? .

Anna
Anna
9 miesięcy temu

Szanowni Państwo, proszę o informację czy przysługuje mi zasilek chorobowy w poniższej sytuacji i jeśli tak, jakie wnioski powinnam złożyć. Moja umowa kończy się 28.02.2021, trwała od 01.12.2019, umowa rozwiązana z winy pracodawcy (redukcja stanowiska). Zwolnienie lekarskie będę miała od dnia 03.03.2021 na okres powyżej 30 dni. Pozdrawiam.

Michał
Michał
9 miesięcy temu

Dzień dobry. W dniu dzisiejszym tj 22.02 kończy mi się umowa o pracę. Od dnia jutrzejszego tj 23.02 będę na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 33 dni ze względu na przewlekłe problemy z kręsgosłupem. Proszę mi powiedzieć czy w tym przypadku jeżeli umowa o prace jest do 22.02, a zwolnienie będzie od 23.02 przysługuje mi prawo do zasiłku chorobowego? pozdrawiam

Michał
Michał
w odpowiedzi do  Jowita
9 miesięcy temu

od 1 marca 2020 roku do 31 marca 2020 roku umowa na czas próbny, a od 01 czerwca 2020 roku umowa na rok, zerwana w dniu dzisiejszym za porozumieniem stron. nie wiem czy przez przypadek dwa razy nie napisałem komentarza. Jeżeli tak to najmocniej przepraszam.

Natalia
Natalia
9 miesięcy temu

Witam. Proszę o pomoc. Od początku listopada korzystam ze zwolnienia lekarskiego , każde z nich trwało 3 tygodnie, obecne mam do 01.03. Umowa o pracę dobiegła końca w dn.31.12.2020r. Czy i jakie wnioski powinnam złożyć?

Natalia
Natalia
w odpowiedzi do  Jowita
9 miesięcy temu

Dziękuję. A jeśli zwolnienia wyglądały następująco :
12.12-30.12
31.12-20.01
21.01-10.02
11.02-01.03,a umowa skończyła się 31.12,to w zas-53 wpisuje daty niezdolności do pracy od 21.01 do 10.02,11.02-01.03,tak?

Natalia
Natalia
w odpowiedzi do  Jowita
9 miesięcy temu

Bardzo Pani dziękuję 🙂

Natalia
Natalia
w odpowiedzi do  Natalia
9 miesięcy temu

Złożyłam wnioski o zasiłek chorobowy wczoraj za dwumiesięczny okres niezdolności do pracy. Dziś otrzymałam wezwanie na badanie przeprowadzone przez lekarza orzecznika. Czy możliwe jest, że jeśli lekarz stwierdzi zdolność do pracy, ten zasiłek za styczeń i luty nie zostanie mi przyznany? Czy po prostu nie będę mieć możliwości korzystania dalej ze zwolnienia ?

Kasia
Kasia
9 miesięcy temu

Witam. Osoba zakończyła współpracę z firmą 21 stycznia 2021 (zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie ok. 3 miesięcy)i zatrudniła się na umowę o pracę u nowego pracodawcy. Przepracowała 3 dni i dostała zwolnienie lekarskie z powodu traumy (nie związanej z pracą) na początek na 10 dni. Czy może ta osoba złożyć wniosek o zasiłek chorobowy do ZUS? Jeżeli tak to jakie druki powinna wypełnić i dodać? Czy jest różnica do jakiego urzędu dokumenty zostaną przekazane, ponieważ nowa praca wiąże się z nowym miejscem pobytu?
Z góry dziękuję.

Kasia
Kasia
w odpowiedzi do  Jowita
9 miesięcy temu

Wątpię. Osoba jest obcokrajowcem i nie zna się dobrze na takich szczególach. A z uzyskaniem jakich kolwiek informacji od firmy i tak było bardzo ciężko.

Kasia
Kasia
w odpowiedzi do  Jowita
9 miesięcy temu

Załóżmy że nie podlegała pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Małgorzata
Małgorzata
9 miesięcy temu

Witam, zatrudniona byłam do 31.10.2020. Od 12.11.2020 byłam na l4 po ustaniu zatrudnienia do 04.02.2021. Od 5.02 jestem na l4 ale tym razem z powodu ciąży, jakie wnioski muszę złożyć do ZUS o świadczenie chorobowe? Czy tak jak poprzednie Z-53 i Z-10, czy jeszcze coś muszę złożyć dodatkowo? Jak we wniosku zaznaczam „niezdolność do pracy z powodu”? Dziękuję za pomoc

Elżbieta
Elżbieta
9 miesięcy temu

Dzień dobry, Po 30 latach pracy , pracodawca podpisał w lipcu 2020 ze mna ugodę o zwolnieniach grupowych z dniem odejścia 1 grudnia 2020, W październiku zdignozowano u mnie nowotwór, poacowałam do czasu chemioterapii czyli do 25 listopada po czym przeszłam na zwolnienie lekarskie, stosunek pracy zgodnie z umową został rozwiazany 1 grudnia 2020, Po 2miesiacach dostałam pierwszy zasiłek , potem drugi , ale miła Pani z ZUS kazała mi je zwrócić mówiąc , że żle została naliczona podstawa wymiaru zasiłku , pieniadze zwróciłam , nowych nie dostałam jeszcze, mam pytanie co w moim przypadku stanowi podstawę wymiaru zasiłku chorobowego… Czytaj więcej »

Konrad
Konrad
9 miesięcy temu

Witam jeśli umowa kończyła się 23.12.2020, pracodawca rozwiązał umowę 22.12.2020 i za 21.12 i 22.12 wypłacił wynagrodzenie chorobowe, zwolnienie lekarskie wzięte 21.12.2020 i kontynuowane dalej bez przerwy to jest 7.02.2021 to czy muszę składać wniosek o zasiłek chorobowy już teraz.

Anna
Anna
10 miesięcy temu

Witam serdecznie. Jestem w ciąży I mam zwolnienie lekarskie. Dopiero złożyłam wniosek na zasiłek chorobowy.Tak jak jestem na L4 więcej jak 33 dni. Mam takie pytanie,jeżeli w trakcie L4 ja muszę iść na kwarantanne,po przekroczeniu granicy to jak wtedy z zasiłkiem chorobowym? Do niego liczy się kwarantanna?Dziękuję za odpowiedź

Anna
Anna
w odpowiedzi do  Jowita
10 miesięcy temu

Dziękuję bardzo, pozdrawiam

Magda
Magda
10 miesięcy temu

proszę o pomoc

od dnia 23.12.2020 przebywam na zwolnieniu lekarskim. Dokładnie 1 zwolnienie wyglądalo następująco: 23.12.2020-13.01.2021. Pracodawca podpisał porozumienie stron 31.12 i z tym dniem zostałam wyrejestrowana z tytulu ubezpieczenia chorobowego. Kolejne zwolnienie mam od 14.01-11.02.2021. Jakie wnioski mam złożyć? jednorazowo Z-10 i Zas-53 do zwolnienia od 14.01? Co mam wpisać w ZAS-53 jako data ustania tytułu ubezpieczenia? 31.12.20 czy 1.01.21?

Magda
Magda
w odpowiedzi do  Jowita
10 miesięcy temu

Niestety nie widzę Pani odpowiedzi:(

Magda
Magda
w odpowiedzi do  Jowita
10 miesięcy temu

Dziękuję serdecznie , pozdrawiam

Miriam
Miriam
10 miesięcy temu

Dzień dobry, jestem przedsiębiorca i od 4stycznia jestem na L4 z powodu ciąży. Jak mam wypełnić ostatnia stronę wniosku ZAS-53? I czy jest to jedyny dokument który musze przesłać do ZUS?

Martyna
Martyna
10 miesięcy temu

Witam, jestem na zwolnieniu z powodu ciąży. Umowa wygasła mi 31.12. W tym dniu byłam juz w 4miesiacu, czyli umowa automatycznie zostala przedluzona do dnia porodu, czy rowniez musze składać wniosek o wyplate zasiłku?

Krzysztof
Krzysztof
10 miesięcy temu

Witam, prosiłbym o poradę. Z końcem ubiegłego roku była likwidacja firmy, od 1 stycznia jestem bezrobotny. Mam kilka zwolnień lekarskich: Od 5 do 12 stycznia Od 13 do 17 stycznia Od 18 stycznia do 5 lutego Oto moje pytania: Kiedy mogę złożyć podanie do ZUS (czy dopiero po upływie tych 30 dni, czy mogę już teraz?) Jakie wnioski mam złożyć? (czy tylko ZAS53 i Z10 wystarczą?) Za jaki okres ZUS mi wypłaci? za 30 dni czy za cały okres z dostarczonych zwolnień? Prawdopodobnie potem będą też kolejne zwolnienia, jakie wtedy wnioski mam składać? Co to znaczy że ktoś jest uprawniony… Czytaj więcej »

Krzysztof
Krzysztof
w odpowiedzi do  Jowita
10 miesięcy temu

A czy pracodawca te zaświadczenie Z-3 musi przekazywać do każdego zwolnienia, czy tylko jednorazowo?

Krzysztof
Krzysztof
w odpowiedzi do  Jowita
9 miesięcy temu

Dostałem teraz zwolnienie od 6 do 19 lutego, mam już złożyć na nie wniosek ZAS-53? czy poczekać na kolejne?

Krzysztof
Krzysztof
w odpowiedzi do  Jowita
9 miesięcy temu

Dziękuję serdecznie za wszystkie odpowiedzi.