Kiedy składamy wniosek o zasiłek chorobowy ZAS-53

Aktualizacja od 01 lipca 2022 !

Dotyczy wymiaru okresu zasiłkowego po ustaniu zatrudnienia.

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia od 1 stycznia 2022

We wpisie omówione zostały przypadki niezdolności do pracy która powstała:

I. w trakcie zatrudnienia i trwa nadal bez przerwy po jego ustaniu

II. po ustaniu zatrudnienia i trwa bez przerwy co najmniej 30 dni.

Wniosek o zasiłek chorobowy wypełniamy w przypadku otrzymania zwolnienia które obejmuje okres po ustaniu zatrudnienia i często jest to zwolnienie lekarskie wystawione też już po ustaniu zatrudnienia.

 

Na podstawie powyższych przypadków zostanie omówiony obowiązek złożenia wniosku ZAS-53. Przyjęłam założenie, że osoby w przykładach uprawnione są do otrzymania zasiłku chorobowego.

 

I. Niezdolność do pracy powstała w trakcie zatrudnienia i trwa nadal po jego ustaniu

Przykład

Pracownik zatrudniony do dnia 29.02.2020 stał się niezdolny do pracy od 27 lutego do 5 marca 2020r. Zakładając, że jest to pierwsza niezdolność do pracy w tego pracownika w tym roku kalendarzowym to za okres:

 • od 27 do 29.02.2020 r. pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe,
 • od 01.03 do 05.03.2020 r. pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy.

Pracodawca zobowiązany jest przekazać jednorazowo do ZUS formularz ZUS Z-3 celem ustalenia podstawy wymiaru zasiłku po ustaniu zatrudnienia. Wnioskiem o zasiłek w tej sytuacji jest  zaświadczenie ZUS Z-3 i nie ma potrzeby składania wniosku ZAS-53, przekazujemy do ZUS celem wypłaty zasiłku formularz Z-10

 

Przykład

Pracownik zatrudniony od roku na czas określony do dnia 29.02.2020 stał się niezdolny do pracy od 27 lutego do 5 marca 2020r. kolejne zwolnienia za okres od 06.03 do 20.03.2020 i następne od 21.03 do 3.04.2020

 • od 27 do 29.02.2020r. pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe,
 • od 01.03 do 05.03.2020r. pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy, pracodawca przekazuje Z-3,a pracownik Z-10
 • od 06.03 do 20.03.2020r. składamy wniosek o zasiłek chorobowy przekazujemy do ZUS ZAS-53,
 • od 21. 03 do 03.04.2020 składamy wniosek o zasiłek chorobowy przekazujemy do ZUS ZAS-53.

W tym przypadku e wystawione przez pracodawcę zaświadczenie Z-3 jest wnioskiem o zasiłek chorobowy za okres niezdolności od 01.03 do 05.03.2020r.

Wniosek ZAS-53 wypełniamy tak samo jak w przypadku gdy niezdolność do pracy powstała już po ustaniu zatrudnienia. Nie ma znaczenia, że niezdolność powstała w trakcie zatrudnienia i trwa nadal po ustaniu zatrudnienia, zawsze zaznaczamy jak poniżej, ponieważ wystepujemy o zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia czyli ubezpieczenia.

 

II. Niezdolność do pracy powstała po ustaniu zatrudnienia

Zasiłek chorobowy przysługuje osobie która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerw co najmniej 30 dni (art. 7 ustawy zasiłkowej)

 

Przykład

Pracownik był zatrudniony od dwóch lat na czas określony do dnia 29.02.2020 r. stał się niezdolny do pracy już po ustaniu zatrudnienia od dnia 5 do 19.03.2020 kolejne zwolnienie od 20.03 do 2.04.2020 i jeszcze jedno od 3.04 do 17.04.2020 i jeszcze jedno od 18.04 do 30.04.2020

Na podstawie powyższego nabywamy prawo do zasiłku chorobowego jeżeli nasza niezdolność do pracy powstała już po ustaniu zatrudnienia trwa bez przerw co najmniej 30 dni:

 • od 5.03 do 19.03.2020 niezdolność do pracy trwa 15 dni
 • od 20.03 do 02.04.2020 niezdolność do pracy wynosi 14 dni + 15 dni = 29 dni i nadal nie jesteśmy uprawnieni do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia,
 • od 03.04 do 17.04 ten okres zwolnienia lekarskiego przekracza wymaganą 30 dniową niezdolność do pracy po ustaniu zatrudnienia w celu uzyskania zasiłku chorobowego i w tym okresie licząc od 03.04 składamy do ZUS komplet dokumentów uprawniających do wypłaty zasiłku chorobowego. (przekazujemy do ZUS celem wypłaty zasiłku: Z-3, ZAS-53, Z-10),
 • od 18.04 do 30.04.2020 składamy jedynie wniosek o zasiłek chorobowy ZAS-53

Wniosek o zasiłek chorobowy ZAS-53 możemy złożyć zbiorczy za trzy powyższe  zwolnienia lekarskie.

 

 

W tym punkcie wniosku należy wpisać ostatni dzień zatrudnienia taki sam jak w świadectwie pracy. Przykładowo jeżeli nasza umowa była zawarta na czas określony do 29.02.2020 to we wniosku ZAS-53 wpisujemy datę 29.02.2020 a nie 01.03.2020 od kiedy już nie podlegamy ubezpieczeniu z tytułu zatrudnienia. Datę 01.03.2020 wpisuje pracodawca na formularzu ZUS ZWUA jako datę wyrejestrowania z ubezpieczeń.

 

Wniosek dotyczy niezdolności do pracy z powodu

Jeżeli nas to nie dotyczy, pozostawiamy te pola puste.

 

Należy wpisać numer rachunku bankowego na który będzie przekazywany zasiłek chorobowy.

 

Wzory dokumentów

Termin przekazania wniosku ZAS-53 i Z-10

Nie ma określonego terminu w jakim należy przekazać wniosek do ZUS celem wypłaty zasiłku, ale jest termin przedawnienia:

 • Roszczenie o wypłatę zasiłku chorobowego, wyrównawczego, macierzyńskiego oraz opiekuńczego przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.
 • Jeżeli niezgłoszenie roszczenia o wypłatę zasiłku nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby uprawnionej, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.
 • Wypłata zasiłku przez ZUS następuje na bieżąco po stwierdzeniu uprawnień, jednak nie później niż 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłków Aktualizacja od 01.01.2022!  Wypłata zasiłku przez ZUS następuje na bieżąco po stwierdzeniu uprawnień. Zasiłki te wypłaca się nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku.

 

Zaświadczenie płatnika składek Z-3 pracodawca przekazuje do ZUS niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania zaświadczenia lekarskiego e-ZLA na profilu PUE ZUS lub otrzymania od pracownika wydruku e-ZLA lub zaświadczenia wystawionego w trybie alternatywnym (jeżeli nie mamy profilu na PUE ZUS).

 

Czy do każdego zwolnienia chorobowego składamy zaświadczenie Z-3

 

Zaświadczenie Z-3 jest wnioskiem o zasiłek chorobowy za okres po ustaniu zatrudnienia

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • ustawa z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2015r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
722 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Daga
Daga
2 dni temu

Witam, temat dość trudny
Umowa na stałe.firma(ponad 20 osób) złożyła papiery o upadłośc firmy. Jestem na zwolnieniu lekarskim.chce aby ZUS wypłacał mi zasiłek bo pracodawca nie jest wypłacalny.caly czas jestem pracownikiem nie otrzymałam wypowiedzenia. Pani w zusie kazała złożyć z58 i zas 53.
Tylko zas 53 czy mnie dotyczy?

Mariusz
Mariusz
2 miesięcy temu

Czy ja jako osoba niepełnosprawna stopnia lekkiego będący na zasiłku i znalazłem pracę ale od razu w pierwszy dzień pracy dostałem ataku czy należy mi się z tego jakiś zasiłek byłem na zwolnieniu a po miesiącu dostałem wypowiedzenie z pracy.

Marcin
Marcin
6 miesięcy temu

Mam jeszcze jedno pytanie bo nie mogłem, edytować już postu. Moje poprzednie zwolnienie od psychiatry obejmowało okres od 06.12.2021 do 05.06.2022 było to zwolnienie od lekarza psychiatry, zatem czy w roku 2022 nie wykorzystałem już 91 dni zwolnienia lekarskiego?

Marcin
Marcin
6 miesięcy temu

Czyli mam rozumieć, że jeżeli na razie dostałem zwolnienie lekarskie od dnia 23.09.2022 do dnia 17.10.2022, czyli mniej niż 30 dni, to mam poczekać ze składaniem dokumentów Z-10 i ZAS-53, do docelowo dnia 17.10 kiedy zwolnienie będzie przedłużone i przekraczać będzie 30 dni? Dodam, że jest to zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia.

Charlotte
Charlotte
w odpowiedzi do  Marcin
5 miesięcy temu

Do 33 dni placi ci pracodawca l4 po 33 dniach jeżeli masz dalej l4 placi ci ZUS więc za każdym l4 musisz składać wniosek o zasilek chorobowy. Tylko musisz mieć ciągłość l4.

Marta
Marta
6 miesięcy temu

Czy zaświadczenia lekarskie kontynuujące zwolnienie zaczynające się w trakcie trwania umowy tzn przed ustaniem zatrudnienia maja być wystawiane na płatnika tzn poprzedniego pracodawcę pomimo ze już w obecnym momencie sa po ustaniu zatrudnienia?

Marta
Marta
6 miesięcy temu

Witam. Mam nadzieje ze nie powielam pytania. Zakończenie stosunku pracy 31.08. Jestem na zwolnieniu od 23.08-13.09 składam z10. Kolejno mam zwolnienie od 14.09 -04.10 i powinnam złożyć wniosek zas 53 bez z10. Teraz pytanie Kiedy powinnam składać wniosek o zasiłek ? Nie obowiązuje mnie 30 dni aby nabyć prawo wiec wniosek mogę złożyć w każdej chwili? Wniosek będzie obejmował zasiłek zawierający daty ze zwolnienia czy dzień w którym złożyłam wniosek. tzn jeżeli złoże wniosek przed zakończeniem tego l4 dostane zasiłek do końca trwania tego l4?(do 30dni) Mam jeszcze pytanie czy jeżeli l4 będzie trwało dalej mogę złożyć wniosek pierwszego dnia… Czytaj więcej »

Marta
Marta
w odpowiedzi do  Marta
6 miesięcy temu

W pliku z-10 występuje punkt „występuje o zasiłek” tutaj jakie daty wpisuje? 23.08-13.09 czy daty za które płaci ZUS czyli 01.09-13.09 ? Dziękuje za odpowiedz. Pozdrawiam

Marta
Marta
w odpowiedzi do  Jowita
6 miesięcy temu

Wypełniając wniosek przez platformę wygląda trochę inaczej niż druk papierowy.

Damian
Damian
6 miesięcy temu

Dzień Dobry.Z dniem 31 sierpnia 2022 r skończyła mi się umowa zlecenie która trwała od września 2017 roku.Od 16 czerwca 2022 przebywałem na zwolnieniu lekarskim które kończy się 18 września.Czy w związku z tym za chorobowe które trwa od 1 września do 18 września należy się zasiłek i czy muszę składać Z-10 i Z -53 ? czy chorobowe po zakończeniu umowy zlecenie musi trwać co najmniej 30 dni.Od dnia 21 września wracam do starego pracodawcy u którego pracowałem od września 2017 r.Pozdrawiam

Damian
Damian
w odpowiedzi do  Jowita
6 miesięcy temu

Tak zaświadczenie obejmowało okres ubezpieczenia -l4 miałem od 16 czerwca do końca umowy czyli do 31 sierpnia.I dalsze chorobowe jest po zakończeniu umowy od 1 września do 18 września.Dziękuje za informacje i pozdrawiam.

Damian
Damian
w odpowiedzi do  Jowita
6 miesięcy temu

A czy w druk Zas -53 koniec okresu ubezpieczenia chorobowego wpisać koniec umowy czyli 31 sierpień 2022 r.? Pozdrawiam

Krzysiek
Krzysiek
7 miesięcy temu

06.08.2022-26.08.2022 ma zasiłek chorobowy ile Mam czasu na wypełnienie i złożenie zas53 do ZUS ? Pilne

Krzysiek
Krzysiek
w odpowiedzi do  Jowita
7 miesięcy temu

Ale ile czau mam na złożenie wniosła w ZUS zaś 53

Justyna
Justyna
8 miesięcy temu

Chciałam się zapytać jaki wniosek muszę złożyć do ZUS w celu uzyskania zasiłku
Jestem na zwolnieniu lekarskim od 14czerwca umowa mi się skończyła 30 czerwca i dalej ciągnę zwolnienie czy dostanę zasiłek i jak się o niego ubiegać ? Z góry dziękuje za odpowiedz

Justyna
Justyna
w odpowiedzi do  Jowita
8 miesięcy temu

Bardzo dziękuje za odpowiedz

Justyna
Justyna
w odpowiedzi do  Jowita
8 miesięcy temu

I zasiłek przysługuje 91 dni ?

Emilka
Emilka
8 miesięcy temu

Witam, chciałabym się dowiedzieć czy jeśli pracownik w 2022 roku, przed zakoczeniem umowy o pracę pobieral zasiłek chorobowy przez 140 dni a po zakończeniu umowy nadal przebywa na zwolnieniu lekarskim, to przez ile kolejnych dni po zakonczeniu umowy o pracę ZUS nadal moze wypłacac zasilek chorobowy, zanim możliwe będzie ubieganie o swiadczenie rehabilitacyjne? Czy jest to 182 dni lacznie z okresem pracy, czyli przez kolejnych 42 dni? Czy moze w ogóle skoro już podczas umowy uplyno 91 dni płacenia zasilku przez zus? Proszę o odpowiedź , pozdrawiam

Emilka
Emilka
w odpowiedzi do  Jowita
8 miesięcy temu

Ok dziekuje, czyli jak dobrze rozumiem chodzi o 182 dni w tym przypadku, pozdrawiam

Łukasz
Łukasz
9 miesięcy temu

witam, bardzo fajny artykuł, jednak mam pytania. moja umowa o pracę skończyła się z dniem 31.05, ja miałem zwolnienie lekarskie od 28.05 do 10.06 i teraz otrzymałem kontynuację od 11.06. do 30.06. Czy w tym przypadku wypełniam Z-10 oraz ZAS-53 tylko od okresu 11.06 do 30.06 ? rozumiem, że zasiłek w tym przypadku mi przysługuję gdyż moja niezdolność do pracy po ustaniu zatrudnienia trwa nieprzerwanie przez 30 dni czyli od 1.06 do 30.06 tak ? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Łukasz
Łukasz
w odpowiedzi do  Jowita
9 miesięcy temu

dziękuję Pani Jowito, jeszcze chciałem dopytać czy w moim przypadku zasiłek przysługuje mi przez 91 dni od zakończeniu umowy czyli od 1.06 do 1.09 czy wygląda to inaczej jeśli niezdolność rozpoczęła się podczas zatrudnienia ?

Łukasz
Łukasz
w odpowiedzi do  Jowita
9 miesięcy temu

Pani Jowito ostatnie pytanie, czy ja zostaje w jakikolwiek sposób poinformowany, że np. przyznano mi zasiłek i kiedy zostanie wypłacony ?

Renata
Renata
w odpowiedzi do  Jowita
7 miesięcy temu

Witam, a w jakich przypadkach ZUS odmawia zasiłku? Będąc na zwolnieniu po ustaniu zatrudnienia nie jestem ubezpieczona? Nie mogę się zarejestrować jako bezrobotna to jak korzystać ze służby zdrowia? Jak jest z ubezpieczeniem zdrowotnym w czasie l4?

Renata
Renata
w odpowiedzi do  Jowita
7 miesięcy temu

Niestety link nie jest dostępny. PANI Jowito a odmowa zasilku jak spełniam warunki może się zdarzyć? Wyslalam druk z53 20dni temu inie mam informacji.

Michał
Michał
10 miesięcy temu

Dziękuję bardzo za przydatny artykuł

Renata
Renata
10 miesięcy temu

Witam, poproszę o pomoc. Okres wypowiedzenia trwał do końca marca. Jestem na zwolnieniu od 27 marca do dziś. Czy zasiłek chorobowy po zmianach wynosić będzie 91dni? Czy 182? Dziękuję za odpowiedź

Małgorzata
Małgorzata
11 miesięcy temu

poprosiłam pracodawcę w kwietniu o Z-3 i mi przysłał , podał wszystkie miesiące do stycznia 2022 ale ominął luty 2022 ((umowa skończyła się 28.02.2022 wtedy też miałam w tym miesiącu wyższe wynagrodzenie ) czy to jest prawidłowo wypełniony druk Z-3 ?

Małgorzata
Małgorzata
w odpowiedzi do  Jowita
11 miesięcy temu

Niezdolność do pracy powstała pod koniec lutego, dziękuję za odpowiedź

Ewa
Ewa
1 rok temu

Witam,1 grudnia 2021 r zostałam zatrudniona na okres próbny 3 mies,3 stycznia zachorowałam umowa zakończyła się 28 lutego ,cały czas choruje i nie prędko wrócę do zdrowia,pytanie brzmi jak fługo mogę chorować zanim złożę wniosek o świadczenie rechabil..dodam że czytałam o nowych przepisach ,chorowałam na inną chorobę w ubiegłym roku w innej firmie 182 dni do 10 listopada

Asia
Asia
1 rok temu

Witam , do 31 stycznia miałam okres wypowiedzenia ,a od 5 lutego byłam na bezrobotnym . Od 15 marca zaczęłam pracę na umowę. Czy przysługuje mi się chorobowe płatne Czy nie płatne? Czy mialam przerwany okres 30 dni ?

Asia
Asia
w odpowiedzi do  Jowita
1 rok temu

A jeśli ktoś był zaraz od 1 lutego zarejestrowany jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy ?

Asia
Asia
w odpowiedzi do  Jowita
1 rok temu

Dziękuję za informację

Małgorzata
Małgorzata
1 rok temu

Witam. Umowa skończyła mi się 28.02.2022. Na zwolnieniu lekarskim jestem od 21.02-28.02 oraz od 01.03-31.03.2022. Kiedy mam złożyć wniosek o zasiłek chorobowy i jakie dok. czy wystarczy ZAS-53 i Z-10. Proszę o informację. Bardzo dziękuję

Małgorzata
Małgorzata
w odpowiedzi do  Jowita
1 rok temu

Dziękuję za odpowiedź. Czyli dopiero mogę złożyć 31 .03 , myślałam że mogę do ciągłości 30 dni doliczyć też te 8 dni w lutym . O druk Z-3 to ja muszę sama prosić były zakład pracy ?
Proszę o odpowiedź. Dziękuję

Małgorzata
Małgorzata
w odpowiedzi do  Jowita
1 rok temu

Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź 🙂

Bartek
Bartek
1 rok temu

Witam,
W dniu 09.03 skończyła mi się umowa, która nie została przedłużona. Zwolnienie lekarskie dostałem na okres od 11.03 do 12.04. Jakie dokumenty muszę złożyć do ZUS, aby ubiegać się o zasiłek chorobowy? Czy wszystkie wnioski mogę wysłać przez PUE ZUS, czy muszę też osobiście i jeśli tak to czy to musi być placówka ZUSU, w której jestem zameldowany?

Tom77
Tom77
1 rok temu

Witam,

Proszę Państwa o pomoc .Mam umowę od 1 stycznia do 31 marca ..Obecnie przebywam na L4 od 08.03 ( choroba neurologiczna ) już wiem,że umowa nie zostanie mi przedłużona.Jestem w trakcie oczekiwania na kolejne badania na NFZ,leczenie i rehabilitacja i L4 będzie kontynuowane nadal.Pytanie moje jest takie : jakie dokumenty muszę składać do ZUS ,jaką datę wpisać w ustanie zatrudnienia,który druk trzeba wysyłać z każdym L4 i jak czesto.Bardzo dziękuję za pomoc

Ana
Ana
1 rok temu

Witam, poproszę o pomoc. Okres wypowiedzenia minął 28.02. pochorowalam się i l4 mam od 25.02 do 04.03, ale będzie przedluzone bo choroba nie odpuscila. W którym momencie mam złożyć do zus wniosek z10 i zas53? Dziękuję z góry za pomoc

Karolina Maja
Karolina Maja
1 rok temu

Witajcie. Mam taki problem a w związku z tym kilka pytań. Z dniem 31.12.2021 ustało moje zatrudnienie. 14.01.2022 poszłam na L4, które mogę ciągnąć 91 dni zgodnie z obowiązującymi nowymi przepisami. Pierwsze zwolnienie zostało wystawione do 12.02.2022 czyli na 30 dni. No i załóżmy 12.02.2022 zostaje przedłużone na kolejne 30 dni tj. do 14.03.2022 włącznie ale w między czasie odbywam rozmowę kwalifikacyjną i znajduję przyszłego pracodawcę, który chce mnie zatrudnić od 07.03.2022. Czy w związku z tym mogę skrócić w jakiś sposób to L4? Czy można jakiś wniosek wysłać do ZUS? Czy po prostu składam jedynie ZAS-53 i Z-10 z… Czytaj więcej »

Karolina Maja
Karolina Maja
1 rok temu

Witam.

Proszę o informację.
Stosunek pracy zakończył się 31.12.2021.
Od 14.01.2022 przebywam na zwolnieniu lekarskim.
Czy po 30 dniach składam ZAS-53 i Z-10 do ZUS a ZUS sam występuje do mojego byłego pracodawcy o Z-3?

Pozdrawiam.

Ala
Ala
1 rok temu

Witam.
Umowa o pracę skończyła mi się 30.11.2021.
Na zwolnieniu lekarskim przebywałam 26.11-17.12 i obecnie nadal jestem
18.12 – 04.01 .
I czy w takiej sytuacji mam prawo do otrzymania zasiłku chorobowego?

Ala
Ala
w odpowiedzi do  Jowita
1 rok temu

Wrzesień 2018

Ala
Ala
w odpowiedzi do  Jowita
1 rok temu

Dziękuję bardzo za informację.
Życzę Wesołych Świąt

Dawid
Dawid
1 rok temu

Witam
Moje zatrudnienie ustało 30.11.2021 na l4 jestem
Od 23.11.2021 czy po ustaniu zatrudnienia muszę wypełnić jakiś druk do zus?

Ania
Ania
1 rok temu

Witam, moje zatrudnienie ustało z dniem 30.09.2021. otrzymałam zwolnieni od dnia 11.10.2021 do dnia 31.10.2021 i w tym czasie pracodawca wysłał elektronicznie druk Z3. Otrzymałam na zus pue decyzję, w której to zus odmówił świadczenia. Ja nie składałam żadnych dokumentów o wypłatę zasiłku. Moje pytanie jest następujące czy jak otrzymam kolejne zwolnieni lekarskie od 01.11.2021 i przekroczę 30 dni choroby w ciągłości to czy mogę wnioskować do zus o wypłatę zasiłku chorobowego za cały ten okres tj od 11.10.2021 pomimo wydanej już wcześniej decyzji przez zus? Proszę o pomoc….

Ola
Ola
1 rok temu

Witam, dnia 1.10.21 mój zakład został zlikwidowany. Wszyscy pracownicy zostali bez pracy. Nie zapisałam się jeszcze do urzędu pracy. Dnia 15.10.21 mam zabieg. Czy mogę iść na chorobowe od dnia 8.10 ? Czy chorobowe po likwidacji zakładu pracy mi nie przysługuje, nie dostanę zasiłku chorobowego?

Ola
Ola
1 rok temu

Dzień dobry
Potrzebuję małego wsparci. Jestem na zasiłku chorobowym, jedne świadczenie otrzymuję z trwającej umowy, drugie po ustaniu zatrudnienia. Muszę złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. Czy w takiej sytuacji składam dwa wnioski czy już tylko z trwającego zatrudnienia. Z góry dziękuję za odpowiedź.

Wiktoria
Wiktoria
1 rok temu

Jestem na zwolnieniu 2 miesiące. Miałam umowę na czas nieokreślony, Z powodu niezdolności do pracy wypowiedziałam ją za porozumiem stron będąc na L4. Czy wystarczy złożenie tylko wniosku Z10 przeze mnie?

Kacper
Kacper
1 rok temu

Witam, byłem na zwolnieniu od któregoś czerwca do ostatniego dnia czerwca, kiedy to też skończyła mi się umowa o pracę. Od 1 do ostatniego lipca dostałem kolejne zwolnienie, to jest już okres po ustaniu zatrudnienia. Nie dostałem od lekarza żadnego wydruku. W związku z tym muszę udać się do lekarza po wydruk zwolnienia? Utracę przez to 25% zasiłku?

Kacper
Kacper
1 rok temu

Witam, umowę o pracę miałem do 30 czerwca, wcześniej dostałem zwolnienie lekarskie do końca czerwca, a 1 lipca kolejne zwolnienie do końca lipca.
1 lipca nie otrzymałem od lekarza żadnego wydruku, więc czy przy składaniu wniosku w ZUS muszę udać się do lekarza po ten wydruk, czy on będzie w systemie?

Jarek
Jarek
1 rok temu

Witam.
30.06 wygasła umowa.Od 01.07 przebywam na zwolnieniu lekarskim do 12.07,ale będzie ono kontynuowane,gdyż zabieg który mnie czeka mam wyznaczony na sierpień/wrzesień.
Aby starać się o zasiłek chorobowy muszę złożyć wniosek ZAS-53 i Z-10,czy tylko jeden z nich?Czy ZAS-53 muszę złożyć dopiero kiedy łączna liczba dni zwolnienia lekarskiego przekroczy 30 dni,czy można to zaświadczenie złożyć wcześniej?

Daniel
Daniel
1 rok temu

Witam umowa o prace na czas nieokreslony wygasła mi 31.05 ale od 19.05-30.05 miałem pierwsze zwolnienie drugie zwolnienie od 31. 05 do 05.07 czy w taki przypadku musze składać wniosek ZAS-53? Czy wystarczy tylko wniosek z-10.

Daniel
Daniel
w odpowiedzi do  Jowita
1 rok temu

Dziekuje za odpowiedz. Ale czas zwolnień przekracza 33dni i czy pomimo to nie musze składać ZAS-53?

Daniel
Daniel
w odpowiedzi do  Jowita
1 rok temu

Witam przepraszam jesli cos zle z artykułu zrozumiałem ale łaczna liczba dni na zwolnieniu chorobowym przekracza 33 (pierwsze zwolnienie 12 dni a drugie 36 dni łacznie 48) czyw takim wypadku wystarczy sam wniosek z-10 czy takze musze złozyc wniosek zas-53? Pomimo iz ostatnie zwolnienie zaczeło sie w ostatnim dniu pracy.

Jurek
Jurek
1 rok temu

Witam przebywam na l4 od 18.06 l4 mam do 05.08 okres zakończenia umowy był do 26.06 czy 17.07 mam złożyć wniosek z10 i od razu zas-53? Czy dopiero 21.07 składam wniosek z10 i w tym samym czasie zas-53 jaka jest kolejność?

Jurek
Jurek
w odpowiedzi do  Jowita
1 rok temu

Dokładnie tak niezdolność do pracy powstała jeszcze w okresie zatrudnienia ale nie minął jeszcze okres tych 33 dni gdzie pracodawca przestał wypłacać wynagrodzenie, czy oby na pewno mogę iść i złożyć teraz ten wniosek?

Paulina
Paulina
1 rok temu

Dzień dobry, jestem na l4 z powodu ciąży, powyżej 33dni, czy pracodawca musi składać do Zusu druk z-3 za każdym razem kiedy l4 jest przedłużane?

Anna
Anna
1 rok temu

Dzień dobry,
W jaki sposób można złożyć korektę wniosku ZAS-53? Czy jest taka możliwość elektronicznie, czy trzeba wypełnić wersję papierową i zanieść do urzędu?

Anna
Anna
w odpowiedzi do  Jowita
1 rok temu

Dopatrzyłam sie, że zrobiłam błąd przy jego wypisywaniu. Ostatni dzień umowy o pracę to 14.05.2021. natomiast we wniosku ZAS-53 jako datę ustania tytułu ubezpieczenia podałam 15.05.2021.
Czy to nie wymaga korekty?
Oraz we wniosku wpisałam też część pierwszego zwolnienia (zwolnienie było wystawione 14.05-17.05) , tj za dni 15-17.05, które powinny zostać zgłoszone przez pracodawcę na innym wniosku razem z dniem 14.05.

qwerty
qwerty
1 rok temu

Dzień dobry. Proszę o pomoc, poniżej opisuje mój przypadek:

Mam umowę o prace do 14.06, a wystawione zwolnienie lekarskie od 07.06 do 27.06

W PUE wypełniłem dokument zas53 (bo w opcjach zwolnienia tylko zas53 było), a następnie dosłałem ręcznie wypełniony i podpisany z10 jako załącznik dla ZUS (tylko jako osobny wniosek, wysyłając wniosek o zas53 nie zamieściłem jeszcze z10).

Czy taka forma wypełnienia dokumentów jest poprawna, otrzymam zasiłek do 30 dni od złożenia wniosku? Czy ZUS uzna taki wniosek za błędny? Niestety nie mogłem znaleźć w PUE opcji wysłania wniosku Z10, tylko ZAS53

qwerty
qwerty
w odpowiedzi do  Jowita
1 rok temu

Dziękuje za odpowiedź. Dodam tylko, że zaświadczenie ZAS53 zostało wysłane w pue, a z-10 w formie zdjęć wysłane również za pośrednictwem PUE jako pismo ogólne do ZUS. Czy to sprawi, że otrzymam od ZUS pismo pocztą tradycyjną z informacją, że muszę im odesłać z10?

To pewnie wydłuży czas otrzymania zasiłku, może w tej sytuacji wypełnić wniosek zas53 ponownie, tylko tym razem dodać załączniki z wypełnionym z10?

qwerty
qwerty
w odpowiedzi do  Jowita
1 rok temu

Chciałbym zapytać jaka forma będzie poprawna? Wypełnić wniosek zas53 jeszcze raz i do załączników dodać z10? Czy jest możliwość wysłać wniosek z10 z formularza na stronie pue? Niestety nie mogłem znaleźć tej opcji w pue…

Kinga
Kinga
1 rok temu

Dzień dobry,
Od od 01.03 do dzisiaj jestem na zwolnieniu L4 ciążowym. 10.04 dostałam ostanie pieniądze od pracodawcy, dalej jednak mój pracodawca nie złożył wniosku o zasiłek chorobowy, bo potym czasie przejmuje mnie ZUS, ponieważ firma liczy mniej niż 20 osób. Czy pracodawcę ma jakiś czas na złożenie wniosku, czy pieniądzę mogą przepaść? Czy możliwe, żeby ZUS nie przyjął jeszcze wniosku?
Dziękuję za odpowiedź

Paulina
Paulina
1 rok temu

Dzień dobry, Pani Jowito, moja umowa na czas określony kończyła się 02.06, po zakończeniu pracy miałam umówioną wizytę u lekarza ortopedy z powodu silnego bólu w kolanie, którego nabawiłam się 2 dni wcześniej (nadmienię, że czekam w kolejce na operacje tego kolana). Dostałam zwolnienie od 02.06 na 2 tygodnie. 1.Czy w związku z powyższym zasiłek chorobowy, o który chcę się starać będzie liczony jako zasiłek po ustaniu stosunku pracy. Czy też w związku z tym, że zwolnienie jest od 02.06 tj. dnia zakończenia umowy , zasiłek będzie potraktowany jako w trakcie trwania stosunku pracy? 2. Kto za ten dzień zwolnienia… Czytaj więcej »

Martyna
Martyna
1 rok temu

Witam. Mam pytanie czy musze cos skladac jakies zaswiadczenia do Zusu jezeli jestem na zwolnieniu chorobowym od 31.05.2021 do 11.06.2021 a wypowiedzenie umowy mialam wlasnie do 31.05.2021?

Kasia
Kasia
1 rok temu

Witam, Pani Jowito do 30 kwietnia byłm na wypowiedzeniu,od 28 kwietnia przebym na L4 do 31 maja. Dostalam informacje z Zus zeby dostarczyc z-10, wysłałam. Czy muszę jeszcze wyslac zas-53?

Kasia
Kasia
1 rok temu

Witam, umowe miałam do 30.04.2021 od 27.04 jestem na L4 w związku z operacją. Pierwsze L4 od 27.04 do 03.05 nastepne przedłużone od 04.05 do 10.06 – Zus sam wysłał do mnie druk z-10 do wypełnienia i odesłania, co dalej? Czy to już wszystko i mam czekać na decyzje?

Adrian
Adrian
1 rok temu

Pani Jowito nie znalazłem podobnego tematu, chciałem zapytać o pewną kwestie, jestem na zasiłku chorobowym po ustaniu zatrudnienia,(zwolnienie lekarskie od psychiatry), czy możliwy jest wyjazd na wakacje ktore zostaly zakupione przed zachorowaniem?
Pozdrawian

Ola
Ola
1 rok temu

Pracuje na dwóch etatach. Jedna umowa jest do końca 2021 druga była do 15 kwietnia 2021. Od marca 2021 przebywam na L4 i niestety jeszcze długo będę z niego korzystać. Czy otrzymam zasiłek chorobowy za maj tylko z umowy, która trwa do końca 2021 czy z drugiej umowy, która skończyła się w trakcie zwolnienie też ?

Ola
Ola
w odpowiedzi do  Jowita
1 rok temu

Dzien dobry. Bardzo dziękuję za informację. Umowa jedna jest od grudnia 2020 do grudnia 2021, druga byla od października 2020 do kwietnia 2021. Czy te dokumenty mozna złożyć PUE? I mam jeszcze pytanie jak lekarz teraz ma wystawić L4 jako kontynuacja (w systemie widzę tylko obecnego pracodawcę). Pytam bo czeka mnie operacja i zwolnień będzie pewnie jeszcze kilka.

Katarzyna
Katarzyna
1 rok temu

Dzień dobry, od 2017 roku, pracuję na dwóch umowach o pracę. Pierwsza to cały etat na czas nieokreślony, a druga każdego roku na czas określony: od września do czerwca ( tak więc przez dwa miesiące w roku kalendarzowym nie mam odprowadzonych składek z tej drugiej pracy. Czy w momencie kiedy zmuszona byłabym skorzystać ze zwolnienia l4, np. od lipca albo od sierpnia, zasiłek jaki otrzymam będzie wyliczony tylko na podstawie składek w mojej pierwszej umowy na czas określony? czy uwzględnione zostaną tez składki z drugiej umowy odprowadzone w ciągu roku, mimo, że już umowa ulegnie rozwiązaniu? Jeżeli zostaną uwzględnione to… Czytaj więcej »

Katarzyna
Katarzyna
w odpowiedzi do  Jowita
1 rok temu

w przypadku, jakby niezdolność do pracy nastąpiła do tych 14 dni od momentu wygaśnięcia umowy, to wtedy wniosek o zasiłek chorobowy składam osobiście w ZUS-ie? czy kontaktuję się z byłym już pracodawcą?

Katarzyna
Katarzyna
w odpowiedzi do  Jowita
1 rok temu

Dziękuję za wszystkie informacje! Pozdrawiam

KAMIL
KAMIL
1 rok temu

Witam.
Przebywam od 15.03.21r na zwolnieniu lekarskim do 04.05.21r.
Pracodawca poinformował mnie że wpłaci mi ZUS.
Lecz nikt nic nie otrzymał a kolega ze stycznia dalej nic na koncie.
NIkt nie powiedział o jaki kolwiek wnioskach itd nie wiem co robić 🙁

KAMIL
KAMIL
w odpowiedzi do  Jowita
1 rok temu

Moje zwolnienia 15/03-31/03
01/04-12/04
13/04-24/04
24/04-04/05

KAMIL
KAMIL
w odpowiedzi do  KAMIL
1 rok temu

Dodam również ze moje zwolnienie do 04.05.21r a umowa o pracę skonczyła się z dniem 31.04,21r ze wzgledu na wypowiedzeienie umowy o prace z mojej strony.

KAMIL
KAMIL
w odpowiedzi do  Jowita
1 rok temu

Jak to zrobić ?
nigdy nie miałem takich sytuacji 🙁

KAMIL
KAMIL
w odpowiedzi do  Jowita
1 rok temu

Dziękuje ! Z-10 wysłane. Lecz tylko za te 4 dni ZUS zapłaci?
a za reszte dni nie ?
dostałem z firmy jakies śmieszne pieniadze.. moja firma nie zatrudniała wiecej niz 20 osób i pracodawca mówił ze reszte pieniedzy wypłaci ZUS..

Monika
Monika
1 rok temu

Dnia 30.03. dostałam zwolnienie lekarskie ważne do 20.04. Moje zatrudnienie kończyło się dnia 31.03. Za okres 01.04.-20.04. złożyłam formularz Z-10. Następnie otrzymałam kolejne zwolnienie od 21.04. do 18.05. Czy teraz wystarczy, że złożę wniosek ZAS-53? I do kiedy mam to zrobić?

Monika
Monika
w odpowiedzi do  Jowita
1 rok temu

Bardzo dziękuję! 🙂

Dawid
Dawid
w odpowiedzi do  Jowita
4 miesięcy temu

Otrzymałem właśnie pismo zwykłym listem nie poleconym. W piśmie wyznaczono mi termin złożenia z-10 pod rygorem wydanie decyzji o odmowie wypłaty świadczenia chorobowego po ustaniu zatrudnienia. Zatem jaki jest termin? 6 miesięcy, czy jednak są przpisy mówiące o tym że ZUS wyznacza z urzędu termin powołując się na par 3 rozporzadzenia z 8 grudnia 2015 – ale tam nie ma terminu 14 dni na złożenia Z-10. Zatem o co chodzi, ponieważ mam wrażenie że ZUS – leci w głupa i po prostu chce mieć podstawę do przeprowadzenia kontroli zwoleniania.

Oskar
Oskar
1 rok temu

Dzień dobry. Przebywam na zwolnieniu lekarskim od 13.02.2021. Za okres 13.02-2021-17.03.2021 [33 dni] zapłacił mi pracodawca. Dnia 18.03.2021 pracodawca złożył dokument Z-3. Dnia 10.04.2021 nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Dnia 11.04.2021 złożyłem przez ZUS pue wniosek Z-10. Od 13.02.2021 utrzymywana jest ciągłość zwolnienia. Nie dostałem jeszcze zasiłku za okres 18.03.2021-31.03.2020, tak samo za okres 1.04.2021-10.04.2021 Jaki jest czas oczekiwania? Pytanie drugie: rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło podczas trwania zwolnienia 25.03-22.04. Jeżeli 11.04 złożyłem Z-10 to ten okres jest zawarty w tym Z-10 [okres 10.04-22.04]? Kolejne zwolnienie otrzymałem 21.04-19.05 i za ten okres należy złożyć Zas53? I jakie… Czytaj więcej »

Oskar
Oskar
w odpowiedzi do  Jowita
1 rok temu

Pani Jowito, Pełna lista zwolnień to: 13.02 – 14.03 15.03 – 28.03 25.03 – 22.04 21.04 – 19.05 10.04 – rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron Okres 13.02 – 17.03, czyli pierwsze 33 dni zwolnienia dostałem wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy. 34 dzień zwolnienia lekarskiego to 18.03. 18.03 pracodawca złożył do ZUS zaświadczenie Z-3. 1/ Do dnia dzisiejszego nie dostałem jeszcze od ZUS żadnego zasiłku chorobowego i nie wiem dlaczego. Nie wiem jaki jest okres wypłaty i od kiedy jest liczony. 2/ Dnia 10.04 została rozwiązania umowę o pracę za porozumieniem stron i taka data jest wpisana w świadectwie pracy.… Czytaj więcej »

Oskar
Oskar
w odpowiedzi do  Jowita
1 rok temu

Pani Jowito,
dziękuję Pani serdecznie! Niezmiernie mi Pani pomogła. Jestem wielce wdzięczny!

Marta
Marta
1 rok temu

Witam umowę mam do 30.04.2021 pracuję od 6 miesiecy w 1 firmie. 30.04 mam wstawic sie do szpitala na operacje (umowa nie zostanie przedluzona) moje pytanie brzmi : jeżeli od 30.04 bede w szpitalu i po operacji przez miesiac bede nie zdolna do pracy czy nalezy mi sie zasiłek ?

Marta
Marta
w odpowiedzi do  Jowita
1 rok temu

Dziękuję ślicznie za odpowiedź

Marta
Marta
w odpowiedzi do  Jowita
1 rok temu

Jezeli pobyt w szpitalu przesunie sie od 4.05 i umowa już wygasła to tak samo moge ubiegac sie zasilek ? Byle by była ciąglosc 30dniowa ?

Marta
Marta
w odpowiedzi do  Jowita
1 rok temu

Jeszcze zapytam – A jak ma się to gdy umowa naturalnie wygaśnie 30.04 a ja pierwsze zwolnienie (aktualnie nie mam zwolnienia) miałabym od 4.05 ? (przyjecie do szpitala po majówce)

Aleksandra
Aleksandra
1 rok temu

Witam. Do dnia 31.01 mąż miał umowę o pracę. Od 29.01do 7.02 przebywał na zwolnieniu. Następne miał od 8.02 do 14.02 i kolejne od 15.02 do 27.02. Czy we wniosku
Z-53 w rubryce o przyznaniu zasiłku chorobowego ma wpisać datę od 29.01 czy od 1.02 wtedy kiedy nastąpiła utrata zatrudnienia? I czy wniosek może złożyć jeden czy do każdego zwolnienia osobno ?

Aleksandra
Aleksandra
w odpowiedzi do  Jowita
1 rok temu

A czy wniosek Z-10 też należy złożyć ?

Agnieszka
Agnieszka
1 rok temu

Witam, do 31.03.21 miałam umowę o pracę. Od dnia 21.03.21 jestem na l4. Umowy mi nie przedłużono. Chorobowe mam do 14.05.21. Czy muszę składać Wniosek ZAS-53 i druk Z-10 ?
Moje 1 L4 od 21.03. 21 – 11.04.21
2 L4 od 12.04.21- 14.05.21. I będzie kontynuowane dalej.
Bardzo proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam

Agnieszka
Agnieszka
w odpowiedzi do  Jowita
1 rok temu

Dziękuję bardzo za odpowiedź.