Czy do każdego zwolnienia chorobowego składamy zaświadczenie Z-3

Czy w przypadku kolejnych zwolnień lekarskich z tytułu nieprzerwanej niezdolności do pracy składamy każdorazowo zaświadczenie Z-3?

 

Po otrzymaniu zaświadczenia ZUS ZLA za kolejny nieprzerwany okres niezdolności do pracy płatnik za każdym razem przekazuje do ZUS zaświadczenie:

  • Z-3 wypełnione do pkt 1 włącznie, dotyczy pracowników albo
  • Z-3a wypełnione do pkt 2 wypełnione do sekcji informacja o ubezpieczonym, dotyczy zleceniobiorców.

 

Przykład

Pracownik w 56 roku życia,  zatrudniony od 2019 roku na czas określony do dnia 31.12.2021 stał się niezdolny do pracy od 27 lipca do 09 sierpnia 2020r.za te 14 dni niezdolności do pracy pracodawca wypłacił wynagrodzenie chorobowe na podstawie art. 92 Kodeksu pracy. Kolejne zwolnienia  za okres od 06.09 do 20.09.2020 i następne od 21.09 do 03.10.2020 i jeszcze jedno od 04.10 do 27.10.2020r. Pracodawca nie jest uprawniony do wypłaty zasiłków.

  • od 27.07 do 09.08.2020r. pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe,
  • od 06.09 do 20.09.2020r. pracodawca przekazuje do ZUS zaświadczenie Z-3 wypełnione w całości,
  • od 21.09 do 03.10.2020r. pracodawca przekazuje do ZUS zaświadczenie Z-3 wypełnione do pkt 1 włącznie,
  • od 04.10 do27.10.2020r. pracodawca przekazuje do ZUS zaświadczenie Z-3 wypełnione do pkt 1 włącznie.

 

ZUS nie dokonuje wypłaty zasiłków z urzędu ale każdorazowo na wniosek.

 

Zamiast zaświadczenia Z-3 w przypadku pracowników i Z-3a w przypadku zleceniobiorców płatnik za kolejny okres nieprzerwanej niezdolności do pracy może przekazać do ZUS wniosek ZAS-12

 

Zaświadczenie płatnika składek Z-3 pracodawca przekazuje do ZUS niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania zaświadczenia lekarskiego e-ZLA na profilu PUE ZUS lub otrzymania od pracownika wydruku e-ZLA lub zaświadczenia wystawionego w trybie alternatywnym (jeżeli nie mamy profilu na PUE ZUS).

 

Zaświadczenie Z-3 jest wnioskiem o zasiłek chorobowy za okres po ustaniu zatrudnienia

Wynagrodzenie chorobowe w zaświadczeniu Z-3

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2015r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments