Ubezpieczenie zdrowotne w trakcie pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

Z pracownikiem została rozwiązana umowa z dniem 30.11.2020r. W okresie trwania zatrudnienia zgłoszeni zostali do ubezpieczenia zdrowotnego członkowie rodziny pracownika. Pracownik po zakończeniu zatrudnienia został wyrejestrowany z ubezpieczeń oraz z ubezpieczenia zdrowotnego zostali wyrejestrowani jego członkowie rodziny. Pracownik od 28.10.2020r. do 15.02.2021r. przebywa na zwolnieniu lekarskim pobierając zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia. Czy po ustaniu zatrudnienia były pracownik i jego członkowie rodziny posiadają prawo do bezpłatnych wizyt lekarskich w ramach NFZ ?

 

Na podstawie art. 67 ust. 6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: osoba, o której mowa w ust. 2 (ust. 2. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego po zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego uzyskuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej), pomimo wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia ma wraz z członkami rodziny, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w okresie pobierania przez tę osobę zasiłku przyznanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, którego nie zalicza się do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Osoba pobierająca zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia zachowuje prawo do bezpłatnych wizyt w ramach NFZ wraz z członkami rodziny przez cały okres pobierania zasiłku.

 

Zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:

  • nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego,
  • nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego – w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

 

W celu potwierdzenia prawa do bezpłatnych wizyt w ramach NFZ, należy wypełnić oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Zazwyczaj takie oświadczenie do wypełnienia otrzymamy przykładowo w przychodni w rejestracji. W okresie pobierania zasiłku po ustaniu zatrudnienia wyświetlamy się w eWUŚ na „czerwono” jako nie posiadający ubezpieczenia zdrowotnego.

 

W bloku III. Oświadczenia podstawa prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) należy zaznaczyć kwadrat 5 czyli ostatni który dotyczy osoby, która po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia zachowała prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie:

a)  art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – w okresie 30 dni od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia.

 

 

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments