Samodzielne generowanie poświadczenia z PUE ZUS

Płatnik składek, ubezpieczony oraz pobierający świadczenia z ubezpieczeń społecznych lub inne świadczenia wypłacane przez Zakład na podstawie odrębnych przepisów, który w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład posiada profil informacyjny, może samodzielnie pobierać dokument potwierdzający swoje dane zgromadzone w systemie teleinformatycznym Zakładu.

Można samodzielnie wygenerować zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym (aktualne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) celem przedłożenia przykładowo w przychodni gdy eWUŚ wyświetla nas na „czerwono” jako nieubezpieczonych.

Gdzie na PUE ZUS wygenerujemy potwierdzenie:

  1. Zaloguj się do swojego konta PUE ZUS
  2. Przejdź do zakładki Ubezpieczony – na górnej belce
  3. Z bocznego menu Potwierdzenia – ubezpieczenia
  4. Wybrać dane które są Tobie potrzebne na potwierdzeniu:

 

1.Aktualne zgłoszenie do ubezpieczeń:

  • ubezpieczenia społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne.

2. Wysokość podstaw wymiaru składek

  • ubezpieczenie społeczne
  • ubezpieczenie zdrowotne

3. Przerwy w pracy

4. Członkowie rodziny.

 

 

 

 

Mówi na ten temat art. 50 ust. 4d-4h ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

4d. Płatnik składek, ubezpieczony oraz pobierający świadczenia z ubezpieczeń społecznych lub inne świadczenia wypłacane przez Zakład na podstawie odrębnych przepisów, który w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład posiada profil informacyjny, może samodzielnie pobierać dokument potwierdzający swoje dane zgromadzone w systemie teleinformatycznym Zakładu.

4e. Zakres danych możliwych do samodzielnego pobrania z systemu teleinformatycznego Zakładu, o którym mowa w ust. 4d, określa Zakład.

4f. Dokument, o którym mowa w ust. 4d, może być wykorzystywany przez płatnika składek, ubezpieczonego lub pobierającego świadczenia z ubezpieczeń społecznych lub inne świadczenia wypłacane przez Zakład na podstawie odrębnych przepisów, który go pobrał, w postaci dokumentu elektronicznego potwierdzającego kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną Zakładu lub w formie wydruku.

4g. Zakład umożliwia weryfikację dokumentu, o którym mowa w ust. 4d, przez udostępnioną przez Zakład, stronę internetową.

4h. Dokument, o którym mowa w ust. 4d, ma moc zrównaną z mocą dokumentu wydanego przez Zakład, jeżeli jego weryfikacja została dokonana w sposób określony w ust. 4g.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 24 czerwca 2021r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw,
  • ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments