Wniosek o zasiłek chorobowy ZAS-53

Wniosek wypełniamy i przekazujemy do ZUS w przypadkach jeśli:

 • prowadzisz pozarolniczą działalność,
 • współpracujesz z osobą prowadzącą działalność,
 • współpracujesz z osobą, z osobą która korzysta z ulgi na start, o której mowa w art. 18 ust 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
 • jesteś duchownym,
 • jesteś niezdolny do pracy z powodu choroby po ustaniu zatrudnienia/ ubezpieczenia.

 

Jak wypełnić wniosek o zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia znajdziesz na blogu we wpisie poniżej:

Kiedy składamy wniosek o zasiłek chorobowy ZAS-53

 

Okoliczności, które pozbawiają prawa do zasiłku chorobowego za okres po ustaniu zatrudnienia/ubezpieczenia.

 

Zasiłek chorobowy za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje osobie, która:

 • ma ustalone prawo emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy niezależnie od systemu ubezpieczenia / zaopatrzenia, na podstawie którego prawo do emerytury lub renty zostało ustalone,
 • kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową, która stanowi tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewnia prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,
 • jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 • podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników.

 

 

Do każdego elektronicznego zwolnienia lekarskiego obejmującego okres po ustaniu zatrudnienia, celem wypłaty zasiłku przekazujemy do ZUS formularz ZAS-53

 

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia od 1 stycznia 2022

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków.
Print Friendly, PDF & Email