Ustalenie podstawy ekwiwalentu w przypadku wynagrodzenia w stawce godzinowej

Współczynnik urlopowy dla pełnego etatu w 2021 roku wynosi 21,00

Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, współczynnik urlopowy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, przykładowo:

 • dla 1/1 etatu   21,00
 • dla 3/4 etatu   15,75
 • dla 1/2 etatu   10,50
 • dla 1/3 etatu     7,00
 • dla 1/4 etatu     5,25

 

Ustalony dla danego roku współczynnik stosuje się przy ustalaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu bieżącego roku, bez względu na to, czy jest to urlop zaległy czy bieżący. Jeżeli pracownik nabył prawo do ekwiwalentu w 2021r. np. za lata 2019 i 2020 do wyliczenia ekwiwalentu stosujemy współczynnik z 2021 roku.

 

Przykład

Z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę z dniem 30 grudnia 2020r. w  tym dniu ustał stosunek pracy i  jednocześnie pracownik nabył prawo do ekwiwalentu za urlop zaległy za 2019 i bieżący 2020 rok, ale pracodawca wypłaci ekwiwalent dopiero 10 stycznia 2021r. Zgodnie z treścią rozporządzenia zacytowanego powyżej stosujemy współczynnik urlopowy z roku nabycia prawa do ekwiwalentu (czyli z 2020 roku w którym ustał stosunek pracy) a nie z roku wypłaty ekwiwalentu.

 

Przykład

Z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę z dniem 31 stycznia 2021r. pracownik ma niewykorzystanych kilka dni urlopu z roku 2020 i za styczeń 2021r. Obliczając ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (2020 i 2021r.) stosujemy współczynnik urlopowy z roku nabycia prawa do ekwiwalentu (czyli z roku 2021 w którym ustał stosunek pracy).

 

Składniki wynagrodzenia przysługujące w stawce godzinowej uwzględnia się w podstawie ekwiwalentu w średniej wysokości z 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu. Jeżeli pracownik nie przepracował omawianych 3 miesięcy to wynagrodzenie faktycznie wypłacone mu w tym okresie dzieli się przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie, a otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

 

Przykład

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie, wynagradzany według stawki godzinowej w wysokości 25 zł za godzinę pracy.  Z pracownikiem rozwiązano umowę z dniem 25.01.2021 r. Niewykorzystany urlop wypoczynkowy zaległy i bieżący wynosi 6 dni (48h = 6 dni x 8h).

Ustalamy podstawę ekwiwalentu:

Wynagrodzenie pracownika + premie regulaminowe za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu:

 • październik 2020 r. – 4 200 zł  za 21 dni pracy
 • listopad 2020 r. – 4 000 zł za 20 dni pracy
 • grudzień  2020 r. – 4 600 zł za 21 dni pracy

(4 200 zł + 4 000 zł + 4 600 zł) : ( 21 dni + 20 dni + 21 dni) = 12 800 zł : 62 dni = 206,45

 

Należy dopełnić powyższe wynagrodzenie ponieważ obowiązujący czas do przepracowania w przyjętym okresie do ustalenia ekwiwalentu (październik-grudzień) wynosi: 63 dni

 • październik: 22 dni pracujące
 • listopad: 20 dni pracujące
 • grudzień: 21 dni pracujące

Razem: 63 dni pracujące

206,45 zł x 63 dni = 13 006,35 zł : 3 = 4 335,45 zł 

Czas pracy w 2020 roku

Obliczamy ekwiwalent

4 335,45 zł : 21,00 = 206,45 zł

(206,45 zł : 8h) x 48 h = 1 238,70 zł

Pracownikowi za 6 dni (48h) niewykorzystanego urlopu należy wypłacić ekwiwalent w wysokości 1 238,70 zł brutto.

 

Przykład

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie, wynagradzany według stawki godzinowej w wysokości 25 zł za godzinę pracy.  Pracownik zatrudniony od 13 stycznia 2021 r. umowa rozwiązana za porozumieniem stron z dniem 21 stycznia 2021r. Pracownik uprawniony do 20 dni urlopu w skali roku.

Obliczamy urlop proporcjonalny (1/12 x 20 dni = 1,66 dnia, po zaokrągleniu = 2 dni x 8 h = 16h), Pracownik przepracował 9 dni (13 do 25.01.2021r.) tj.: 72h otrzymał za ten okres wynagrodzenie razem z premią regulaminową w wysokości 1 800 zł

 • 1 800 zł : 9 dni = 200 zł

Należy dopełnić powyższe wynagrodzenie ponieważ czas do przepracowania w przyjętym okresie do ustalenia ekwiwalentu wynosi: 19 dni

 • 200 zł x 19 dni = 3 800

Obliczamy ekwiwalent

3 800 zł : 21,00 = 180,95 zł

(180,95 zł : 8h) x 16 h = 361,90 zł

Pracownikowi za 2 dni (16h) niewykorzystanego urlopu należy wypłacić ekwiwalent w wysokości 361,90 zł brutto.

 

Czas pracy w 2021 roku

 

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop podlega takiej samej ochronie, jak wynagrodzenie za pracę (wyrok SN z 11.06.1980 r., sygn. akt: I PR 43/80).

 

Podstawa prawna:

 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop,
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments