Najnowsze artykuły

Kontrolne badania lekarskie

  W przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 30 dni. Pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku. Pracodawca...

Odmowa wykonania badań kontrolnych

Wyrok z dnia 23 września 2004 r. I PK 541/03 Odmowa poddania się kontrolnym badaniom lekarskim po długotrwałej chorobie uzasadnia niedopuszczenie pracownika do pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia, gdy wyłączną przyczyną...

Badania kontrolne po macierzyńskim

Między urlopem macierzyńskim a wypoczynkowym zbędne badania kontrolne. Wyrok SN z dnia 9 marca 2011 r. II PK 240/10 Z art. 229 § 2 k.p. nie można wywodzić obowiązku przedstawienia orzeczenia o zdolności do pracy przez pracownicę...