Kontrolne badania lekarskie

 

W przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 30 dni. Pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Pracownik nie musi podlegać badaniom kontrolnym gdy bezpośrednio po zakończeniu okresu zasiłkowego udaje się na urlop wypoczynkowy, uzgodniony wcześniej z pracodawcą. (wyrok SN z 20 marca 2008 roku, II PK 214/07).

 

Koszt badań lekarskich

Badania przeprowadzane są na koszt pracodawcy.

 

Wynagrodzenie

Badania lekarskie przeprowadzane są w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

 

Nie wykonanie badan lekarskich przez pracownika. Konsekwencje.

Umyślne niewykonanie badań lekarskich przez pracownika po skierowaniu przez pracodawcę jest niedostosowaniem się do obowiązków pracownika (art. 211 k.p.) i stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia na podstawie art 52 § 1 pkt 1 k.p.  (SN 10 maja 2000 roku, syg. I PKN 642/99).

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments