Najnowsze artykuły

Dni wolne na opiekę nad dzieckiem

Pracownikowi który wychowuje przynajmniej jedno dziecko do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy. Pracownik ma prawo do 2 dni zwolnienia na sprawowanie opieki nad dzieckiem. Art. 188 k.p. Wymiar tego zwolnienia od pracy...