Dni wolne na opiekę nad dzieckiem

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Wzór wniosku o dni wolne na opiekę nad dzieckiem do pobrania TUTAJ

Liczba dzieci a wymiar zwolnienia

Niezależnie od tego, czy pracownik wychowuje jedno, dwoje, troje czy więcej dzieci spełniających określone w Kodeksie pracy kryterium wiekowe – przysługuje tylko 2 dni albo 16 godzin łącznie na wszystkie dzieci. Zgodnie z art. 189 1 Kodeksu pracy, jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnień określonych w art. 188 (dni wolne na opiekę nad dzieckiem) może korzystać jedno z nich. Zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

 

Wiek dziecka a prawo do dni wolnych

Prawo do skorzystania z dni wolnych przysługuje na dziecko w wieku do 14 lat.  Dziecko osiąga 14 lat w dniu swoich 14 urodzin. Ostatnim dniem, w którym pracownik może skorzystać z omawianego uprawnienia jest dzień poprzedzający datę czternastych urodzin dziecka. W dniu czternastych urodzin dziecka pracownikowi nie przysługuje już prawo do zwolnienia, ponieważ dziecko to osiągnęło 14 lat, czyli nie spełnia kryterium określonego w Kodeksie pracy.

Prawo do 2 dni opieki nad dzieckiem przysługuje niezależnie od:

  • wymiaru czasu pracy,
  • stażu pracy,
  • rodzaju umowy o pracę (czas określony, czas nieokreślony, okres próbny czy umowa na zastępstwo).

 

Zatrudnienie w dwóch zakładach pracy a prawo do dni wolnych  

W każdym zakładzie pracy pracownik nabywa odrębne prawa do dni wolnych na opiekę nad dzieckiem.

 

Niewykorzystane dni

Niewykorzystane dni wolne nie przechodzą na kolejny rok. Jeżeli pracownikowi w 2023 roku przysługują dwa dni wolne na opiekę nad dzieckiem, może je wykorzystać do 31.12.2023 r. włącznie. Dni niewykorzystane przepadają.

 

Za okres korzystania z dni wolnych na opiekę nad dzieckiem pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, którego wysokość określa się, stosując zasady przewidziane dla ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

 

Dni wolne  od pracy na opiekę nad dzieckiem udzielane są tylko na wniosek pracownika. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia, o którym mowa powyżej decyduje pracownik w pierwszym wniosku składanym w postaci papierowej lub elektronicznej o udzielenie takiego zwolnienia w danym roku kalendarzowym.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments