Zmiana wynagrodzenia a ekwiwalent za urlop

Jak ustalić podstawę ekwiwalentu za urlop w przypadku podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia za prace.

 

Do podstawy wymiaru ekwiwalentu przyjmujmy wynagrodzenie określone w stałej miesięcznej stawce w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu bez względu na zmiany wynagrodzenia zasadniczego czy też zmiany wymiaru czasu pracy w okresie zatrudnienia.

 

Przykład

Pracownik jest zatrudniony od dnia 1 czerwca 2013 roku na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem zasadniczym 2 000 zł brutto. Od dnia 1 stycznia 2014 r. aneksem podwyższono pracownikowi wynagrodzenie zasadnicze  na kwotę 2 800 zł brutto. Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian. W dniu 31 marca 2014 umowa uległa rozwiązaniu z upływem czasu na jaki została zawarta. (pracownik nie przedłużył umowy).

 

Stosownie do  §15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 1997 roku składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu.

 

Pracownik nabył prawo do ekwiwalentu w marcu, jego wynagrodzenie zasadnicze w tym miesiącu wynosiło 2 800 zł kwota ta będzie jednocześnie podstawą do wyliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop bieżący jak i zaległy (z roku 2013).

 

 

 

 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. (Dz.U. Nr 2, poz. 14 ze zm.)

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments