Maksymalne potrącenia z wynagrodzenia

Zgodnie z art. 87 kodeksu pracy. Potrąceniu z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne (13,71%) oraz zaliczki na podatek dochodowy podlegają tylko następujące należności (w poniższej kolejności):

1) koszty egzekucyjne

2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych ,

3) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

4) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,

5) kary pieniężne przewidziane w a art. 108 K.p.

 

Graniczna wysokość potrąceń

1) koszt egzekucji ustala komornik, jeżeli przeprowadzenie egzekucji należy do niego,

2) świadczeń alimentacyjnych – do wysokości 3 /5 (60%) wynagrodzenia

3) innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych – do wysokości połowy wynagrodzenia

4) kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108 K.p.

Na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych w pełnej wysokości potrącamy nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej.

 

Kwota wolna od potrąceń

Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

2) 75% wynagrodzenia minimalnego przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,

3) 90% wynagrodzenia minimalnego przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 K.p.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze  czasu pracy, minimalne wynagrodzenie ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru etatu.

 

Zbieg potrąceń komorniczych

W przypadku zbiegu potrąceń z kilu tytułów, egzekucja innych należności i potrąceń zaliczek pieniężnych nie może w sumie przekroczyć połowy wynagrodzenia, a gdy dojdą do tego potrącenia alimentacyjne łącznie potrącenia te nie mogą przekroczyć 60 % wynagrodzenia.

 

Do potrąceń należności alimentacyjnych należy zaliczyć:

1) świadczenia wynikające z obowiązku alimentacyjnego (art. 128 KRO)

2) świadczenia wynikające z umowy renty (art. 903 K.c.)

3) świadczenia dotyczące renty ze źródeł pozaumownych (art. 907 K.c.)

4) środki utrzymania dla dziadków spadkodawcy (art. 938 K.c)

5) świadczenia wynikające z zabezpieczenia w sprawach alimentacyjnych (art. 753 KPC)

6) świadczenia wynikające z zabezpieczenia przyszłych świadczeń alimentacyjnych związanych z ustaleniem ojcostwa (art. 754 KPC)

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments