Wysokość dofinansowań do wynagrodzeń

 

Od 1 kwietnia 2014 zostały zrównane kwoty miesięcznych dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej oraz u pracodawców z tzw. otwartego rynku (nie posiadających statusu zakładu pracy chronionej).

 

Kwoty dofinansowań przy zatrudnieniu na pełny etat od 1 kwietnia2014 wynoszą:

  • 1 800,00 zł znaczny stopień niepełnosprawności
  • 1 125,00 zł umiarkowany stopień niepełnosprawności
  •    450,00 zł lekki stopień niepełnosprawności

 

Kwoty dofinansowań dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami specjalnymi (choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsję oraz niewidomych):

  • 2 400,00 zł znaczny stopień niepełnosprawności
  • 1 725,00 zł umiarkowany stopień niepełnosprawności
  • 1 050,00 zł lekki stopień niepełnosprawności

 

Wysokość dofinansowania na pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy

Miesięczne dofinansowanie wypłacane jest w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy pracownika.

Przykład

Pracownik z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, bez schorzeń specjalnych zatrudniony na 1 / 2 etatu. Miesięczna kwota dofinansowania wynosi 562,50 zł (1 125,00 x 1 / 2 etatu)

 

Zatrudnienie u kilu pracodawców

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona u więcej niż jednego pracodawcy w wymiarze czasu pracy nieprzekraczającym ogółem pełnego wymiaru czasu pracy, miesięczne dofinansowanie przyznaje się na tę osobę pracodawcom, u których jest ona zatrudniona, w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby.

Przykład

Pracownik z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, bez schorzeń specjalnych zatrudniony na 1 / 2 etatu w firmie A,miesięczna kwota dofinansowania wynosi 562,50 zł (1 125,00 x 1 / 2 etatu), w firmie B zatrudniony jest na 1 / 4 etatu miesięczne dofinansowanie wynosi 281,25 zł (1 125,00 zł x 1 / 4 etatu)

 

W przypadku gdy pracownik jest zatrudniony w wymiarze czasu pracy przekraczającym ogółem pełny wymiar czasu pracy, miesięczne dofinansowanie przyznaje się na tę osobę w wysokości nie przekraczającej kwoty miesięcznego dofinansowania przyznawanego na osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy. Miesięczne dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby w pierwszej kolejności przyznaje się pracodawcy, który wcześniej zatrudnił tę osobę.

 

Przykład

Pracownik z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, bez schorzeń specjalnych zatrudniony na 1 / 2 etatu w firmie A,miesięczna kwota dofinansowania wynosi 562,50 zł (1 125,00 x 1 / 2 etatu), w firmie B zatrudniony jest na 1 / 4 etatu miesięczne dofinansowanie wynosi 281,25 zł (1 125,00 zł x 1 / 4 etatu), w firmie C zatrudniony jest na 1 / 2 etatu miesięczne dofinansowanie wynosi 281,25 pomimo, że dofinansowanie wynosi 562,50 z 1 / 2 etatu (1 125,00 zł x 1 / 2 etatu)

Łączny limit nie może przekroczyć: 562,5 + 281,25 + 281,25 = 1 125,00 zł

 

Symbole przyczyn niepełnosprawności:

1)    01-U – upośledzenie umysłowe;

2)    02-P – choroby psychiczne;

3)    03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;

4)    04-O – choroby narządu wzroku;

5)    05-R – upośledzenie narządu ruchu;

6)    06-E – epilepsja;

7)    07-S – choroby układu oddechowego i krążenia;

8)    08-T – choroby układu pokarmowego;

9)    09-M – choroby układu moczowo-płciowego;

10) 10-N – choroby neurologiczne;

11) 11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;

12) 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

 

Schorzenia specjalne na które przysługuje większe dofinansowanie z PFRON

1)  01-U – upośledzenie umysłowe,

2)  02-P – choroby psychiczne,

3)  04-0 – tylko stopień umiarkowany i znaczny,

4)  06-E – epilepsja,

5)  12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
2 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
jurg.
jurg.
9 lat temu

Kto otrzymuje
dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców – pracodawca czy pracownik ???