Potrącenia niealimentacyjne

Graniczna wysokość potrąceń

 • do wysokości połowy wynagrodzenia

Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

 • minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Potrącenie komornicze obliczamy od kwoty netto.

Minimalne wynagrodzenie które jest jednocześnie kwotą wolną od potrąceń w 2014 r. dla pełnego etatu wynosi: 1 680 zł brutto, Kwota ta jest proporcjonalnie zmniejszana dla pracownika niepełno etatowego 1 / 2 etatu 840,00 zł (1 680,00 zł x 1 / 2 etatu). Netto jest uzależnione czy pracownik ma standardowe koszty uzyskania przychodu (111,25 zł) czy podwyższone (139,06 zł), oraz czy pracownik złożył pracodawcy PIT-2 (kwota zmniejszająca podatek 46,33 zł)

 

Poniżej kilka przykładów zajęć niealimentacyjnych takich jak np. niespłacony kredyt bankowy, czy też niezapłacony abonament RTV.

 

Przykład 1

Pracownik zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy, koszty uzyskania przychodu podstawowe 111,25 zł. złożył pracodawcy PIT-2 (pracodawca stosuje kwotę zmniejszającą podatek). Miesięczne wynagrodzenie pracownika to 3 000,00 zł brutto. Kwota do potrącenia niealimentacyjnego wynosi: 1450,00 zł

1) Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracownika:

 • składka emerytalna: 3 000,00  zł x 9,76% = 292,80 zł
 • składka rentowa: 3 000,00 zł x 1,50% = 45,00 zł
 • składka chorobowa: 3 000,00 zł x 2,45% = 73,50 zł

Suma składek na ubezpieczenie społeczne: 411,30 zł (292,80 zł + 45,00 zł + 73,50 zł)

2) Składka zdrowotna:

 • składka zdrowotna do pobrania z wynagrodzenia: (3 000,00 zł – 411,30 zł) x 9% = 232,98 zł
 • składka zdrowotna do odliczenia od podatku: (3000,00 zł – 411,30 zł) x 7,75% = 200,62 zł

3) Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy:

 • podstawa do obliczenia zaliczki: 3 000,00 zł – (111,25 zł – 411,30 zł) = 2 477,00 zł (po zaokrągleniu)
 • zaliczka na podatek dochodowy: (2 477,00 zł x 18%) – 46,33 zł = 399,53 zł
 • pobrana zaliczka po odliczeniu składki zdrowotnej: 399,53 zł – 200,62 zł = 199,00 zł (po zaokrągleniu)

4) Wynagrodzenie netto: 3 000,00 zł – (411,30 zł + 232,98zł + 199,00 zł) = 2 156,72 zł

5) Maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia wynosi: 2 156,72 zł : 50% = 1 078,36 zł

6) Kwota możliwa do potrącenia: 2 156,72 zł – 1 237,20 zł = 919,52 zł

 • kwota wolna od potrąceń w 2014 r. wynosi:  1 237,20 zł

7) Kwota do wypłaty pracownikowi: 1 237,20 zł (2 156,72 zł – 919,52 zł)

8) Kwota dla komornika: 919,52 zł  (2 156,72 zł – 1 237,20 zł)

Pozostała kwota do potrącenia z wynagrodzenia będzie możliwa w następnym miesiącu, tj.: 530,48 (1450,00 zł – 919,52 zł)

 

Przykład 2

Pracownik zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy, koszty uzyskania przychodu podstawowe 111,25 zł. złożył pracodawcy PIT-2 (pracodawca stosuje kwotę zmniejszającą podatek). Miesięczne wynagrodzenie pracownika to 4 000,00 zł brutto. Kwota do potrącenia niealimentacyjnego wynosi: 1400,00 zł

1) Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracownika:

 • składka emerytalna: 4 000,00  zł x 9,76% = 390,40 zł
 • składka rentowa: 4 000,00 zł x 1,50% = 60,00 zł
 • składka chorobowa: 4 000,00 zł x 2,45% = 98,00 zł

Suma składek na ubezpieczenie społeczne: 548,40 zł (390,40 zł + 60,00zł + 98,00 zł)

2) Składka zdrowotna:

 • składka zdrowotna do pobrania z wynagrodzenia: (4 000,00 zł – 548,40 zł) x 9% = 310,64 zł
 • składka zdrowotna do odliczenia od podatku: (4000,00 zł – 548,40 zł) x 7,75% = 267,50 zł

3) Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy:

 • podstawa do obliczenia zaliczki: 4 000,00 zł – (111,25 zł – 548,40 zł) = 3 340,00 zł (po zaokrągleniu)
 • zaliczka na podatek dochodowy: (3 340,00 zł x 18%) – 46,33 zł = 554,87 zł
 • pobrana zaliczka po odliczeniu składki zdrowotnej: 554,87 zł – 267,50 zł = 287,00 zł (po zaokrągleniu)

4) Wynagrodzenie netto: 4 000,00 zł – (548,40 zł + 310,64 zł + 287,00 zł) = 2 853,96 zł

5) Maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia wynosi: 2 853,96 zł : 50% = 1 426,98 zł

6) Kwota możliwa do potrącenia: 2 853,96 zł – 1 237,20 zł = 1 616,76 zł

7) Pracownikowi potrącamy całość zajęcia komorniczego w wysokości 1 400,00 zł

8) Kwota do wypłaty pracownikowi:2 853,96 zł – 1 400,00 zł = 1453,96 zł

 

Przykład 3

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem 1 680,00 zł brutto , netto do wypłaty 1 237,20 zł (standardowe koszty uzyskania przychodu), PIT-2 (pracodawca stosuje kwotę zmniejszającą podatek). Pracodawca otrzymał tytuł wykonawczy z tytułu niespłaconego kredytu bankowego na kwotę 3 500,00 zł. Nie można dokonać potrącenia z wynagrodzenia, ponieważ wynagrodzenie pracownika jest jednocześnie kwotą wolną od potrąceń.

 

Przykład 4

Pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy 1 /2 etatu, koszty uzyskania przychodu podstawowe 111,25 zł. złożył pracodawcy PIT-2 (pracodawca stosuje kwotę zmniejszającą podatek). Miesięczne wynagrodzenie pracownika to  900,00 zł netto. Kwota do potrącenia niealimentacyjnego wynosi: 1 400,00 zł

1) Maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia wynosi: 900 zł : 50% = 450,00 zł

2) Kota wolna od potrąceń właściwa dla 1 / 2 etatu wynosi = 652,65 zł

3) Kwota możliwa do potrącenia: 900,00 zł – 652,65 zł = 247,35 zł

4) Kwota dla komornika: 247,35 zł

5) Kwota do wypłaty pracownikowi: 900  – 247,35 zł = 652,65 zł

Z wynagrodzenia pracownika można potrącić 247,35 zł. Potrącenie nie przekracza dopuszczalnego limitu potrącenia w wysokości 1 /2 wynagrodzenia 450,00 zł

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments