Roszczenie o niewypłacony ekwiwalent za urlop

Termin przedawnienia do dochodzenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wynosi 3 lata od daty, w której roszczenie stało się wymagalne, a więc od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, zgodnie z art. 291 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 171 § 1 Kodeksu pracy.

 

Art. 171 § 1 Kodeksu pracy mówi:

W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Art. 291 § 1 Kodeksu pracy mówi:

Roszczenie ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

 

Ważne

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop podlega takiej samej ochronie, jak wynagrodzenie za pracę. (wyrok SN z 11.06.1980 r., sygn. akt: I PR 43/80).

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments