Czasowe powierzenie innej pracy

Pracodawca może przenieść (powierzyć) pracownikowi inną pracę pod warunkiem, że spełnia 4 warunki łącznie tj.:

  • wystąpiły uzasadnione potrzeby pracodawcy – przez uzasadnione potrzeby pracodawcy należy rozumieć potrzeby zakładu pracy jako całości, a nie tylko jednostki (komórki) organizacyjnej zakładu pracy, wyrok SN z dnia 8.08.1979r. I PR 55/79,
  •  przeniesienie nie obniży wynagrodzenia pracownika,
  •  powierzona praca odpowiada kwalifikacjom pracownika – pracodawca nie może powierzyć pracownikowi wykwalifikowanemu pracy nie wymagających żadnych kwalifikacji zawodowych,
  • powierzenie pracownikowi innej pracy nie przekracza 3 miesięcy w roku kalendarzowym.

 

Powierzenie pracy pracownikowi innej niż w umowie o pracę nie może przekroczyć 3 miesięcy w roku kalendarzowym  (art. 42 § 4 Kodeksu pracy). W tym przypadku nie jest wymagane wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy.

Wyrok SN z dnia 8 maja 1997 r. I PKN 131/97 „żadne potrzeby pracodawcy nie uzasadniają jednostronnego przejściowego powierzenia pracownikowi innej pracy niż umówiona na okres przekraczający 3 miesiące w roku kalendarzowym, ani możliwości jakiegokolwiek obniżenia przysługującego pracownikowi wynagrodzenia w tym okresie, ani wreszcie powierzenia pracownikowi pracy nie odpowiadającej jego kwalifikacjom. Wyjątkowość ustawowego odstępstwa od reguły zobowiązania pracownika do świadczenia pracy określonej w umowie o pracę (art. 42 § 4 KP) wymaga bowiem ścisłej wykładni ustawowych gwarancji prawnych dla pracownika kierowanego do innej pracy niż określona w umowie o pracę.”

 

Powierzenie innej pracy na przełomie roku

Pracodawca na przełomie roku może powierzyć pracownikowi inną pracę na okres dłuższy niż 3 miesiące. Dotyczy to ostatniego kwartału roku i pierwszego kwartału roku, ponieważ ograniczenie czasowe dotyczy roku kalendarzowego.

Przykład

Powierzenie innej pracy może nastąpić na okres 6 miesięcy.

Od 1 października 2023r. do 31 marca 2024r.

Od 1 października do 31 grudnia 2023r. – 3 miesiące

Od 1 stycznia do 31 marca 2024r. – 3 miesiące

 

Odmowa przyjęcia innej pracy

Jeżeli zostaną spełnione 4 warunki łącznie a pracownik odmówi przyjęcia innej pracy, powierzonej mu przez pracodawcę na okres 3 miesięcy – pracodawca będzie mógł rozwiązać z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika, na podstawie art. 52 Kodeksu pracy).

Wyrok SN z dnia 8 maja 1997 r. I PKN 131/97 „powierzenie pracownikowi (technik chemik) pracy nie wymagającej żadnych kwalifikacji zawodowych (sprzątanie) w okresie biegnącego wypowiedzenia warunków pracy i płacy stanowi naruszenie art. 42 § 4 k.p. Odmowa wykonywania takiej pracy nie uzasadnia rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 k.p.”

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks pracy

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments