Skierowanie do innej pracy

Pracodawca może przenieść (powierzyć) pracownikowi inną pracę pod warunkiem, że spełnia 4 warunki łącznie tj.:

  • wystąpiły uzasadnione potrzeby pracodawcy – przez uzasadnione potrzeby pracodawcy należy rozumieć potrzeby zakładu pracy jako całości, a nie tylko jednostki (komórki) organizacyjnej zakładu pracy
  •  przeniesienie nie obniży wynagrodzenia pracownika,
  •  powierzona praca odpowiada kwalifikacjom pracownika – pracodawca nie może powierzyć pracownikowi wykwalifikowanemu pracy nie wymagających żadnych kwalifikacji zawodowych,
  • powierzenie pracownikowi innej pracy nie przekracza 3 miesięcy w roku kalendarzowym.

 

Powierzenie pracy pracownikowi innej niż w umowie o pracę nie może przekroczyć 3 miesięcy w roku kalendarzowym  (art. 42 § 4 Kodeksu pracy). W tym przypadku nie jest wymagane wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy.

 

Powierzenie innej pracy na przełomie roku

Pracodawca na przełomie roku może powierzyć pracownikowi inną pracę na okres dłuższy niż 3 miesiące.

 

Przykład

Powierzenie innej pracy może nastąpić na okres 6 miesięcy.

Od 1 października 2013r. do 31 marca 2014r.

Od 1 października do 31 grudnia 2013r. – 3 miesiące

Od 1 stycznia do 31 marca 2014r. – 3 miesiące

Ograniczenie czasowe dotyczy roku kalendarzowego.

 

Odmowa przyjęcia innej pracy

Jeżeli zostaną spełnione 4 warunki łącznie a pracownik odmówi przyjęcia innej pracy, powierzonej mu przez pracodawcę na okres 3 miesięcy – pracodawca będzie mógłrozwiązać z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika, na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy)

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments