Czas pracy niepełnosprawnych w 2015 r.

Czas pracy w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku po 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy dla pracowników niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Miesiąc Liczba godzin pracy Liczba dni pracy Liczba dni wolnych
Styczeń 140 20 11
Luty 140 20 8
Marzec 154 22 9
Kwiecień 147 21 9
Maj 140 20 11
Czerwiec 147 21 9
Lipiec 161 23 8
Sierpień 140 20 11*
Wrzesień 154 22 8
Październik 154 22 9
Listopad 140 20 10
Grudzień 147 21 10*
Łącznie 1 764 252 113

 

*Wliczono jeden dzień wolny za sobotę

 

Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar czasu pracy zostaje obniżony proporcjonalnie do liczby godzin na całym etacie.

 

Przykład
Wymiar czasu pracy w sierpniu 2015 r. wynosi 140 godzin. Dla pracownika zatrudnionego na pół etatu od 1 sierpnia 2015 r. wymiar czasu pracy oblicza się proporcjonalnie 140 godzin X 1 / 2 etatu co daje 70 godzin do przepracowania w miesiącu. W zawiązku z tym, pracownik niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym zatrudniony na 1 / 2 etatu może pracować w ciągu doby 3,5 godziny a jego tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 17 godzin i 50 minut.

 

Zgodnie z art. 130 § 2 kodeksu pracy Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 7 godzin.

 

W roku 2015 pracodawca musi wyznaczyć dodatkowe 2 dni wolne za święto przypadające w sobotę: 15 sierpnia i 26 grudnia. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 r. (sygn. K 27/11).

 

Norma czasu pracy pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Wiele wątpliwości budził fakt czy pracownikowi zatrudnionemu w wymiarze 1/ 2 etatu należy obniżyć wymiar czasu pracy do 3,5 godziny na dobę i 17,5 godziny na tydzień.

Art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych mówi o pracownikach niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego  stopnia niepełnosprawności zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy których czas pracy nie może przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Nie ma tutaj mowy o pracownikach zatrudnionych na część etatu.

Ale zgodnie ze stanowiskiem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w opinii a dnia 18 kwietnia 2014 (znak: BON-I-52311-76-2-WK/14) w przypadku osób niepełnosprawnych zatrudnionych na część etatu, normy czasu pracy wskazane w art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji należy dodatkowo obniżyć proporcjonalnie do wymiaru etatu.  Co za tym idzie w  przypadku zatrudnienia na  1/ 2 etatu, wymiar czasu pracy wynosi 3,5 godziny na dobę i 17,5 godziny na tydzień.

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments