Podstawa wymiaru składek na urlopie wychowawczym w 2015

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy i nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia. (art. 18 ust. 14 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)

 

Od 1 stycznia 2015 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym nie może być niższa niż 1 312,50 zł. (75% z kwoty 1750 zł. czyli minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.)

Z kolei maksymalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 2 375,40 zł.  (60 % z kwoty 3 959,00 zł. czyli przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w 2015 roku)

 

Przykład

Iwona przebywa na urlopie wychowawczym od 1 sierpnia 2014 do 31.12.2016 r. Jest zatrudniona na 1 /2 etatu zgodnie z umową ma określone wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 950 zł. Od stycznia 2015 r.  należy podwyższyć tę podstawę do kwoty najniższej obowiązującej w 2015, tj. do 1 312,5 zł.

 

Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopie wychowawczym wynosi 520 zł.

 

 

Proporcjonalne pomniejszenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu urlopu wychowawczego.

Należy pamiętać o pomniejszeniu podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracownika powracającego z urlopu wychowawczego w trakcie miesiąca. Mówi o tym art. 18 ust. 9 ustawy o sus, za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub ich ustanie i jeżeli trwały one tylko przez część miesiąca, kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments