Zawieranie kolejnych umów na czas określony

Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła jednego miesiąca. (art. 251 § 1 K.p.) Miesiąc liczony jest jako 30 dni (Wyrok SN z dnia 15 lutego 2000r. – I PKN 512/99)

 

Przykład

Pracownik był zatrudniony w firmie X na podstawie dwóch umów o pracę na czas określony w okresie: od 1 marca 2013 do 31 grudnia 2013 oraz od 1 stycznia 2014 do 31 stycznia 2015 trzecia umowa od 1 lutego 2015 będzie już umową na czas nieokreślony.

 

Przykład

Pracownik był zatrudniony w firmie X na podstawie dwóch umów o pracę na czas określony w okresie: od 1 marca 2013 do 31 grudnia 2013 oraz od 1 lutego 2014 do 31 stycznia 2015– trzecia umowa na czas określony została zawarta od 1 lutego 2015 do 31.12.2015 umowa ta nie będzie skutkowała przekształceniem w umowę na czas nieokreślony, ponieważ przerwa między umowami na czas określony wynosiła 31 dni. (dot. przerwy pomiędzy umowami w styczniu 2014)

 

Powyższa zasada nie dotyczy umów zawartych:

1. w celu zastępstwa pracownika w czasie jego nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,

2. w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym albo zadań realizowanych cyklicznie.

 

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony

Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments