Dodatek za pracę w godzinach nocnych w 2015

Za każdą godzinę pracy w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. (art. 1518 § 1K.p.). W 2015 minimalne wynagrodzenie wynosi 1 750,00 zł brutto. Zasady obliczania dodatku za pracę w godzinach nocnych określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

 

Sposób obliczenia dodatku za godzinę w porze nocnej:

  • Minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku kalendarzowym należy podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Np. dla stycznia ( 1750,00 zł : 160h) = 10,94; 10,94 x 20 % = 2,19 zł.
  • Otrzymaną stawkę godzinową dodatku należy pomnożyć przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika w nocy w danym miesiącu.

 

Wysokość dodatku za pracę w godzinach nocnych w 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 151(7) § 2 K.p. Pracownikiem pracującym w nocy jest osoba, której rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub której co najmniej 1 / 4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną.

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments