Nagroda jubileuszowa pracownika samorządowego

Wysokość nagrody jubileuszowej:

1) po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego;

2) po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego;

3) po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego;

4) po 35 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego;

5) po 40 latach pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego;

6) po 45 latach pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego.

 

Sposób wyliczenia wysokości nagrody

Nagrodę jubileuszową oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

 

Okresy uprawniające do nagrody 

Do okresów pracy uprawniających do nabycia nagrody jubileuszowej, wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 

Składki na ubezpieczenie społeczne od nagrody jubileuszowej

Nie odprowadza się składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od nagród jubileuszowych, które według zasad określające warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi  nie częściej niż co 5 lat. (§ 2 ust.1 pkt 1. rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe).

 

Opodatkowanie nagrody

Przykład obliczenia podatku od  nagrody jubileuszowej w wysokości 100% po 25 latach pracy:

  • płaca zasadnicza 2 600,00 zł,
  • premia regulaminowa 20% płacy zasadniczej 520,00 zł,
  • wysługa 19 % płacy zasadniczej 494,00 zł.

Razem:  3 614,00 zł (2 600,00zł + 520,00zł + 494,00zł)

Obliczamy podatek:

3 614,00 zł x 18% = 650,52 zł

3 614,00 zł – 650,52 zł = 2 963,48 zł

Wysokość nagrody jubileuszowej do wypłaty: 2 963,18 zł

 

Nagroda jubileuszowa jest opodatkowana ale nie oskładkowana

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

 

Print Friendly, PDF & Email
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments